Harlingen, zoek je huis


Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk. Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *. Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [blokhaken]. Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ]. Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.

De omgeving van Achterstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613op een kadastrale kaart van 1832op een kadastrale kaart van 1887op een kaart met huisnummers van 1905en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613Harlingen, kadastrale kaart 1832Harlingen, kadastrale kaart 1887Harlingen, huisnummering 1905Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte vanNummering 1716-1775Nummering 1776-1806Nummering 1807-1880Nummering 1881-1905
   huisnummer hogerAchterstraat 2(niet bekend)(niet bekend)A-173A-181
 huisnummer lager  huisnummer hogerBildtstraat 31-090 1-132 A-173A-182


Naastliggers vanAchterstraat 2
ten oostenAchterstraat 4
ten zuidenZoutsloot 53
ten westenZoutsloot 51
ten noordende Achterstraat


1602 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0310v van 9 mei 1602 (exacte ligging niet zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenhet vijfde perceel (zes kamers) in deze akte


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een eerste verkoop per decreet. Meestal vindt je hierna een tweede verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 2Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1611 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Dit betreft een tweede verkoop per decreet. Meestal vindt je hiervóór een eerste verkoop per decreet, maar niet altijd is dit nauwkeurig geregistreerd. Verkoop per decreet gebeurt na een uitspraak van het provinciaal gerechtshof, het Hof van Friesland. De reden is meestal een uitgesproken faillissement of betrokkenheid van minderjarige weeskinderen die hun kindsdeel willen of moeten verkopen. Proclamatieboeken bevatten de aankondigingen van verkoop en niet de verslaglegging, dit kan de reden zijn dat hier geen koper vermeld is en soms zelfs geen verkoper. Ook ontbreekt om deze reden vaak de (uiteindelijke) koopsom.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 2Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]00‑00‑00 cgzes kamers aan elkaar onder 1 dak
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


1626 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0150v van 10 dec 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDroogstraat


1634 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0133v van 1 feb 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1642 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0031v van 13 nov 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenDrogestraat, de achterste


1644 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtpoort, bij de650‑00‑00 GGhuis
koperJan Bartels, gehuwd met
koperJits Jans
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende plaats van Gattie Gerbens
naastligger ten zuidende weduwe van Sytse Iemes
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDurck Durcksen, gehuwd metmr. kistmaker
verkoperHylck Tieerdts


1649 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0055v van 14 jan 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0199r van 1 feb 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1684 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Achterstraat 2Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] bij de Bilpoort50‑00‑00 CGhuis
koperAbbe Jacobs mr. smid
naastligger ten oostende kamers van Pytter Roorda
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens
naastligger ten westende schuur van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDirck Jansen Schierescheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, destillateur, koopt de helft van een huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. brouwer Pieter Feddes. Gekocht van de diaconen van Oosterschellingh en de armenvoogden van Westerschellingh, als alimentatoren over de weeskinderen van Hillebrandt Jacobs Schar x Aeffke Frans, voor 210 cg.


1693 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]530‑00‑00 CGhuis
koperDouwe Wybrens c.u.winkelier
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Poppes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperBouwe Joostes Kock, recht van scheiding verkregen van zijn broermr. schoenmaker
verkoperAucke Joostesmr. schoenmaker


1695 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]350‑00‑00 GGhuis
koper van 1/2Sierck Wyberens, gehuwd met
koper van 1/2Sjuucke Doedes
koper van 1/2Rein Sickes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
naastligger ten oostenHarmen Gerbens n.u.bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDettie Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Wyberens


1696 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende tuin van Jan


1716 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3889, "1716"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG


1719 - reëelkohierbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 520, "1719"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarb[urgem]r. Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde04‑04‑00 CG
aansl. huurw. voldaan14‑5‑1720


1719 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs


1726 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3892, "1726"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages c.s.
huurwaarde21‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑10‑00 CG


1730 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0369v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Menalda


1732 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenburgemeester Menalda


1736 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3896, "1736"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerJacob Sjibbes
huurwaarde23‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde03‑06‑10 CG


1736 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Harings


1738 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0232v van 23 feb 1738 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53tuin, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenBerend Berends mr. wever


1741 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordende weduwe van Reiner Sikkes Menalda


1744 - volkstellingbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 1631, "Omschrijvinge van familiën in Friesland, Steden"
vermeld alsgeschat adresbewoner: het gezin vanaangeboden capitaalverhogingopmerking
1-090 Bildtstraat 3Heere Wybrens, bestaande uit 3 personen06‑00‑00 cg02‑00‑00 cg


1746 - reëelkohierbron: Tresoar toegang 5 inv.nr. 3903, "1746"
vermeld alsgeschat adresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarwed. burgemr. Minolda
gebruikerHeere Wybrens
huurwaarde30‑00‑00 CG
aanslag huurwaarde05‑09‑00 CG


1749 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0039r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Bildtstraat 5, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenMathijs smid


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0201r van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]126‑14‑00 GGhuis
koperAntony Vink koopman
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderTrijntje Harmens 31‑04‑00 CG
naastligger ten oostenClaas Ottes
naastligger ten zuidende weduwe van Sjouke Sjoukes
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkopervrouw Aaltje Menalda, gehuwd met te Franeker
verkoperMatthijs Smith te Franeker


1755 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenSicke Janz c.s.


1759 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
Bij de verkoop van (geschat adres) Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
naastligger ten noordenN. N.


1784 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0135r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]625‑00‑00 CGhuis
koperTjalle Feykes, gehuwd metbrouwersknecht
verpachter grondde stad Harlingen1‑00‑00 CG
huurderde weduwe van Bachum
naastligger ten oostenSimon Miedema
naastligger ten zuidende weduwe van Gerlof Wiegers
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperAntje Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimakoopman


1805 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0145r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ, bij de400‑00‑00 CGhuis
koperHendrik Pieters Lambregts, gehuwd met
koperJanke Jans Schuurman
naastligger ten oostenSymon Miedema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperTjalle Feykes
verkoperJanke Wybes


1809 - proclamatieboekbron: Tresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0213r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze gegevens zijn ontsloten door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
geschat adresbeschreven liggingkoopsomverkocht wordt
Bildtstraat 3Bildtpoort wijk A 173, bij de375‑00‑00 CGhuis
koperFeikje Blombergen meerderjarige ongehuwde dochter
naastligger ten oostenS. Miedema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperHendrik Pieters Lambrechts


1810 - sint jacobischattingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 224, "Kohier der Sint Jacobischatting, 1810"
vermeld alsgeschat adreseigenaarverschuldigdgebruik
1-132, pag. 15Bildtstraat 3Eeltje Cornelis nom ux1‑10‑00 cg


1814 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-173Achterstraat 2Eeltje Cornelis Tichelaar... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1881; eigenaar en gebruiker van wijk A-173, kuiper, 1814. (GAH204); id. van wijk B-170, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); E.C.T. eigenaar van perceel ... (alles)


1814 - woningregisterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 204, "Huis- en woonregister, 1814"
vermeld alsgeschat adreseigenaarbewoner/gebruikerberoep of gebruik
A-173Achterstraat 2Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
A-173Bildtstraat 3Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper


1832 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. KO, "Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel der grondeigenaren [...], 1832"
vermeld alsgeschat adreseigenaarberoepwoonplaatsgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 136Bildtstraat 3Eeltje Cornelis TigchelaarkuiperHarlingenhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 143Achterstraat 2Thomas Janus van SlotenHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-173Achterstraat 2Aaltie Kranenburgoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-173; VT1839


1839 - bewonersbron: verzameling Jan van Wilsum
geschat adresnaamgegevens
A-173Achterstraat 2Bregtje Asmus Tuinhout... Feddes en Fetje Pieters; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, huw 1841, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - volkstellingbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2054, "Volkstellingregister, 1839"
vermeld alsstraatbewonerleeftijdberoepgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status
A-173LeemedijkAaltie Kronenburg68 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe
A-173LeemedijkAaltie Kronenburg68 jwinkelierscheHarlingenv, protestant, weduwe


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 272 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-173Achterstraat 2Aukje Jans Rooda, overleden op 24 september 184422 jr, geboren Leeuwarden 6/12/1822), overleden Bildtstraat A 173, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Sybes Rooda en wijlen Sytske Sybrens Molenaar, zuster van minderjarige Sybe, Dirk, Douwe en Martinus Jans Rooda (voogd is Auke S. Molenaar, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7016 aktenr. 272 (filmnr. 119)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-173Bildtstraat 3Aukje Jans Rooda, overleden op 24 september 184422 jr, geboren Leeuwarden 6/12/1822), overleden Bildtstraat A 173, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Sybes Rooda en wijlen Sytske Sybrens Molenaar, zuster van minderjarige Sybe, Dirk, Douwe en Martinus Jans Rooda (voogd is Auke S. Molenaar, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 955 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-173Achterstraat 2Rigtje Nijdam, overleden op 21 december 184729 jr, geboren Exmorra 9/7/1819, overleden Bildtpoort A 173, winkeliersche, vrouw van Johannes Jans Gongrijp, touwslagersknecht, moeder van minderjarige Ynskje Johannes Gongrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successiebron: Tresoar toegang 42 inv.nr. 7018 aktenr. 955 (filmnr. 119/120)
vermeld alsgeschat adresnaamsamenvatting
A-173Bildtstraat 3Rigtje Nijdam, overleden op 21 december 184729 jr, geboren Exmorra 9/7/1819, overleden Bildtpoort A 173, winkeliersche, vrouw van Johannes Jans Gongrijp, touwslagersknecht, moeder van minderjarige Ynskje Johannes Gongrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 4249, "Lijst van de nummering der huizen", 1862
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 136Achterstraat A-173Lijkle Olphert Duikerwoonhuis
Sectie A nr. 143Achterstraat A-172Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasterbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2062, "Lijst van de nummering der huizen", 1880
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 143Achterstraat A-181Cornelis van der Schoot en vrouwwoonhuis
Sectie A nr. 136Bildtstraat A-182Gerrit van der Meiwoonhuis


1905 - eigenarenbron: Oud Archief gemeente Harlingen inv.nr. 2066, woningregister, 1905
vermeld alsadresgebruik
Sectie A nr. 143Achterstraat 2 (A-181)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 136Bildtstraat 3 (A-182)Jantje van der Walwoonhuis


1928 - adresboekbron: Tresoar, "Algemeen Adresboek van de Provincie Friesland", ca. 1928
vermeld adresnaamberoep
Bildtstraat 3J. van Seijstgroentenhandelaar


1933 - variabron: Raadsvergadering 31 januari
adresgegevens
Achterstraat 2Ondanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. Voor dit pand is nu een rechterlijk bevel tot uitzetting uitgevaardigd


1990 - monumentenlijstbron: Monumenten Inventarisatie Project, 1990
adressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 3beeldbepalend pand8 van 10
  terug