Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 65
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 65 1-105 1-148 1/2 A-162 A-169
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 65naamloze steeg ten westen


 


 


1639 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0090r van 1 dec 1639 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZkamer
 
koperJoost Hansen, gehuwd met190-00-00 GG
koperAntje Jans
naastligger ten oostenTialling Fockes
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westende verkoper Volkert Alberts mr. metselaar
naastligger ten noordenJan Teunis bakker
verkoperVolkert Alberts, gehuwd met
verkoperMarij Jans


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0085v van 1 feb 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ bij de Karremanspijpdwarshuis
 
koperClaes Lammerts Drost 300-00-00 GG
naastligger ten oostenJacob Rogiers
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende weduwe van Vinckelbosch kapitein
naastligger ten noordenWillem Arjens bakker
de Gereformeerde Gemeente: diaconie, alimentatores van
verkoperAntie Jans van Keulen, weduwe van
wijlen Joost Hanses


 


1687 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0215r van 24 dec 1687 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZdwarshuis
 
koperPoppe Jansen koopman380-00-00 CG
huurderClaes Andries c.u.mr. kleermaker
naastligger ten oostenHille Jans boterkoper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe van Vinckelbos kapitein
naastligger ten noordenWillem Arjens bakker
erflaterwijlen Jancke Pytters, gehuwd met
erflaterwijlen Claes Lammerts Drost
verkoperCornelis Pytters, enkoemelkerAlmenum
verkoperFrouckjen Saskers, gehuwd met
verkoperSybe Sweertsmr. gortmaker


1708 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0049r van 22 jan 1708 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ2/3 dwarshuis
 
koperBroer Poppes c.u.140-09-04 GG
naastligger ten oostenHille Jacobs buttercoper
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenSimon Wessels
naastligger ten noordende erfgenamen van Claas Drost
verkoper van 1/3Jan Poppes
verkoper van 1/3Dieuke JetsesLeeuwarden


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarwed. Broer Poppes
gebruikerTyttie Everts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-105Zoutsloot 65huis
eigenaarBroer Poppes
gebruikerwed. Hendrik Pieters
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan22-8-1720


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 65huis
eigenaarwed. Gijsbert Ydes
gebruikerBeuwe Alberts
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 65huis
eigenaarwed. Beuwe Alberts
gebruikerEelke Jelles
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-13-06 CG


 


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0047r van 20 sep 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZhuis
 
koperTjeerd Claesen, gehuwd metschuitschipper975-00-00 CG
koperSaakjen Piers Gladsma
huurderJelle Ottes c.u.
naastligger ten oostenPieter Reiners c.s.
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westensteeg naar de keuken van
naastligger ten noorden [staat: oosten]Cornelis Jentjes c.s.
verkoperFijke Broers, weduwe van
verkoperwijlen Claas Cornelismr. kuiper


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-105 Zoutsloot 65huis
eigenaarTjeerd Gerryts
gebruikerTjeerd Gerryts
huurwaarde28-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-01-12 CG


 


 


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0249v van 15 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen de Bildtpoorts en de Karremanspijphuis
 
koperJaapjen Jacobs, weduwe van348-07-00 GG
koperwijlen Hessel Jarigs
naastligger ten oostenHendrik Johannes Heermans
naastligger ten zuidenZoutsloot en straat
naastligger ten westenJan Trompetter
naastligger ten noordenFijke Broers
verkoperSaakjen Piers Gladstra, weduwe van
verkoperwijlen Tjeerd Claasen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJaapjen Jacobs, wd Hessel Jarigs


 


 


 


 


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0032v van 19 jan 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen Bildtpoort en Karremanspijpenhuis
 
koperBouwe Hilkes, gehuwd metmatroos Admiraliteitsjacht406-00-00 CG
koperRigtie Klaases
huurderGerryt van Beek
naastligger ten oostende erfgenamen van Hendrik Heermans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende verkoperse Jaapje Jacobs
naastligger ten noordenBaltus Molts
verkoperJaapje Jacobs, gesterkt met
verkoperHidde Sipkes


 


 


 


 


 


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0082r van 14 mrt 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 65Zoutsloot NZ tussen Bildtpoorts- en Karremanspijpenhuis
 
koperJan Kamerling 525-00-00 CG
koperMeisje Aekes
naastligger ten oostenSikke Wijnalda
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenAdze Hiddes
naastligger ten noordenIJsbrand timmerman
verkoper van 1/2oud burger Bouwe Hylkes, weduwnaar van
verkoper van 1/2wijlen Rigtje Claases, en hun dochter
verkoper van 1/2Tjietske Bouwes, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Hendrik HendriksLeeuwarden


 


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-137 Zoutsloot 65Jan Kamerling, 34 jaar, gehuwdschipper


 


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-148 Zoutsloot 65Jan Kamerling0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Jan Cornelis Kamerling... wijk A-161, gebruiker is Binte R. van Veer, varensgesel, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-162, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-162Zoutsloot 65Jan Kamerling Jan Kamerling schipper


1819 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51010 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 39 van 12 mrt 1819
adressoortbedraggebruik
A-162Zoutsloot 65koopaktefl. 650huis A-162 en woning A-161
 
verkoperJan Kamerling
verkoperMeisje Alkes Kramer
koperTjietze Romkes Zeldenrijk
koperDorothea Hendriks Praus


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 158Zoutsloot 65Tjietze Romkes ZeldenrijkHarlingenschipperhuis en erf (85 m²)


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-162Zoutsloot 65Tjetse Romkes Zeldenrijk, overleden op 16 juni 1837schipper Zoutsloot A 162, overleden Deventer, man van Dorothea Hendriks Pronk (tekent 'Praus') (erft vruchtgebruik), vader van Romke Tjetses Zeldenrijk, schipper. (op omslagvel 'Tjetske') Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Dorothea Pronsoud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk A-162; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-162Zoutsloot 65Romke Tjietses Zeldenrijk... Gerrits; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1826, ovl 1848; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-162; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-162ZoutslootDorothea Prous56 jHarlingenv, rooms katholiek, weduwe
A-162ZoutslootRomke Zeldenrijk36 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schipper
A-162ZoutslootTjette Zeldenrijk12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 158A-162 (Zoutsloot)Klaas Jans de Grootwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 158A-169 (Zoutsloot)wed. en erven Klaas J. de Grootwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 158Zoutsloot 65 (A-169)Albert A. Kuiperwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 65 Herman Tigchelaarkoopman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 65R.Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1949 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Zoutsloot 65, HarlingenZoutsloot 65R. Tigchelaarbrandstoffenhandel


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 65R. (Roelof) Tigchelaar


1974 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 65Hein Buisman StichtingBouw achttiende eeuw, aangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1974


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 65rijksmonument 20760


2002 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 8744Zoutsloot 65
  terug