Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 18
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 18 (niet bekend) (niet bekend) A-188 A-202
 


 


 


 


 


 


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0255v van 6 nov 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 18Anjelierstraat ZZ [staat: straat die loopt van de Bildtpoortsbaan naar de Liemendijk]woning en bleekveld
 
koperAnthoni Vink hovenier70-07-00 GG
huurderAntje Jans
naastligger ten oostenSipke Sybrens
naastligger ten zuidenLieuwe Willems
naastligger ten westenJohannes Gerryts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkopervroedsman Claas van Velzen


 


 


1766 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0197r van 15 jun 1766 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 18Anjelierstraat ZZ [staat: straat van de Bildtpoortsbaan naar de Liemendijk]woning en bleekveld
 
koperRintje Pyters, gehuwd methuistimmerman275-00-00 CG
koperJeltje Lieuwes
naastligger ten oostenSipke Sybrens
naastligger ten zuidenLieuwe Willems
naastligger ten westenJohannes Gerryts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperAnthoni Vinkhovenier


 


 


 


 


 


1791 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0351r van 16 okt 1791 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 18Anjelierstraat ZZhuis
 
koperburgemeester Menno Vink 90-00-00 GG
huurdereen militaire corporaal corporaal
naastligger ten oostenAtze Hiddes
naastligger ten zuidenHarmen Jans Kamp
naastligger ten westenJohannes van Pruissen
naastligger ten noordenAnjelierstraat
verkoper q.q.Teye Hilarides, gelastigde vanmr. koperslager
verkoperRintje PieterstimmermanAmsterdam
verkoperen van diens kinderen bij wijlen zijn eerste vrouw Jeltje Lieuwes


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Gerardus Smeding... okt 1810 HRL, komt van HRL, wonende te HRL 1818; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1818; gebruiker van wijk A-188, zeylemakersknegt; eigenaar is Minne Vink, 1814. (GAH204); G.S. en Anke Eerdes Jansma, beide van HRL, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Minne Vink... DTB N.H. HRL. 1771, BS huw 1812, huw 1813, huw 1817, huw 1818, ovl 1826, ovl 1827; eigenaar van wijk A-188; gebruiker Gerardus Smeding, zijlemakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-188Anjelierstraat 18Minne Vink Gerardus Smeding zeylmakersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 66Anjelierstraat 18Hein AddensHarlingenmetzelaarhuis en erf (55 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Bouwe Foppes Huitema... in 1862, ovl wijk G-160, zv Foppe H, en Elisabeth Offringa; BS huw 1828, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 234, wijk G-158, supp wijk G-409; oud 33 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Hendrik Addens... 1837, ovl 1854, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, turfdrager, wijk A-188; VT1839; Hein A. eigenaar van perceel nr. 66, metzelaar, woonplaats HRL, legger nr. 1, huis en erf, 55 m2, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Lolkje Douwes de Vries... 1861, ovl 1875, ovl 1888, bev.reg. HRL 1851 wijk A-191; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-188; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-188KarremanstraatHenricus Addens39 jHarlingenm, protestant, gehuwd, turfdrager
A-188KarremanstraatLolkje D de Vries37 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-188KarremanstraatHarmen Addens14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-188KarremanstraatDouwe van Driesen7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-188KarremanstraatLubbe van Driesen4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Jan Aukes Zeen... N.H., zv Auke Bouwes en Dieuwke Jans; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1823, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk B-155, wijk D-005, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Jeltje Regts Onrust... en Trijntje Rintjes Gaykema; dopen Grote Kerk HRL 1799, BS huw 1823, ovl 1857, bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, 259, wijk D-005, wijk B-155, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-188Anjelierstraat 18Rinkje van der Veergeb jan 1791 Hindeloopen, huwt met Klaas deuze, (gk), N.H., vanaf 1860 niet meer gevonden in bev.reg. HRL; bev.reg. HRL 1851 wijk A-188, wijk F-005, 93, supp wijk H-275


1854 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-188Anjelierstraat 18Hendrikus Addens, overleden op 30 januari 1854man van Lolkje Douwes de Vries (Anjelierstraat A 188), vader van Hermanus, metselaarsknecht en minderjarige Meinsje Hendrikus Addens. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 66A-188 (Karremansstraat)erv. Hein Addenswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 66A-202 (Anjelierstraat)Casper Schragewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 66Anjelierstraat 18 (A-202)Casper Schragewoonhuis


1907 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van dinsdag 18 mrt 1907
A-188Anjelierstraat 18Woning met plaats in de Anjelierstraat no. 18, in huur bij j. de, wit. Provisioneel verkocht op 27 mrt 1907 door notaris Okkinga..
  terug