Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 12 (niet bekend) (niet bekend) A-169 A-176
Naastliggers vanAchterstraat 12
ten oostenAchterstraat 14
ten zuidenZoutsloot 59
ten westenAchterstraat 10
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 12Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 12Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1739 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0008v van 18 jan 1739 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWillem Pieters


1745 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0075v van 2 mei 1745 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0196r van 28 jan 1759 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 12Anjelierstraat ZZ tussen Karremanstraat en de Bildtpoortwoning
 
koperGerlof Wiegers mr. wolkammer en koopman10-21-00 GG
huurderwijlen Grytje Jans
naastligger ten oostenHerre
naastligger ten zuidenYde Pyters
naastligger ten westenEngbert Graad
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoper q.q.de stad Harlingen: huiszittende armen, gewezen alimentatores van
verkoperwijlen Grytje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerlof Wiegers, mr. wolkammer, koopt een woning in de Angelierstraat, tussen de Karremanstraat en Bildtpoort. Ten O. Herre...?, ten Z. Yde Pieters, ten W. Engbert Graad?, ten N. de Angelierstraat. Gekocht van voogden v.d. Huiszittende Armen, als alimentatoren van wl. Grytje Jans, voor 10 gg.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209r van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerlof Wiegers


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-169Achterstraat 12Jan Joseph Evering Jan Joseph Evering weefwinkel


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 154 van 17 jun 1818
adressoortbedraggebruik
A-169Achterstraat 12koopaktefl. 198huis en de weefwinkel A-168 en A-169
 
verkoperGerlof Jans Schiere
koperCornelis Schiere


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 152Achterstraat 12Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis (55 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-169Achterstraat 12Jan Jans Koster... zv Jan Bernardus K, en Klaaske Groeneveld; BS ovl 1855, BS Franeker huw 1836, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk B-153, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-169Achterstraat 12Pietje Rodenhuis... A-167, dv Sjoerd Gabes R, en Mijntje Gerrijts; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-169, wijk F-286; oud 59 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk F-221; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 152A-168 (Achterstraat)Albert J. van Eekenwoonhuis
Sectie A nr. 152A-169 (Achterstraat)Albert J. van Eekenplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2606A-176 (Achterstraat)Albert Jans van Eekenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2606Achterstraat 12 (A-176)Lydia Kramer (wed. W. Ten Brink)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 12 Hendrikus van der Meijtimmerman stb.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 0


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 12H. v/d Meijzeeman
  terug