Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 51
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 51 1-099 1-141 A-155 A-162
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 51 1-113 1-141 A-155 A-162
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
gebruikerwed. Jan Bastiaens
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
 
1-113 Zoutsloot 51taanhuis
eigenaarcompagnie van de Haringvisserie
gebruikerP.J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarwed. Jan Bastiaens
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-7-1720
 
1-113 Zoutsloot 51tanerie
eigenaarcompagnie van Haringbuizen
gebruikerP. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan1-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarClaes Feddes
gebruikerClaes Feddes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
 
1-113 Zoutsloot 51tanerije
eigenaarcompagnie van de Haringnuisen
gebruikerP. J. Oldaens
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-099 Zoutsloot 51huis
eigenaarSierk Folkerts
gebruikerSierk Folkerts
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
 
1-113 Zoutsloot 51tanerij
eigenaarCompagnie der Haring
gebruikerCompagnie der Haring
huurwaarde09-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-10-00 CG


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0012v van 25 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZhuis
 
koperMeye Harmens, gehuwd metschipper1545-00-00 CG
Antie Harmens
naastligger ten oostenBetse Cornelis schipper
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenWigle de Fries strandmeester
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperSierk Folkerts, gehuwd metwinkelier
Liskjen Beernswinkelier


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-099 Zoutsloot 51Meye Harmens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-131 Zoutsloot 51Eile Faber


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0004r van 13 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 51Zoutsloot NZ wijk A-163huis en erf
 
koperBroer Haayes, gehuwd metschipper1000-00-00 CG
Catharina Jelles
huurderSipke Boomsma c.u.
naastligger ten oostenY. Hoornstra
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Jan Harkema
naastligger ten noordenDroogstraat
verkoperGrietje Oswald, gesterkt met haar man
Albert van Eeken


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-141 Zoutsloot 51Broer Hayes0-00-00 CG


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Broer Hayes van der Veer... zv Haye Broers en Hemkje Jelles; BS huw 1816, ovl 1831, ovl 1836; eigenaar en gebruiker van wijk A-155, schipper, 1814. (GAH204); de President Burgemeester der Stad Workum Provintie Vriesland Certificeert bij ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-155Zoutsloot 51Broer H van der Veer Broer H van der Veer schipper


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 121 en 129 van 29 sep 1824
adressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 510huis A-155
 
verkoperCatharina Jelles Broersma
koperEvertje Merkelbach (te Sexbierum)
koperJan Louws Balkstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 141Zoutsloot 51Jan Louws BalkstraHarlingentouwslagerhuis en erf (196 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-155Zoutsloot 51Louw L Balkstraoud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-155; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-155ZoutslootLouw L Balkstra28 jHarlingenm, protestant, gehuwd, touwslager
A-155ZoutslootPietje G Rotgans22 jTerschellingv, protestant, gehuwd
A-155ZoutslootJan L Balkstra1 jTerschellingm, protestant, ongehuwd


1850 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51028 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 60 en 61 van 27 nov 1850
adressoortbedraggebruik
A-155Zoutsloot 51provisionele en finale toewijzingfl. 566huis aan de Zoutsloot, A-155
 
verkoperRinse Abrahams de Ruiter
koperReinder Steeksma


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141A-155 (Zoutsloot)Foeke Buitenrustwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141A-162 (Zoutsloot)Wed. en erven Foeke Buitenrustwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 141Zoutsloot 51 (A-162)Hette W. Hettema


1914 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 51Oud Harlingen Magazine 1991De Bakkerij van Hoitsma, later Zondervan, aan de Zoutsloot


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 51 Jan K. Hoitsmabroodbakker
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 51J.K.Hoitsmabakker


1952 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 51, HarlingenZoutsloot 51 Zondervanbakkerij


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 51F. (Fetze) Zondervan


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 51rijksmonument 20754
  terug