Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Bildtstraat 5,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 5 1-091 1-133 A-174 A-183


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 5, Harlingen Bildtstraat 5, Harlingen
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerJarig Wiegers
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerWigle Joukes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:12:00
aansl. huurw. voldaan2-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerWybe Wybes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: Bildtpoort]huis
 
koperAntoni Jansen, gehuwd metCG 300:00:00
Vroukien Sickes
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTieerd Harmens mr. kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
verkoper en samen metSymon Jacobs Cuiperkoopman
verkoperseTieerd Pyterskoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerwed. Tjepke Sakes
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:00:00


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperWobbe Wobbes, gehuwdschoenlapperCG 300:00:00
Rinskse Gerrits
huurderGerrit Gerrits c.u.schoenmaker
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens mr. kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Reiner Sikkes Menalda
verkoperFolkoun Sickes, weduwe vanAlmenum
wijlen Antony Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-091 Bildtstraat 5Gerrit Gerrits, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaalCG 05:00:00


 


1756 - reëelkohieradresgebruik
 
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarwed. Sjouke Sjoukes
gebruikerBalster Jans
huurwaardeCG 18:00:00
aanslag huurwaardeCG 03:05:06


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-133 Bildtstraat 5Jan SchiereCG 1:00:00


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Jan Cornelis Schiere... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Jan Louws Balkstra... bruidegom, 1818, zv Louw Jans B., en Riemke Gerbens, kind: Trijtje geb 3 aug 1810 HRL; gebruiker van wijk A-174, lijndraayer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-197, lijnbaan, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-174Bildtstraat 5Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 135Bildtstraat 5Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Feikje Pieters van der Tol... Jans; BS ovl 1833; 1835 huwelijken, ovl 1845; oud 45 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-174; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Gerrit Jans Faber... van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk A-174; VT1839; kind: Antje Gerrtis Faber, geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-174Bildtstraat 5Pietertje Wopkes van Hoek, overleden op 9 juni 183952 jr, geboren Jorwerd, overleden Bildstraat A 174, vrouw van Gerrit Jans Faber, grofsmid, moeder van Antje (vrouw van Simon D. Trompetter, scheepstimmerman), Baukje, dienstmeid (thans te Haarlem) en minderjarige Jan Gerrits Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-174ZoutslootGerrit J Faber58 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, grofsmid
A-174ZoutslootJan G Faber18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootTjeerd M Radsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootGijsbertus Radsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootFeikje P van der Tol45 jKimswerdv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Grietje Jans Brink... dec 1822, ovl wijk A-172, dv Jan B, en Neeltje Alles (van Loon); BS huw 1822, ovl 1864, bev HRL 1851 wijk A-174; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839; geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Johannes Idses van der Weide... te HRL, werkman, zv Ytse Hendriks vdW, en Haukje Jans; BS huw 1822, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135A-174 (bij de Bildtstraat)Diedertje Meinsma wed. van der Werfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135A-183 (Bildtstraat)Anders Gustaf Gudmundssonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135Bildtstraat 5 (A-183)Gustav. Gudmundsson
  terug