Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 4 1-054 1-082 A-150 A-238
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 6 1-087 1-128 A-150 A-237


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 4, Harlingen
 


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161r van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort]schuur
 
koperAlbert Jacobs c.u.140-08-00 GG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenWillem Claessen
naastligger ten westende panbakkerij van Pyter Jansen
naastligger ten noordenhet molenaarshuis
verkoperWillem Claessen


 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort]huis met een plaatske en een tuintje ten zuiden en een vrij pad naar de straat e
 
koperJan Jansen Schoegster c.u.600-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenWillem Claessen
naastligger ten westenJan Hendricx Koecken
naastligger ten noordenhet huis van de Bildtpoortsmolenaar
verkoperAlbart Jacobs c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Schonebeek koopt een huis met ten Z. een plaets en tuin, met vrij pad en gang terzijde v.h. huis van Willem Claesen langs naar de straat en brug, omtrent de Bildtpoort. Ten O. het diept, ten W. Jan Hendricx, ten N. het huis v.d. Bildtpoorts molenaar. Gekocht van Albert Jacobs, voor 600 cg.


 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort]huis en tuin
 
koper van 1/2Meynert Jacobs, en zijn broerzeevarend persoon200-00-00 GG
koper van 1/2Minne Jacobs c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenhet huis van Watse Sioerdts
naastligger ten westenJacob Meiles
naastligger ten noordenYme Jacobs molenaar
verkoper q.q.Willem Coenes, gecommitteerdemr. kuiper
verkoper q.q.Reyner Jacobs, gecommitteerden vanmr. bakker
verkoperde crediteuren van wijlen Jan Jacobs Schoesterskoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMeynert Jacobs, zeevarend persoon voor 1/2 en zijn broeder Minne Jacobs c.u. voor 1/2 kopen een huis en tuintje bij de Bildpoort. Ten O. het diept, ten Z. Watse Sioerdts, ten W. Jacob Meiles, ten N. molenaar Yme Jacobs. Geen grondpacht. Gekocht van (mr. knoopmaker Willem Coenes en mr. bakker Reynert Jacobs, als gecommitteerde crediteuren van) wl. koopman Jan Jacobs Schoester, voor 200 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterie
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarTrijntie Eelckes erven
gebruikerTrijntie Eelckes erven
opmerkingonvermogende


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-054Bildtstraat 4potterie
eigenaarAndries Jorgens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan7-6-1720
1-087Bildtstraat 6huis
eigenaarSybren Geitiebaan kinderen
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingonvermogende


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-054 Bildtstraat 4potterij
eigenaarAndries Jochems
gebruikerAndries Jochems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-087 Bildtstraat 6huis
eigenaarSybren Geitiebaan kinderen
gebruikerSybren Geitiebaan kinderen
opmerkingonvermogende


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-054 Bildtstraat 4potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
1-087 Bildtstraat 6huis
eigenaarSierk Geitiebaan
gebruikerEvert Drogenham
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


 


 


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0205v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: Zoutsloot]huis
 
koperhet huis het Stekje van Gerben Douwes, gehuwd met725-00-00 CG
koperGertie Simons Almenum
huurderJan Pieters
huurderSytske Cornelis
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenFoeke Ages
naastligger ten westenJan Gerlofs Bullart
naastligger ten noordenJohannis Baltus
verkoper enJacob Folkertsturfdrager
verkoperSierk Folkertsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Douwes x Gertie Simons kopen een huis wz. Zoutsloot 't Steckie genaamt. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. Foeke Ages, ten W. Jan Gerlofs Bullart, ten N. Johannis Baltus. Gekocht van Jacob Folkerts, turfdrager en Sierk Folkerts, mr. metselaar, voor 725 cg.


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-054 Bildtstraat 4potterij
eigenaarWytse Cornelis
gebruikerWytse Cornelis
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-087 Bildtstraat 6huis
eigenaarJan Doekes
gebruikerJan Doekes
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 249r van jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
adressamenvatting
Bildtstraat 4Philippus Hanekuik en Pyter Scheltema, herbergier, kopen een huis en tuintje wz. Zoutsloot, 'het Stekje' genaamd. Ten O. het diept, ten W. en N. Jan Gerlofs Builaart, ten Z. Taeke Paulus. Gekocht van Jan Gerlofs Builart, mr. bakker, en Hartman Hartmans, metselaar, als gelastigden van schipper Gerben Douwes te A`dam, voor 300 gg.


 


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Zoutsloot WZhuis en tuintje
 
koperPhilippus Hanekuik koopman300-00-00 GG
koperPyter Scheltema herbergier
huurder deelFreerk Pyters 26-00-00 cG
huurder andere deelJan Gerbens c.u.16-00-00 CG
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenTaeke Paulus n.u.
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart
verkoperGerben DouwesschipperAmsterdam


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0018v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Zoutsloot WZ1/2 huis t Stekje genaamd
 
koperPhilippes Hanekuik koopman150-00-00 GG
naastligger ten oostent diept
naastligger ten zuidenTake Poulus c.u.
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart
verkoperPieter Scheltemaherbergier
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPhilippus Hanekuik koopt de helft v.h. huis 'het Stekje', wz. Zoutsloot. Ten O. het diept, ten W. en N. Jan Gerlofs Builard, ten Z. Taeke Paulus. Vrij in- en uitgang naar het Bolwerk, over de straat van de naast ligger ten W. Koper bezit al de 1/2. Gekocht van Pieter Scheltema, herbergier, voor 150 gg.


 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0157r van 4 mrt 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 6Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort op de hoek van het Eyland]huis of kamer
 
koperDirk Janzen van der Muur, gehuwd metkoopman200-00-00 CG
koperCatharina Tjallings
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenJan Wytzes Vettevogel
naastligger ten westenJan Wax
naastligger ten noordenWillem Backer n.u.
verkoperTayke Wybes, gehuwd met
verkoperCorneliskorfmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Jansen v.d. Muur x Catharina Tjallings Sopingius koopt een huis of camer met loodsje omtrent de Bildpoort, op de hoek van `t Eiland. Ten O. de straat en diept, ten W. vroedsman Jan Wax, ten Z. Jan Wytses Vettevogel, ten N. Willem Coenraads? Bakker? Gekocht van Tayke Wybes, huisvrouw van Taeke Cornelis, korfmaker, voor 200 cg.


 


 


 


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0207v van 5 sep 1784 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 6Bildtstraat WZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]pakhuis
 
koperHelena van der Muur, gehuwd met
koperMinne Poppes Houttuin
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenJan Vettevogel koopman
naastligger ten westenKlaas Folkerts mr. metselaar
naastligger ten noordenW. C. Bakker
verkoper q.q.Schelte Wybenga, curator overkoopman
verkoperCatharina Sopingius, weduwe van
verkoperwijlen Dirk van der Muurkoopman


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0055v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort over het diept]huis en bleekveld
 
koperSalomon Jans Builard, gehuwd metmatroos op het Statenjacht330-00-00 GG
koperSydske Rinses
huurderde weduwe van Claas Jans
huurderTjeerd Gerrits c.u.
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: diept]
naastligger ten zuidenMinne Popkes
naastligger ten westenSimon Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks
verkoperMaeike Folkerts de Haas, gehuwd met
verkoperWillem Coenraads Bakkerbode Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSalomon Jans Builard, matroos op het Staatsbuitenjacht x Sydske Rinses koopt een huis met een bleekveld ervoor, wz. Bildtpoort, 'het Stekje' genaamd. Bewoond door wd. Claas Jans en Tjeerd Gerryts als huurders. Ten O. het diept, ten W. Simon Haantjes, ten Z. Minne Popkes, ten N. wd. Marten Dirks. Vrij doorgang naar het Bolwerk. Gekocht van Maicke Folkerts de Haas x Willem Coenraads Bakker, Admiraliteit bode, voor 330 gg.


 


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Bildtstraat WZ [staat: Bildtpoort]huis met tuintje en bleekveld
 
koperJan Hendriks de Boer, gehuwd metstadsbode500-00-00 CG
koperDedtje Jans
naastligger ten oostenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten zuidenMinne P. Houttuin
naastligger ten westenSimen Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks
verkoperSalomon Jansz Builard, gehuwd met
verkoperSytske Rinses


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-082 Bildtstraat 4Wyger Harmens1-00-00 CGpottebakkerij


 


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0125r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 4Zoutsloot wijk A-150 nabij de Bildtpoorthuis en tuintje
 
koperYmkje Klaases, gehuwd met603-00-00 CG
koperWieger Hayes thans uitlandigschipper
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenMinne Houttuin
naastligger ten westenSimon Haantjes
naastligger ten noordende weduwe van J. Homberg
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaVerkoop groot huis en tuin, wijk A-150. Genaamd `t Stekje.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Wieger Hayes Brouwer... HRL, zv Haye Jans B, en Froukje Wiegers; BS ovl 1812; 1834 overlijdens; eigenaar en gebruiker van wijk A-150, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-150Bildtstraat 4Wieger H Brouwer Wieger H Brouwer schipper
A-150Bildtstraat 6Wieger H Brouwer schipper


1831 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 02 dec 1831
A-150Bildtstraat 4Huizinge met annexen bij de Bildtpoort, eigenaar haaije wijger, brouwer. Finaal verkocht op 21 dec 1831 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 128Bildtstraat 4Haaye Wiegers BrouwerHarlingensjouwermanhuis (49 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 129Bildtstraat 6Haaye Wiegers BrouwerHarlingensjouwermanhuis en erf (69 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Adrianus Maasovl voor 1859, huwt met Grietje Jaarsma; BS ovl 1858; oud 41 jar, (vnm: Adriaan), geb Dordrecht en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-150; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Geertje van Beemen... ovl 1858, bev.reg. Ha851 wijk A-164, supp wijk H-265; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; VT1839; In het Jaar Een Duizend Seven honderd drie en negentig den Sevende nov is Geboren Geertje dv ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Grietje Jaarsma... C-154, wijk B-131, wijk E-085, supp wijk F-381; oud 32 jaar, geb Nijkerk en wonende te HRL. 1839, wijk A-150; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-150Bildtstraat 4Hendrik Zonsveld... Smith, (gk); BS huw 1816; oud 52 jaar, geb Amsterdam en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk A-150; VT1839; Uit het Doop Reg. van de Nieuwe Kerk is geëtraheerd dat Hendrik, zv Jan Zonsveld en Jacoba ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-150ZoutslootHendrik Zonsveld52 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-150ZoutslootHendrik Zonsveld52 jAmsterdamgezin 1, m, protestant, gehuwd, schippersknegt
A-150ZoutslootGeertje van Beemen46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootGeertje van Beemen46 jHarlingengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootAdriaan Maas41 jDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd, schipper
A-150ZoutslootAdriaan Maas41 jDordrechtgezin 2, m, protestant, gehuwd, schipper
A-150ZoutslootGrietje Jaagsma32 jNijkerkgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootGrietje Jaagsma32 jNijkerkgezin 2, v, protestant, gehuwd
A-150ZoutslootHarmen Maas8 jFranekergezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-150ZoutslootHarmen Maas8 jFranekergezin 2, m, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 4Sytske Tjebbes de Groot, overleden op 13 maart 184069 jr, baker, overleden Zoutsloot A 150, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 6Sytske Tjebbes de Groot, overleden op 13 maart 184069 jr, baker, overleden Zoutsloot A 150, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 28) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 4Jietske Alberts van der Werf, overleden op 14 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot A 150, dochter van Albert S. van der Werf, schippersknecht en Jacoba Oenes Plekker, zuster van minderjarige Klare Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-150Bildtstraat 6Jietske Alberts van der Werf, overleden op 14 september 18427 mnd, overleden Zoutsloot A 150, dochter van Albert S. van der Werf, schippersknecht en Jacoba Oenes Plekker, zuster van minderjarige Klare Alberts van der Werf. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 128A-150 (Zoutsloot)Petronella Baronwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
A-150Bildtstraat 6Eene zeiltaanderij met woonhuis en ruim erf aan de Stadsvesten. Finaal verkocht op 19 nov 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 1430..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 129A-237 (Zoutsloot)Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis
Sectie A nr. 128A-238 (Zoutsloot)Gerrit Jans Blomwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 128Bildtstraat 4 (A-238)Klaas Hagedoorn (en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 129Bildtstraat 6 (A-237)Henderika Carstenwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 4R.Adolfstransportarbeider


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 6P. (Pier) Attema
  terug