Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 18 1-108 1-151 A-165 A-172


Huisnaam in: 1651
Gebruik:
Naam: het cromhout
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:
 


 


 


 


 


1664 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0233v van 2 okt 1664 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 18Karremanstraat WZ [staat: Sint Jacobstraat]huis, loods en plaats
 
koper van 1/3Lijsbeth Pieters, weduwe van475-00-00 CG
koper van 1/3wijlen Pier Hansen, en voor haar dochters
koper van 1/3Gaetske Piers
koper van 1/3Geertje Piers
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenGeertje Tomas
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenFrans Jongebloedt
verkoperTjalling Gijckes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLijsbeth Pieters wd. Pier Hansen voor zichzelf voor 1/3 en voor haar dochters Gaetske en Geertje Piers voor 2/3, kopen een huis, loods en plaats wz. St. Jacobstraat. Ten O. de straat, ten Z. Geertje Tomas, ten N. Frans Jongebloedts. Geen grondpacht. Gekocht van Tjalling Gijckes c.u. voor 475 cg.


 


 


 


 


 


 


1714 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0226v van 18 nov 1714 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 18Karremanstraat WZhuis
 
koperAntie Roeloffs, weduwe van116-07-00 GG
koperwijlen Jacobus Wetsensius assistent
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenDirck Hugens
naastligger ten westenCornelis Vinkelbos
naastligger ten noordenJan Ynties
verkoperHylckjen WillemsSint Jacobiparochie


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarwed. Jacob Wetsens
gebruikerwed. Jacob Wetsens
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-108Karremanstraat 18huis
eigenaarwed. Jacob Wetsens
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpauper


 


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-108 Karremanstraat 18huis
eigenaarwed. Jacob Wedsens
gebruikerwed. Jacob Wedsens
opmerkingpauper


 


 


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0283v van 20 nov 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 18Karremanstraat WZhuis
 
koperEelke Dirks koopman80-14-00 GG
koperCornelis Jentjes koopman
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenJob Jansen [staat:
naastligger ten zuidenFijke Broers
naastligger ten westenOtte Sybes mr. wolkammer
naastligger ten noordenWiltje Claeses
verkoper van 1/3Rinske Jacobus, gehuwd met
verkoper van 1/3Jacobus Joostens
verkoper van 1/3Roeloff Jacobus, mede voormr. metselaar
verkoper van 1/3Cornelis Jacobus


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-108 Karremanstraat 18huis
eigenaarCornelis Jenties
gebruikerDirk Jansen
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


 


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-108 Karremanstraat 18huis
eigenaarCornelis Jentjes
gebruikerDirk Jans
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG


 


 


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0202v van 7 apr 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 18Karremanstraat WZhuis en drie grote weefgetouwen
 
koperBaltus Molts, gehuwd metkoopman300-00-00 CG
koperPetronella Chamin
huurderSimon Willems c.u.28-00-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidende weduwe van Harmen Haentjes
naastligger ten westende weduwe van Haeye Dirks
naastligger ten noordenHendrik Jacobs
verkoperAntje Cornelis Timmerman, gehuwd met
verkoperJetze Boomsmakoopman


 


 


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0256v van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 18Karremanstraat WZhuis
 
koperIJsbrand Willems, gehuwd met155-14-00 GG
koperJanke Willems
huurderJan Louws c.u.28-00-00 GG
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenWybe Clases
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenJoris Pieters
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-151 Karremanstraat 18IJsbrand Willems1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-165Karremanstraat 18IJsbrand Willems Brouwer... C. Schultz M. Goslings, voor Extract ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-165Karremanstraat 18IJsbrand Willems Brouwer IJsbrand Willems Brouwer timmerknegt


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-165Karremanstraat 18Andele IJsbrands Brouwer, overleden op 10 november 1831Karremanstraat A 165, broer van Foekje (dag daarna overleden: was enige testamentair erfgenaam) en Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-165Karremanstraat 18Foekje IJsbrands Brouwer, overleden op 11 november 1831Karremanstraat A 165, zuster van Hendrik IJsbrands Brouwer, mr. bakker Laanen F 208 (enige testamentair erfgenaam). Saldo fl. 80,65. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 155Karremanstraat 18Foekje BrouwerHarlingennaaivrouwhuis en erf (85 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-165Karremanstraat 18Antie Bosoud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-165; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-165Karremanstraat 18Hendrica Tingnagel... 1851 wijk D-069, wijk E-283, wijk H-235; oud 35 jaar, geb Eestrum en wonende te HRL. 1839, naaister, wijk A-165; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-165KarremanstraatJan H van der Weide24 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, huistimmerknegt
A-165KarremanstraatTrijntie H Kuipers27 jVeenwoudengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-165KarremanstraatHendrik van der Weide1 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
A-165KarremanstraatAntie Bos66 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-165KarremanstraatHenderika Tengnagel35 jEestrumgezin 2, v, protestant, ongehuwd, naaister


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-165Karremanstraat 18Pietje Jans van der Weide, overleden op 16 november 18411 dg (geboren 15/11/1841), overleden Karremanstraat A 165, dochter van Jan van der Weide, timmerman & Trijntje Kuipers, zuster van minderjarige Hendrik en Bouwe Jans van der Weide. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 155A-165 (Karremansstraat)Jan H. van der Weidewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 155A-172 (Karremansstraat)Jan H. van der Weidewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 155Karremanstraat 18 (A-172)Jetske de Vries (wed. D. de Groot)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 18 Andele de Jongmelktapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 18A. de Jongmelktapper


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 18L. (Lipkje) Bogaard wv de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 18beeldbepalend pand4 van 10
  terug