Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 8 1-088 1-129 A-149 A-236
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
gebruikerHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHylcke Greolts
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan31-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarHarmen Hylkes
gebruikerSierk Sybrens
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-088 Bildtstraat 8huis
eigenaarwed. Harmen Hylkes
gebruikerwed. Harmen Hylkes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-088 Bildtstraat 8Reiner Pieters, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal16-00-00 CG
1-088 /2Bildtstraat 8Minne Abes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-129 Bildtstraat 8Minne Houttuin2-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-149Bildtstraat 8Minne Poppes Houttuin... wijk A-125, gebruiker is Jacob B. van der Meer, schipper, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-149, pakhuis, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk A-176, gebruiker is Gerrit Rikkers, agent der policie, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-149Bildtstraat 8M Houttuin M Houttuin pakhuis


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-149Bildtstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 80a. het koopmanshuis A-177, b. pakhuis A-149
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperAbraham Frederiks de Ruiter
verkoperJacob Harings de Vries
koperRein Synes Bootsma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 130Bildtstraat 8erven Abraham Frederiks de RuiterHarlingengrutterpakhuis (48 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-149Bildtstraat 8Trijntje Jans Deurnat... wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1852 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49050 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 13 en 17 van 28 feb 1852
adressoortbedraggebruik
A-149Bildtstraat 8provisionele en finale toewijzingfl. 1751huis A-177 en pakhuis A-149
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperPieter Gaeles Bouma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130A-149 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130A-236 (Zoutsloot)Pieter G. Boumapakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 130Bildtstraat 8 (A-236)Petrus Hamstra


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 8J. (Johannes) Jager
  terug