Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bildtstraat 5 1-091 1-133 A-174 A-183


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 5, Harlingen Bildtstraat 5, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 5
ten oostenZoutsloot 43
ten zuidenBildtstraat 7
ten westende Bildtstraat
ten noordenBildtstraat 3


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0149v van 23 mei 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende lijnbaan van Inne Alberts


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0127v van 12 mei 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sytse Iemes


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0074r van 18 feb 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0168r van 20 mrt 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAndries Hendricx c.u.


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0048r van 5 mrt 1693 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aefke Meynerts


1695 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0122r van 13 jan 1695 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Aeffke Meinderts


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-091Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs
gebruikerJarig Wiegers
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-091Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerWigle Joukes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan2-10-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerWybe Wybes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0257v van 19 jun 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjeerd Harmens


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0369v van 17 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperTjeerd Pieters koopman150-07-00 GG
koperSymon Jacobs koopman
huurderGrietje Beerns
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van burgemeester Menalda
verkoperJacob Dirksmr. bakker


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0135r van 16 nov 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: Bildtpoort]huis
 
koperAntoni Jansen, gehuwd met300-00-00 CG
koperVroukien Sickes
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTieerd Harmens mr. kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenburgemeester Menalda
verkoperSymon Jacobs Cuiper, enkoopman
verkoperTieerd Pyterskoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarJacob Dirks
gebruikerwed. Tjepke Sakes
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


1741 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0189r van 29 okt 1741 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperWobbe Wobbes, gehuwdschoenlapper300-00-00 CG
koperRinskse Gerrits
huurderGerrit Gerrits c.u.schoenmaker
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTjeerd Harmens mr. kuiper
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende weduwe van Reiner Sikkes Menalda
verkoperFolkoun Sickes, weduwe vanAlmenum
verkoperwijlen Antony Jans


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-091 Bildtstraat 5Gerrit Gerrits, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-091 Bildtstraat 5huis
eigenaarwed. Wobbe Wobbes
gebruikerwed. Gerrit Gerrits
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-05-06 CG


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0039r van 30 nov 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 5Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperGerrytie Symons Kuiper, weduwe van145-14-00 GG
koperwijlen Siouke Sioukes schipper
huurderGerrit Gerrits mr. schoenmaker30-00-00 CG
naastligger ten oostenOtte Aukes
naastligger ten zuidenTieerd Harmens
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordenMathijs smid
verkoperRinske Gerrits, weduwe van
verkoperwijlen Wobbe Wobbes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrytie Symons Kuiper wv wl. schipper Siouke Sioukes, koopt deftige huisinge bij de Bildpoort, bewoond door mr. schoenmaker Gerrit Gerrits voor 30 cg. Geen grondpacht. Ten O. Otte Aukes, ten Z. Tjeerd Harmens, ten W. de straat, ten N. Mathijs Smid. Verkocht door de voogden van de kamer der huissittende armen als alimentatores van Rinske Gerrits wv wl. Wobbe Wobbes, voor 145 gg. en 14 st.


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0201r van 19 jan 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Sjouke Sjoukes


1759 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0209v van 27 mei 1759 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Sjouke Sjoukes


1784 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0135r van 18 jan 1784 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende weduwe van Gerlof Wiegers


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0145r van 19 mei 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0213r van 5 feb 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 3, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Gerlof Wygers


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-133 Bildtstraat 5Jan Schiere1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Jan Cornelis Schiere... sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-127; gebruiker Wouter Gerbens wed., 1814. (GAH204); id. van wijk A-174; gebruiker Jan L. Balkstra, lijndraayer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk C-161, pakhuis; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Jan Louws Balkstra... bruidegom, 1818, zv Louw Jans B., en Riemke Gerbens, kind: Trijtje geb 3 aug 1810 HRL; gebruiker van wijk A-174, lijndraayer; eigenaar is Jan Schiere, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-197, lijnbaan, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-174Bildtstraat 5Jan Schiere Jan L Balkstra lijndaayer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 135Bildtstraat 5Simon Jans SchiereHarlingenkoopmanhuis en erf (44 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Feikje Pieters van der Tol... Jans; BS ovl 1833; 1835 huwelijken, ovl 1845; oud 45 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk A-174; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Gerrit Jans Faber... van genoegzaam bewijs, 5 Bloeimaand 1810; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, grofsmid. wijk A-174; VT1839; kind: Antje Gerrtis Faber, geb 6 sep 1811, ged 22 sep 1811 Grote Kerk ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-174Bildtstraat 5Pietertje Wopkes van Hoek, overleden op 9 juni 183952 jr, geboren Jorwerd, overleden Bildstraat A 174, vrouw van Gerrit Jans Faber, grofsmid, moeder van Antje (vrouw van Simon D. Trompetter, scheepstimmerman), Baukje, dienstmeid (thans te Haarlem) en minderjarige Jan Gerrits Faber. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-174ZoutslootGerrit J Faber58 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, grofsmid
A-174ZoutslootJan G Faber18 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootTjeerd M Radsma19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootGijsbertus Radsma17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-174ZoutslootFeikje P van der Tol45 jKimswerdv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Grietje Jans Brink... dec 1822, ovl wijk A-172, dv Jan B, en Neeltje Alles (van Loon); BS huw 1822, ovl 1864, bev HRL 1851 wijk A-174; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-151; VT1839; geb 22 jan 1796, ged 16 feb 1796 Grote Kerk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-174Bildtstraat 5Johannes Idses van der Weide... te HRL, werkman, zv Ytse Hendriks vdW, en Haukje Jans; BS huw 1822, ovl 1874, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135A-174 (bij de Bildtstraat)Diedertje Meinsma wed. van der Werfwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135A-183 (Bildtstraat)Anders Gustaf Gudmundssonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 135Bildtstraat 5 (A-183)Gustav. Gudmundssonwoonhuis
  terug