Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 61
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 61 1-104 1-146 A-160 A-167
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 61 1-104 1-147 A-160 A-167
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 61naamloze steeg ten oosten


 


 


 


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0120v van 23 nov 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis of kamer
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenMinne Jansen
verkoper q.q.Aucke Arents, gelastigde en oom
verkoper q.q.Allart Meynerts, gelastigden en ooms van
verkoperde weeskinderen van wijlen Tiedde Meynerts, gehuwd met
verkoperwijlen Siouck Arents


 


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0132v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloothuis met ledige plaats
 
koperJackle Ruyrdts, gehuwd met170-00-00 GG
koperPytke Haringhs
naastligger ten oostenAryan Cornelis Cunst
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenRinse Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSymen Pyters, gehuwd met
verkoperSimpck Tuenis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Jansen de Cock x Geertie Jacobs kopen het huis daer de vlasblom uutsteeckt zz. Lanen en strekkende tot de nz. Schritsen. Ten O. Jacob Hessels [Hingst], ten W. Pyter Jansen. Grondpacht 17 st. Gekocht van Jacob Willems de Graeff c.s. voor 1280 gg.


 


 


 


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0040v van 6 okt 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis en ledige plaats
 
koperJaepien Jouckes, weduwe van347-14-00 GG
koperwijlen Obbe Eties
naastligger ten oostenhet huis nagelaten door wijlen Arien Const
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westende erfgenamen van Rinse Pyters
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Jackle Ruirdts


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0139r van 21 nov 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis, loods, plaatske met hof daarachter
 
koperClaes Tedes blauwverver300-00-00 GG
naastligger ten oostenhet huis van wijlen Arien Cornelis Cunst
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende hof van Pytter Tames
naastligger ten noordenLiemendijk
verkoperJelle Tieerdts
verkoperGisbert Juriens Fonteyn


 


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0226r van 27 feb 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ3/4 huis
 
koperJan Pieters Vinkelbosch c.u.kapitein Admiraliteit900-00-00 CG
naastligger ten oostenJoost Hansen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenJoucke Tjebbes
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Cornelis de jonge, c.u., engrootschipper
Jelle Cornelis c.u., ensmalschipper
Dirck Cornelis c.u.mr. gaasmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Pieters Vinkelbosch, kapitein der Admiraliteit c.u.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0130v van 16 jan 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis, tuin en verfhuis
 
koperJan Hendrix, gehuwd metgrootschipper400-00-00 GG
koperYttie Reyners
eerdere bewonerClaes Taedesverver
naastligger ten oostenClaes Lammerts
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenPyter Tames
naastligger ten westenals gebruiker Attie Seerps
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers
verkoperAleff Wyntieswijdschipper


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0255v van 27 apr 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis, tuintje en verfhuis daarachter
 
koperPyttje Jans meerderjarige ongehuwde dochte312-00-00 CG
koperMaycke Jans meerderjarige ongehuwde dochte
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Lambert Claesen
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende hof van de erfgenamen van wijlen Trijntje Pytters
naastligger ten noordende Doopsgezinde Gemeente: kamers
eerdere bewonerClaes Taedesverver
verkoperHendrik Jansenzeevarende
verkoperLyffke Jansen


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarCornelis Jansen Vinkelbos
gebruikerHeere Dircks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-104Zoutsloot 61huis
eigenaarCornelis Vinkelbos
gebruikerSioerd Fransen cum soc.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-6-1720


1723 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0163r van 28 feb 1723 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis
 
koper door niaarJan Jansen Trompetter n.u.grootveerschipper335-00-00 CG
geniaarde koperAnske Sybes, gehuwd metmr. metselaar
geniaarde koperHylkien Joostes
huurderN. N. 7-10-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Broer Poppes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSibren Simons schipper
naastligger ten noordenN. N.
verkoperCornelis Jansen Vinckelbosveerschipper op Amsterdam


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-104 Zoutsloot 61huis
eigenaarJan Jansen Trompetter
gebruikerOtte Sybes
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-104 Zoutsloot 61huis
eigenaarwed. Jan J. Trompetter
gebruikerJan Ydes c.s.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde09-03-06 CG


 


 


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-104 Zoutsloot 61huis
eigenaarJan J. Trompetter
gebruikerSjirkjen Harmens cum soc.
huurwaarde55-00-00 CG
aanslag huurwaarde10-00-00 CG


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0239v van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoort en Karremanspijphuis
 
koperDirk Cornelis, gehuwd metmr. sleefmaker451-00-00 GG
koperMarijke Willems
huurderN. N.
naastligger ten oostenHidde Sipkes n.u.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSymen Sybrens
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van Jan Pyters Trompetter, gehuwd met
verkoperAntje Jans Vinkelbos


 


 


 


 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0139r van 11 nov 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis
 
koperHaeye Dirks, gehuwd metmolenaar450-21-00 GG
koperTjietske Heidecamp
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegersma
verkoperCornelis Dirkssleefmaker


 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0232v van 12 nov 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis
 
koperTjeerd Annes Bootsma, gehuwd metmr. bakker950-00-00 CG
koperImke Yedes
huurderWillem Servaas
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegers
verkoperDirk Hayesmr. rogmolenaar
verkoperTjietske Heidkamp, weduwe van
verkoperwijlen Haye Durks


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis en bakkerij
 
koperCornelis van der Moolen minderjarige vrijgezel, gesterkt met zijn vader1300-00-00 CG
koperJan van der Moolen
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegers
verkoperTjeerd Annes Bootsmamr. bakker


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0171r van 21 mrt 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis en bakkerij
 
koperCornelis van der Moolen minderjarige vrijgezel, gesterkt met zijn vader1300-00-00 CG
koperJan van der Moolen
naastligger ten oostenHidde Sipkes
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Johannes Harmens
naastligger ten noordenGerlof Wiegers
verkoperTjeerd Annes Bootsmamr. bakker


 


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0182r van 25 apr 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis en bakkerij
 
kopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd metmr. grofsmid412-00-00 GG
koperBontje Uilkes Nollides
huurderTjamke Blomberg jeneverstoker70-00-00 CG
naastligger ten oostenBouwe Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerlof Wiegers
verkoperTjeerd Annes Bootsmamr. bakker


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0045r van 16 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 61Zoutsloot NZhuis
 
koperClaas Posthumus, gehuwd metmr. loodgieter208-00-00 GG
koperAntje Annes Leeuwarden
huurderJohannes Daniels c.u.mr. beeldhouwer50-00-00 CG
naastligger ten oostenBouwe Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAge Johannes
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerlof Wiegers
verkopervroedsman Rein Hendriks Faber, gehuwd met
verkoperBoutje Uilkes Nollides


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-146 Zoutsloot 61Claas Postma1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Auke Luitjes Faber... smidsknegt in 1811, kind: Mientje Aukes F, geb 26 jun 1811 HRL; BS geb 1811, ovl 1814; gebruiker van wijk A-160, in Lands dienst, medegebruiker Freerk L. de Boer, varensgesel, eigenaar is Klaas Posthumus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Freerk Lykles de Boergeb 1785 HRL, ovl 24 jul 1818 Leeuwarden in het Tugthuis, varens gezel; BS ovl 1818; gebruiker van wijk A-160, varensgesel; eigenaar is Klaas Posthumus, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Klaas Posthumuseigenaar van wijk A-160; gebruikers Freerk L. de Boer, varensgesel, en Auke L. Faber, in Lands dienst, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-160Zoutsloot 61Klaas Posthumus Freerk L de Boer varensgesel
A-160Zoutsloot 61Auke L Faber in lands dienst


1830 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 10 sep 1830
A-160Zoutsloot 61Huizinge met annexen op de Zoutsloot, Barend, Kroek. Finaal verkocht op 15 sep 1830 door notaris Wijma..


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 151Zoutsloot 61Klaas Klazes PosthumusLeeuwardenhuis en erf (132 m²)


1836 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-160Zoutsloot 61Jacobus Hilbrands Koster, overleden op 4 augustus 1836Zoutsloot A 160, man van Anna Modders (erft vruchtgebruik), vader van minderjarige Dirkje en Sijke Jacobus Koster. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Anna Hendriks Modders... huw 1828, ovl 1836, huw 1839, ovl 1863, ovl 1881; oud 33 jaar, geb Loenen en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Catharina Ferf... 1880, bev.reg. HRL 1851 wijk D-069, wijk A-115; oud 37 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-160; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Catharina van Ring... Katholiek, ovl wijk F-130, dv Anthonij vR, en Regina/Agatha Bolta; BS ovl 1861; bev.reg. HRL 1851 wijk A-160, wijk B-170, wijk F-150; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk B-035; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-160Zoutsloot 61Dirk Vinkoud 37 jaar, geb Nieuwendam en wonende te HRL. 1839, varensgezel, wijk A-160; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-160ZoutslootDirk Vink37 jNieuendamm, protestant, gehuwd, varensgezel
A-160ZoutslootAnna Modders33 jLoenenv, protestant, gehuwd
A-160ZoutslootDirkje Koster6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-160ZoutslootSijke Koster4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-160ZoutslootCatharina Ferf37 jLeeuwardenv, protestant, weduwe
A-160ZoutslootGrietje Schuit4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 151A-160 (Zoutsloot)Jacobus Kosterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 151A-167 (Zoutsloot)Jacobus Kosterwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 151Zoutsloot 61 (A-167)Andries Nauta (en erv.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 61 Andries Nautazonder
vorige grondslagf. 1600
huidige grondslagf. 1600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 61S.A.Lenger-
Zoutsloot 61J.Nautatimmerman


1940 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Zoutsloot 61S.P. Hellingwerf504Makel. in roer. en onr. goed., hypoth. en assur.


1941 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 61Oud Harlingen Magazine 1993mei: Een Afd. Harlingen van de Friesche Uitvaartverzorging werd opgericht, adres S.P. Hellingwerf Zoutsloot 61


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 61W. (Wisse) Feenstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 61rijksmonument 20759
  terug