Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 12 (niet bekend) (niet bekend) A-185 A-199
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 12 1-115 1-166 A-185 A-199
 


 


 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-115Karremanstraat 12huis
eigenaarBouwe Haitzes erven
gebruikerBouwe Haitzes erven
opmerkingpro deo begeert


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-115Karremanstraat 12huis
eigenaarBuwe Haitses erven
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingpro deo versogt


 


1722 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0130v van 18 jan 1722 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat WZ hoek1/3 huis
 
koperWillem Gerrits, gehuwd met148-00-00 GG
koperGerrytie Lieuwes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende erfgenamen van de weduwe van Ymke meedbrenger
naastligger ten noordenSimon Fockes
verkoperSjouckjen Douwes c.s., gehuwd met
verkoperPieter Keimpes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Rinnerts Winsma burgemeester koopt een camer oz. Stroffelsteeg. Ten O. en N. Douwe Gerrits, ten W. die steeg, ten Z. een huis. Gekocht van Pyter- en Annius Sjoerds.


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-115 Karremanstraat 12
eigenaarWillem Gerrits
gebruikerWillem Gerrits
opmerkingpauper


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-115 Karremanstraat 12woning
eigenaarDirk Gerryts
gebruikerCornelis Dirks c.s.
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-13-06 CG


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0109v van 22 mei 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat WZ hoekhuis
 
koperCornelis Dirks, gehuwd metschipper700-00-00 CG
koperYebeltie Lieuwes
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westende weduwe van Jan Teunis
naastligger ten noordenClaas Gerbens
verkoperGerrytje Lieuwes, gehuwd met
verkoperGerryt Gijsbertstrekveerschipper


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-115 Karremanstraat 12Cornelis Dirks, bestaande uit 6 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-115 Karremanstraat 12huis
eigenaarCornelis Dirks
gebruikerCornelis Dirks
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0201v van 5 jun 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat hoekhuis
 
koperLieuwe Willems mr. brouwer160-07-00 GG
huurder achterkamerBeytske Clazes 0-04-00 CG
naastligger ten oostenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJochem Jans
naastligger ten noordenDieuke Pieters
verkoperCornelis Dirks, weduwnaar vanarbeider
verkoperwijlen Yebeltje Lieuwes


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0107r van 9 jun 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat WZ op de hoekhuis
 
koperBaltus Moltz, gehuwd met400-00-00 CG
Petronella Chemingh
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenJogchem Jans
naastligger ten noordenDieuwke Pyters
verkoperLieuwe Willemsmr. brouwer
eerdere samenvatting door Yde ElsingaBaltus Moltz x Petronella Coningh? koopt een huis op de hoek v.d. Karremanstraat. Ten O. en Z. de straten, ten W. Jochem Jans, ten N. Dieuwke Pyters. Gekocht van mr. brouwer Lieuwe Willems, voor 400 cg.


 


 


 


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0251r van 27 jan 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 12Karremanstraat WZhuis
 
koperHarmen Kamp, gehuwd met445-00-00 GG
koperMarijke Beernts
naastligger ten oostenKarremanstraat
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Droogstraat]
naastligger ten westendoorgaande steeg
naastligger ten noordenFrans Willems c.u.
naastligger ten noordenHein Drost c.u.
verkoper q.q.B. Koelmans, curatorkoopman
verkoper q.q.Jan Bettels, curatoren overkoopman
verkoperBaltus Moltz, gehuwd met
verkoper1e echtgenote ? Petronella Chamin


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-166 Karremanstraat 12Harmen Camp1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Aaltje Harmens Kamp... HRL, huwt met Jan Johannes Panbakker op 13 mei 1813 HRL, winkelierse, huw.afk. 2 en 9 mei 1813, ovl wijk A-185 dv Harmen K, en Marijke Berends; BS huw 1813, huw 1814; Extract uit het Reg. der Overledenen. In he Jaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Jan Johannes Panbakker... ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1819, huw 1821, ovl 1823, ovl 1830; eigenaar en gebruiker van wijk A-185, panbakkersknegt, 1814. (GAH204); Extract uit het Reg. der Overledenen. In het Jaar Een duizend acht ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Johannes Jans Panbakker... eigenaar is Cl. IJsenbeek, 1814. (GAH204); oud 86 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839; J.J. Pannebakker, eigenaar van perceel nr. 65 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 517, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-185Karremanstraat 12Jan J Panbakker Jan J Panbakker panbakkersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 65Karremanstraat 12Johannes Jans PannebakkerHarlingenwinkelierhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Trijntje Uilkes van der Werfzie ook: Trijntje Ulkes; geb 1762 Makkum, ovl 16 nov 1840 HRL, huwt met Johannes Jans Panbakker; BS ovl 1840, ovl 1846, ovl 1855; oud 76 jaar, geb Makkum en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Wiebe Termeulen... bev.reg. HRL 1851 wijk F-314, wijk G-199, wijk H-090; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-185; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk A-185Karremanstraat 12J Panbakker stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-185KarremanstraatWyberen Termeulen29 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd
A-185KarremanstraatJettie Hoekstra22 jLeeuwardengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-185KarremanstraatJohannes Pannebakker86 jMakkumgezin 2, m, rooms katholiek, gehuwd
A-185KarremanstraatTrijntie van der Werff76 jMakkumgezin 2, v, rooms katholiek, gehuwd
A-185KarremanstraatMarijke Pannebakker25 jHarlingengezin 2, v, rooms katholiek, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Johannes Jans Panbakker, overleden op 18 april 184086 jr, geboren Makkum, overleden Karremanstraat A 185, gehuwd. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 25) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Trijntje Uilkes van der Werf, overleden op 16 november 184078 jr, geboren Makkum, overleden Karremanstraat A 185, weduwe. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 56) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Marijke Jans Panbakker, overleden op 5 april 184328 jr, vrouw van Gerrit Boumans, schoenmakersknecht Karremanstraat A 185 (erft vruchtgebruik), moeder van minderjarige Cornelis Gerrits Boumans. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Cornelis Gerrits Boumans, overleden op 2 mei 18434 mnd (geboren 1/1/1843), overleden Karremanstraat A 185, zoon van Gerrit Boumans, schoenmakersknecht en wijlen Marijke Jans Panbakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Baukje Berends Vogelzang, overleden op 3 december 1846(Certificaat van onvermogen), 74 jr (geboren 22/3/1782), overleden A 185, weduwe, geen kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Cornelis Boumans, overleden op 19 april 1847(Certificaat van onvermogen), 73 jr, geboren Vlijmen/NBr okt. 1773, bierdrager, overleden Karremanstraat A 185, weduwnaar, 1 kind. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-185Karremanstraat 12Anthony Bouwmans, overleden op 25 oktober 1847(Certificaat van onvermogen), 1 jr (geboren 28/11/1846), overleden Karremanstraat A 185. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Antje IJverzongeb 30 mrt 1801 Sexbierum, ovl 17 feb 1870 HRL, arbeidster, ongehuwd N.H., Vst 26 mei 1855 uit Buitenpost, dv Pieter IJ, en Trijntje de Boer; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, bev.reg. HRL 1860-80


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Marijke Vogelgeb 1791 HRL, ovl 23 mrt 1870 HRL, huwt met Johan D?er, werkster, N.H., dv Johannes V, en Trijntje Leyenaar; BS ovl 1870; bev.reg. HRL 1851 wijk A-185, 180, 252, wijk C-209, wijk D-014, wijk E-208, wijk F-281, wijk G-357


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Rinske Jolles Bakker... wijk A-153, 185, wijk F-157, supp wijk G-402; oud 62 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-040; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-185Karremanstraat 12Wiebe IJnsma... wijk A-172, 185, 92, wijk B-041; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslager, wijk A-210; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2404A-274 (Achterstraat)Redmer Oedses Wouwenaarwoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 feb 1871
A-185Karremanstraat 12Eene woning aan de Droogstraat, verhuurd aan B. van, Loon. Provisioneel verkocht op 6 mrt 1872 door notaris P. Zeper Dz. te Leeuwarden..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3470A-199 (Karremansstraat)Gerrit Reitsmawoonhuis
Sectie A nr. 3471A-199 (Karremansstraat)Gerrit Reitsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3471Karremanstraat 12 (A-199)Sjabertus Broersmawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 12 Arjen Dijkstrawerkman en winkel.
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 12A.Dijkstracafehouder


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 12A. (Arjen) Dijkstra
  terug