Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Achterstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Achterstraat 5 (niet bekend) (niet bekend) A-179 A-189
 


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0116v van 2 feb 1673 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5Bildtpoort, bij dehuis de Acht Pelsen genaemt
 
koperCornelis Tewis mr. bakker120-00-00 GG
naastligger ten oostende dochters van Jan Hobbekees
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenDavid wever
naastligger ten noordensteeg
naastligger ten noordenClaes Dircksen van Holsteyn
verkoperClaes Fransen Visscher


1686 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0113v van 17 jan 1686 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5Bildtpoort, bij dehuis met een kamer daarachter
 
koperGerryt Gerlofs, gehuwd metmr. gortmaker141-15-00 CG
koperFoeckjen Jans
naastligger ten oostende smitte van Abe Jacobs smid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Liemendijk]
naastligger ten westenDavidt wever
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat langs het bolwerk lopende]
verkoperCornelis Taeuwesmr. bakker


 


 


 


 


 


 


 


 


1721 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0103v van 2 mrt 1721 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5omgeving Bildtpoorthuis, paardestal
 
koperFocke Ables, gehuwd met115-00-00 GG
koperUilkjen Martens
naastligger ten oostenAuke Gerbens
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenMinne Abes
verkoperBeuwe Tjerd Sanstra
verkoperJan Hendrixpanneboeter
bewonerLens Feddes c.u.


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0076r van 2 okt 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]gorthuis
 
koperJan Gerlofs Builart, gehuwd met330-00-00 CG
koperAntje Ruirds
naastligger ten oostenJohannes Gerrits
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenMinne Abes, gehuwd met
naastligger ten westenJantjen Johannes
naastligger ten noordenMinne Abes, gehuwd met
naastligger ten noordenJantjen Johannes
verkoperMinne Abes, gehuwd met
verkoperJantjen Johannes


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0199v van 3 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]pakhuis
 
koperEeltje Travaillie koopman180-00-00 GG
huurderPieter Janzen Halma mr. bakker20-00-00 CG
naastligger ten oostenThomas Lammerts
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karmanstraat]
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenJan Fransen
verkoperGerlof Janzen Builardtrekveerschipper


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0244r van 14 jan 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5Achterstraat NZ [staat: Karremanstraat]pakhuis
 
koperPieter Halma, gehuwd metmr. bakker200-00-00 CG
koperJanke Meyles
naastligger ten oostenKlaas Gabes
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten noordenJan Fransen
Jan Pieters Trompetter, gelastigde van
verkoperEeltje Travaillekoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Halma, mr.bakker


 


 


1797 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0050v van 18 jun 1797 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Achterstraat 5Achterstraat NZ [niet vermeld]pakhuis
 
koperMinne Poppes Houttuin koopman153-00-00 GG
naastligger ten oostenS. Frieseman
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis A. Jonker
naastligger ten noordenJan Kyl
verkoperPieter Halmamr. bakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaMinne Poppes Houttuin, koopman, koopt een ruim pakhuis. Ten O. S. Frieseman, ten Z. de straat, ten W. Cornelis A. Jonker, ten N. Jan Kyl. Gekocht van Pieter Halma, mr. bakker, voor 153 GG.


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-179Achterstraat 5Minne Poppes Houttuin... der policie, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk A-177, koopman, 1814. (GAH204); id. van wijk A-179, pakhuis, 1814. (GAH204); Hendrik Fredriks van Hoekzijl uit Oost Friesland ende Lupkje Jansen van HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-179Achterstraat 5M Houttuin M Houttuin pakhuis


1829 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51016 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 20 en 26 van 25 feb 1829
adressoortbedraggebruik
A-179Achterstraat 5provisionele en finale toewijzingfl. 75pakhuis A-179
 
verkoperJacob Harings de Vries
koperPoppe Houttuin (q.q., tevens als vader van en voogd over Catharina Maria Houttuin)
borgSchelte Lolkes Zwaal


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 78Achterstraat 5 (0 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 78aAchterstraat 5Poppe Minnes HouttuinHarlingenkoopmanpakhuis (42 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-179Achterstraat 5Gerritje Pieters... IJnses; huw Grote Kerk HRL 1799, dopen Grote Kerk HRL 1808, 1810, BS ovl 1852, bev.reg. HRL 1851 wijk A-179; oud 65 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk C-182; VT1839; geb 19 okt 1774, ged 6 nov ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-179Achterstraat 5Tjietske Abrahams de Ruiter... HRL 1851 wijk A-139, 178, 179, wijk F-036; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-177; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 78aA-179 (Achterstraat)Atze D. Atsma c.u.pakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 78aA-189 (Achterstraat)Benjamin en Gerben Brouwerpakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5097Achterstraat 5 (A-189)Jacob L. van Loonwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Achterstraat 5 Klaas Hoekstraagent v. pol. 2e kl.
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Achterstraat 5A.Nielsenbetonwerker


1941 - variaadresbronbericht
Achterstraat 5Oud Harlingen Magazine 1993aug: De melk-, boter- en kaashandel van de heer A. Westra Rein Miedemastraat 12 werd overgenomen door de heer D. Draaisma Achterstraat 5
  terug