Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 63
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 63 1-105 1-148 A-161 A-168
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-105Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Broer Poppes
gebruikerTyttie Everts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-105Zoutsloot 63huis
eigenaarBroer Poppes
gebruikerwed. Hendrik Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Gijsbert Ydes
gebruikerBeuwe Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarwed. Beuwe Alberts
gebruikerEelke Jelles
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 63huis
eigenaarTjeerd Gerryts
gebruikerTjeerd Gerryts
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


 


 


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0208r van 20 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZ achter het huis van de kopersekeuken of achterkamer
 
koperJaapjen Jacobs, gehuwd met252-00-00 CG
koperHidde Sipkes arbeider
verpachter grondBartle in de Karremanstraatmr. bontwever0-10-00 CG
naastligger ten zuidende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten oostende koperse Jaapjen Jacobs
naastligger ten westenDirk sleefmaker
naastligger ten noordenCornelis Jentjes
verkoperFijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Albert Beuwes


 


 


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0101v van 23 nov 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZachterkamer
 
koper door niaarArjen Pieters mr. schoenmaker150-00-00 CG
geniaarde koperAtze Hiddesmetselaarsknecht
naastligger ten oostenCloppenburg kleermaker
naastligger ten westenTjeerd Anness Bootsma
naastligger ten zuidenBouwe Hylkes stuurman admiraliteitsjacht
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJaapkje Jacobs, gehuwd met
verkoperHidde Sipkes


 


 


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-137 Zoutsloot 63Jan Kamerling, 34 jaar, gehuwdschipper


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0318v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 63Zoutsloot NZ wijk A-169huis
 
koperJan Kamerling schuitschipper99-19-00 CG
naastligger ten oostenClaas Wybes
naastligger ten zuidende koper Jan Kamerling schuitschipper
naastligger ten westenJan Eeverts
naastligger ten noordenIJsbrand timmerman
verkoperAdze Hiddesmetselaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-148 Zoutsloot 63Jan Kamerling0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Binte Ruurds van Veer... Tjeerds Draaisma op 13 feb 1820 HRL, huw.afk. 30 jan en 6feb18 20, wonende te HRL. 1814, ovl wijk A-161, zv Ruurd Jappes vdV, en Bregtje Bentes; BS huw 1814, huw 1820, ovl 1857; gebruiker wijk A-161, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jan Cornelis Kamerling... 1800 HRL; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1828, ovl 1846; eigenaar van wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Lemke Wybrens... Bente Ruurds (vd Veer) op 23 jun 1814 HRL, dienstbaar, wonende te HRL, huw.afk. 1 en 8 mei 1814, ovl wijk A-161, dv Wybren Andries en Trijntje Klases (Voogd); BS huw 1814, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Mientje Aukes Fabergeb 26 jun 1811 HRL, ovl 2 okt 1814 HRL; wijk A-161, dv Auke Luitjes F, en Regtje Simons; BS geb 1811, ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-161Zoutsloot 63Jan Kamerling Binte R van Veer varensgesel


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 12 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
A-161Zoutsloot 63koopaktefl. 650huis A-162 en woning A-161
 
verkoperJan Kamerling
verkoperMeisje Alkes Kramer
koperTjietze Romkes Zeldenrijk
koperDorothea Hendriks Praus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 157Zoutsloot 63Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (30 m²)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Jetske de Ruiter, overleden op 28 juni 183911 jr, overleden Zoutsloot A 161. (CzOG nr. 21) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-161ZoutslootAntie G Krijl [Kreyl]40 jHindelopenv, protestant, weduwe
A-161ZoutslootGerrit Krijl*18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-161Zoutsloot 63Agatha Gerbens Bolta, overleden op 21 december 1847(Certificaat van onvermogen), 86 jr, geboren Almenum 24/9/1761, overleden Zoutsloot A 161, weduwe, 4 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Aukje de Boer... dv Jan Gerrits de B., en Henderina Westendorp; BS huw 1817, huw 1836, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-161, wijk C-119, wijk F-090; Hermanus Witte en A. Jans de B., beide van HRL, zijnde de aangave geschied door ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Jisseltje Rinzes Zebazie ook: Jisseltje Rinses; geb 12 jul 1793 HRL, Vst 14 dec 1858 uit Bolsward, na 1860 niet meer gevonden; bev.reg. HRL 1851 wijk A-161


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-161 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
A-161Zoutsloot 63Antje Kreil... bev.reg. HRL 1851 wijk B-113, wijk A-082; oud 40 jaar, geb Hindeloopen en wonende te HRL. 1839, wijk A-161; ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157A-168 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 157Zoutsloot 63 (A-168)Albert A. Kuiperwoonhuis
  terug