Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Achterstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-173 A-181
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 3 1-090 1-132 A-173 A-182
Naastliggers vanAchterstraat 2
ten oostenAchterstraat 4
ten zuidenZoutsloot 53
ten westenZoutsloot 51
ten noordende Achterstraat


 


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0018v van 16 feb 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 2Achterstraat ZZ 2-12 [staat: de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koperN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet zesde perseel (hofje of boomgaard) in deze akte
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenAchterstraat [niet vermeld]
verkoperde erfgenamen van wijlen Symon Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van de erfgenamen van Symon Harmens x Antgien Cornelis (d) zes kamers aan elkaar onder een dak in de eerste Droogstraat over het diept in de noorder nieuwe stad.


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0022r van 9 mrt 1611 (het 4e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 2Achterstraat 2-12 [staat: in de eerste droge straat over het diept in de noorder nieuwe stad]zes kamers aan elkaar onder 1 dak
 
koper provisioneelN. N.
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperde erfgenamen van wijlen Symen Harmens, gehuwd met
verkoperwijlen Armtgien Cornelis


 


 


 


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtpoort, bij dehuis
 
koperJan Bartels, gehuwd met650-00-00 GG
koperJits Jans
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende plaats van Gattie Gerbens
naastligger ten zuidende weduwe van Sytse Iemes
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDurck Durcksen, gehuwd metmr. kistmaker
verkoperHylck Tieerdts


 


 


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0021v van 20 jan 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 2Achterstraat ZZ [staat: Karremanstraat] bij de Bilpoorthuis
 
koperAbbe Jacobs mr. smid50-00-00 CG
naastligger ten oostende kamers van Pytter Roorda
naastligger ten zuidende hof van burgemeester Sjoerdt Bouwens
naastligger ten westende schuur van Idsinga secretaris
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDirck Jansen Schierescheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDoede Jacobs, destillateur, koopt de helft van een huis nz. Lanen. Ten O. 'de Morgenster', ten W. de openbare steeg, ten Z. de Lanen, ten N. brouwer Pieter Feddes. Gekocht van de diaconen van Oosterschellingh en de armenvoogden van Westerschellingh, als alimentatoren over de weeskinderen van Hillebrandt Jacobs Schar x Aeffke Frans, voor 210 cg.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperDouwe Wybrens c.u.winkelier530-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jetse Poppes
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperBouwe Joostes Kock, recht van scheiding verkregen van zijn broermr. schoenmaker
verkoperAucke Joostesmr. schoenmaker


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koper van 1/2Sierck Wyberens, gehuwd met350-00-00 GG
koper van 1/2Sjuucke Doedes
koper van 1/2Rein Sickes koopman
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
naastligger ten oostenHarmen Gerbens n.u.bakker
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkoperDettie Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Wyberens


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0244v van 20 sep 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende tuin van Jan


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-090Bildtstraat 3huis
eigenaarb[urgem]r. Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan14-5-1720


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Bente Roeloffs


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-090 Bildtstraat 3huis
eigenaarburgemeester Rein Sickes
gebruikerwed. Jaan Ages c.s.
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0051v van 8 okt 1719 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-090 Bildtstraat 3huis
eigenaarwed. burgemr. Menalda
gebruikerJacob Sjibbes
huurwaarde23-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Jan Harings


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-090 Bildtstraat 3Heere Wybrens, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-090 Bildtstraat 3huis
eigenaarwed. burgemr. Minolda
gebruikerHeere Wybrens
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0107r van 15 jan 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0201r van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperAntony Vink koopman126-14-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderTrijntje Harmens 31-04-00 CG
naastligger ten oostenClaas Ottes
naastligger ten zuidende weduwe van Sjouke Sjoukes
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
verkopervrouw Aaltje Menalda, gehuwd metFraneker
verkoperMatthijs SmithFraneker


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0236r van 23 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenSicke Janz c.s.


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0214v van 24 jun 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Zoutsloot 53, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0135r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperTjalle Feykes, gehuwd metbrouwersknecht625-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen1-00-00 CG
huurderde weduwe van Bachum
naastligger ten oostenSimon Miedema
naastligger ten zuidende weduwe van Gerlof Wiegers
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperAntje Vink, gehuwd met
verkoperJohannes Mecimakoopman


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0145r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtstraat OZ, bij dehuis
 
koperHendrik Pieters Lambregts, gehuwd met400-00-00 CG
koperJanke Jans Schuurman
naastligger ten oostenSymon Miedema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAchterstraat [staat: straat]
verkoperTjalle Feykes
verkoperJanke Wybes


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0213r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 3Bildtpoort wijk A 173, bij dehuis
 
koperFeikje Blombergen meerderjarige ongehuwde dochter375-00-00 CG
naastligger ten oostenS. Miedema
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers
naastligger ten westenBildtstraat
naastligger ten noordenAchterstraat
verkoperHendrik Pieters Lambrechts


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-132 Bildtstraat 3Eeltje Cornelis nom ux1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-173Achterstraat 2Eeltje Cornelis Tichelaar... Grote Kerk HRL 1810, BS huw 1815, huw 1816, ovl 1832, ovl 1838, ovl 1881; eigenaar en gebruiker van wijk A-173, kuiper, 1814. (GAH204); id. van wijk B-170, tuin & zomerhuis, 1814. (GAH204); E.C.T. eigenaar van perceel ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-173Achterstraat 2Eeltje C Tichelaar Eeltje C Tichelaar kuiper
A-173Bildtstraat 3Eeltje C Tichelaar kuiper


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 136Bildtstraat 3Eeltje Cornelis TigchelaarHarlingenkuiperhuis (50 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 143Achterstraat 2Thomas Janus van SlotenHarlingenhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-173Achterstraat 2Aaltie Kranenburgoud 68 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk A-173; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-173Achterstraat 2Bregtje Asmus Tuinhout... Feddes en Fetje Pieters; BS huwafk. en huw 1811, ovl 1831, huw 1841, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk A-173, 50; oud 57 jaar, geb Minnertsga en wonende te HRL. 1839, wijk A-057; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-173LeemedijkAaltie Kronenburg68 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche
A-173LeemedijkAaltie Kronenburg68 jHarlingenv, protestant, weduwe, winkeliersche


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-173Achterstraat 2Aukje Jans Rooda, overleden op 24 september 184422 jr, geboren Leeuwarden 6/12/1822), overleden Bildtstraat A 173, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Sybes Rooda en wijlen Sytske Sybrens Molenaar, zuster van minderjarige Sybe, Dirk, Douwe en Martinus Jans Rooda (voogd is Auke S. Molenaar, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-173Bildtstraat 3Aukje Jans Rooda, overleden op 24 september 184422 jr, geboren Leeuwarden 6/12/1822), overleden Bildtstraat A 173, ongehuwd, dochter van wijlen Jan Sybes Rooda en wijlen Sytske Sybrens Molenaar, zuster van minderjarige Sybe, Dirk, Douwe en Martinus Jans Rooda (voogd is Auke S. Molenaar, pakhuisknecht). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-173Achterstraat 2Rigtje Nijdam, overleden op 21 december 184729 jr, geboren Exmorra 9/7/1819, overleden Bildtpoort A 173, winkeliersche, vrouw van Johannes Jans Gongrijp, touwslagersknecht, moeder van minderjarige Ynskje Johannes Gongrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-173Bildtstraat 3Rigtje Nijdam, overleden op 21 december 184729 jr, geboren Exmorra 9/7/1819, overleden Bildtpoort A 173, winkeliersche, vrouw van Johannes Jans Gongrijp, touwslagersknecht, moeder van minderjarige Ynskje Johannes Gongrijp. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 136A-173 (Achterstraat)Lijkle Olphert Duikerwoonhuis
Sectie A nr. 143A-172 (Achterstraat)Dieuwke J. Baantjer wed. Jan Metzelaarwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 143A-181 (Achterstraat)Cornelis van der Schoot en vrouwwoonhuis
Sectie A nr. 136A-182 (Bildtstraat)Gerrit van der Meiwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 143Achterstraat 2 (A-181)erv. Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 136Bildtstraat 3 (A-182)Jantje van der Walwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 3J. van Seijstgroentenhandelaar


1928 - variaadresbronbericht
Achterstraat 2Raadsvergadering 20 decemberOnbewoonbaar verklaard


1933 - variaadresbronbericht
Achterstraat 2Raadsvergadering 31 januariOndanks onbewoonbaarverklaring in 1923 is dit pand nog steeds bewoond. Voor dit pand is nu een rechterlijk bevel tot uitzetting uitgevaardigd


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Bildtstraat 3beeldbepalend pand8 van 10
  terug