Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 8 (niet bekend) 1-145 A-170 A-178
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 10 (niet bekend) (niet bekend) A-170 A-177
Naastliggers vanAchterstraat 8
ten oostenAchterstraat 10
ten zuidenZoutsloot 57
ten westenAchterstraat 6
ten noordende Achterstraat


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 8Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 8Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenWillem Pieters


1738 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0260v van 7 sep 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1775 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0212v van 23 apr 1775 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 6, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerlof Wiegers


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-156 Achterstraat 8Harmen Johannes, 34 jaar, gehuwd


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-145 Achterstraat 8Eyze Ypey1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Wieger Cornelis van der Weyde... 1803, 1811, BS ovl 1811, huw 1819, ovl 1826, huw 1827, ovl 1859, ovl 1860, eigenaar en gebruiker van wijk A-170, wewer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-170Achterstraat 8Wieger C van der Weyde Wieger C van der Weyde wewer
A-170Achterstraat 10Wieger C van der Weyde wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 146Achterstraat 8wed. Cornelis Wiegers van der WeijdeHarlingenhuis (40 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 146Achterstraat 10wed. Cornelis Wiegers van der WeijdeHarlingenhuis (40 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Cornelis van der Weide... in Veenhuizen en Ommerschans 1834-1859); oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sjouwerman, wijk A-170; VT1839; wed. C.W. v. d. W. eigenaresse van perceel nr. 146, woonplaats HRL legger nr. 783, huis, 40 m2, ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-170LeemedijkCornelis van der Weide43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, sjouwerman
A-170LeemedijkCornelis van der Weide43 jHarlingenm, protestant, gehuwd, sjouwerman


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Gerben Hayes Tichelaar... Haaye Gerbens en Idske Reints; dopen Grote Kerk HRL 1800, BS huw 1819, ovl 1855, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, arbeider, wijk A-168; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-170Achterstraat 8Pietje van der Werf... 23 mei 1819, dienstmeid. dv IJeb Bernardus en Setske Aukes; BS huw 1819, ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-170; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-168; ... (alles)


1856 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49054 (notaris Jan Adriaan Zaal Stroband) repertoire nr. 34 van 5 mrt 1856
adressoortbedraggebruik
A-170Achterstraat 8koopaktefl. 680huis en erf A-170
 
verkoperHendrik Harmen Wink
koperLucas Jans Kroese


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 146A-170 (Achterstraat)Martha Sjierks de Boer wed. Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-170Achterstraat 8Eene woning aan de Droogstraat, verhuurd aan T. de, Boer c.s.. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3464A-177 (Achterstraat)Kersje Wouwenaarwoonhuis
Sectie A nr. 3463A-178 (Achterstraat)Kersje Wouwenaarwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3463Achterstraat 8 (A-178)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis
Sectie A nr. 3464Achterstraat 10 (A-177)Meindert Meinsma (te Haarlem)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 8F.Posthumaschilder
Achterstraat 10J. van Slootenomroeper


1928 - variaadresbronbericht
Achterstraat 10Raadsvergadering 20 decemberOnbewoonbaar verklaard


1928 - variaadresbronbericht
Achterstraat 8Raadsvergadering 20 decemberOnbewoonbaar verklaard


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 10Raadsvergadering 30 novemberDe ontruimingstermijn van deze onbewoonbaar verklaarde woning is opnieuw verlengd, nu tot 12 mei 1934, omdat de woning nog bewoond wordt


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 10Raadsvergadering 31 januariOndanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. De oorspronkelijke ontruimingstermijn van 6 maanden wordt nu verlengd tot 12 november 1939


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 8Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug