Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Achterstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) A-178 A-187
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 3 (niet bekend) (niet bekend) A-178 A-188
 


 


 


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoorthuis en schuur met brandewijnstokerij
 
koperJohannes Jansen Hengevelt c.u.887-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende kamers van Jurien Falck
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]
verkoperde naastgerechtigde crediteuren van wijlen Jan Salomons c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJohannes Jansen Hengevelt koopt een huis en schuur, met daarin een brandewynstokerij, geschikt om er allerlei hete wateren te destilleren, voorzien van 2 putten en alle gereedschappen, zoals in de koopbrief vermeld. Het staat in de Karremanstraat bij de Bildtpoort, waar 'Salomons Tempel' uithangt. Ten O. en W. Jurien Valck en zijn camers, ten Z. de straat, ten N. de Lijnbaan. Gekocht van (Jan Ruurds Sanstra, burgemeester, en de heer Wringer, door het Gerecht benoemde commissarissen namens de crediteuren van) wl. Jan Salomons, voor 887 gg.


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Bildtpoort, bij dehuis waar Salomons Tempel uithangt, loods, 2 schuren en een plaats
 
koperJan Hessels geoctroieerd boekdrukker550-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostende kamers van Jurrien Falck bakker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan
verkoperJoannis Hingevelt
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Hessels [Schouwenburg], geoctrooieerd boekdrukker, koopt een huis, loods en 2 schuren tussen Karremansstraat? en Bildtpoort. Ten Z. de straat, ten N. de Lijnbaan. Gekocht van Joannes Jansen Hengevelt, voor 550 gg.


 


 


 


 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis genaamd Salomons tempel
 
koperGerben Gerbens c.u.301-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Tempelstraat]
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJan Hessels Schouuenburg
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerben Gerbens koopt een huis met kelder en keldercamer etc. bij de Bildtpoort, genaamd 'Salomons Tempel'. Ten O. Hendrick Hengevelt, ten W. Jurien Valckzoon met wie de zijmuur mandelig is, ten Z. de Tempelstraat, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Jan Hessels Schouwenburg, voor 301 gg.


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort in de Salomonstempelstraat]huis
 
koperJan Bartels Coq c.u.commandeur350-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]
verkoperGerben Gerbens c.u.metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Bartels Coq?, commandeur, koopt een huis omtrent de Bildtpoort, in Salomon Tempelstraat. Ten O. Hendrick Hengevelt, ten W. Jurien Valcx. Gekocht van Gerben Gerbens, metselaar, voor 350 gg.


 


 


 


 


 


 


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis genaamd Salomons Tempel
 
koperClaes Gerryts Buys 140-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaart
naastligger ten zuidenbrouwerij genaamd het Zeepaart
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperCornelis Reyners
verkopers als erfgenamen vanAlbert Gerryts
wijlen Yme Jans


 


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakker130-00-00 GG
verpachter grondde Stad Harlingen0-16-00 CG
geniaarde koperGeert Jaenses Steenhoff
naastligger ten oostenbrouwerij genaamd het Zeepaard
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal
verkoperAeltie Aerens, weduwe van
verkoperwijlen Claas Gerryts Buys
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Geert Jansen Steenhoff, een huis, de Salomons Tempel, in de Karremanstraat. Ten O. de brouwerij Het Zeepaard, ten W. de koper, ten Z. die straat, ten N. de Stadswal. Gekocht van Aeltie Arens? wv Claes Gerryts Buys, voor 130 gg.


 


 


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis met mouterij en stokerij
 
koperGerrit Hessels mr. brouwer200-00-00 GG
huurderBavius Gongrijp distillateur26-00-00 GG
naastligger ten oostenGyke Tjallinghs
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]
verkoperLouw Ripperts, gehuwd metmr. bakker
verkoperBarber Arjens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit Hessels, mr. brouwer, koopt een huis, mouterij en stokerij omtrent de Bildtpoort. Ten O. Feyke Tjallings, ten W. de verkoper, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Stadsvesten. De koper krijgt vrij op- en afslag voor de wal naast het huis van verkoper mr. bakker Louw Ripperts x Barber Arjens, voor 200 gg.


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 1Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis, mouterij en stokerij
 
koperCasper Roer, gehuwd metdistillateur359-16-08 GG
koperNeeltie Gerrits
naastligger ten oostenGieke Tiallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperGerrit Hesselsmr. brouwer


 


 


1700 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0078r van 22 sep 1700 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat bij de Bildtpoort ]huis met plaatske en loodske put en bak
 
koperDirk Jacobs, gehuwd metkuipersgezel90-00-00 CG
koperLijsbet Hendriks
naastligger ten oostende weduwe van Claes Jansen IJsenbeek
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenCasper Reou distillateur
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperRinske Davids, weduwe van
verkoperwijlen Gerke Tjallings


 


1718 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0003r van 9 jan 1718 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: bij de Bildtpoort]huis, mouterij en stokerij
 
koperBouwe Sanstra c.u.130-00-00 GG
koperJan Hendriks c.u.
naastligger ten oostenhet pakhuis van Dirk Jacobs
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]
verkoperTrijntie Gerrits, gehuwd met
verkoperburgerhopman Hotze Swermsmr. zilversmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBouwe Sanstra en Jan Hendriks kopen een huis, mouterij en stokerij omtrent de Bildpoort. Het gekochte is voorzien van 2 putten en een mandelige regenwaterbak. Ten O. het pakhuis van Dirk Jacobs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. wd. Louw Ripperts, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Trijntje Gerryts x mr. zilversmid Hotse Swerms, voor 130 gg.


 


1719 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0033v van 1 jan 1719 (het 4e verkochte perceel in deze akte) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: aan de stadsvesten bij de Bildstraat]stokerij
 
koperMinne Abes c.u.120-00-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Dirk Jacobs
naastligger ten zuidenAchterstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenLiemendijk [niet vermeld]
verkoperBouwe Sanstra c.u., en
verkoperJan Hendriks c.u.


 


 


1725 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0235r van 9 sep 1725 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]huis
 
koperMinne Abes c.u.mr. ijzersmid210-00-00 CG
verpachter grondde Stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenMinne Abes c.u.mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBerber Louws, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Eibert Jansen
naastligger ten noordenstadswallen
verkoperBerber Louws, weduwe van
verkoperwijlen Eibert Jansen


 


 


 


 


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0337v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat] nabij de Bildtpoorthuis
 
koperCornelis Arjens Jonker koopman37-21-00 GG
huurderMayke Yntes 22-00-00 GG
huurderwijlen Dirk Allerts Keyma
naastligger ten oostenMinne Houttuin [staat: Houtsma]
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperChristina Imans, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


 


 


1799 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0133r van 20 jan 1799 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Karremanstraat bij de Bildtpoorthuis
 
koperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met110-00-00 CG
koperTrijntje Hanses
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten zuidenJan Kyl
naastligger ten westenJan Kyl
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperCornelis Arjens Jonkerkoopman


 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0106v van 2 dec 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 3Achterstraat [staat: Karremanstraat] bij de Bildtpoorthuis
 
koperMarten Dirks, gehuwd met150-00-00 CG
koperAntje Zeyes
naastligger ten oostenMinne Houttuin
naastligger ten westenJan Kyl
verkoperEelke Jans Leyenaar, gehuwd met
verkoperTrijntje Hanses


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Claas Jansovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-178, gealimenteerd, eigenaar is Marten D. de Groot, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Marten Dirks de Groot... 1813, huw 1814, huw 1817, huw 1822, huw 1823, ovl 1826, ovl 1837, ovl 1838, ovl 1886; eigenaar van wijk A-178, medegebruiker Claas Jans wed., gealimenteerd 1814. (GAH204); id. van wijk F-093, gebruiker is Harmanus ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-178Achterstraat 1Marten D de Groot Claas Jans wedgealimenteerd
A-178Achterstraat 3Claas Jans wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 1Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Achterstraat 3Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Haye Miedema... Koopmans, koopman in 1858, zv Pieter M, en Aukje Koopal; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 44 jaar, geb Boxum en wonende te HRL. 1839, herbergier, wijk B-046; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Janke Koopmansgeb 2 feb 1797 Tzum, ovl 1 dec 1860 HRL, huwt met Haye Miedema, dv Harmen K, en Janke ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-091, wijk A-178; oud 43 jaar, geb Tzum en wonende te HRL. 1839, wijk B-046; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-178Achterstraat 1Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 1Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 3Tietje Eertzes Woudema, overleden op 11 september 18476 jr (geboren 6/12/1840), overleden Bildtpoort A 178, dochter van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), zuster van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfzuster van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 1Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-178Achterstraat 3Jacob Eertzes Woudema, overleden op 20 september 18472 jr (geboren 27/10/1845), overleden Bildtpoort A 178, zoon van Eertze Klazes Woudema, kooltjer en Trijntje Hayes de Boer (wed. Rein Bootsma), broer van minderjarige Klasina en Eeke Eertzes Woudema, halfbroer van minderjarige Haye, Eelke en Tietje Reins Bootsma (uit 1e huwelijk moeder). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 80A-195 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3461*A-187 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461*A-188 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461A-211 (Bildtstraat)Dirk Agemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5094Achterstraat 1 (A-187)Antje Miedema (wed. D. Agema)


1940 - variaadresbronbericht
Achterstraat 3Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug