Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Anjelierstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-210
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 4 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-209
 huisnummer lager  huisnummer hoger Anjelierstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) A-194 A-208
Naastliggers vanAnjelierstraat 2
ten oostenAnjelierstraat 4
ten zuidende Achterstraat
ten westenAchterstraat 3
ten noordende Anjelierstraat


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen ledige plaats


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westeneen ledige plaats


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 4[niet vermeld]huis
 
koperClaes Dirckx 168-00-00 GG
naastligger ten oostenAntie, weduwe van
naastligger ten oostenwijlen Stadtslander
naastligger ten zuidenhet huis genaamd de Acht Pelsen
naastligger ten westeneen ledige plaats
naastligger ten noordenstadvesten
verkoperTiallinghbakker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaClaes Dirks koopt een huis. Ten O. Antie wd. Stadtlander, ten Z. d'acht pelsen, ten W de ledige plaats, ten N. Stadsvesten. Geen grondpacht. Gekocht van bakker Tiallingh, voor 168 GG.


1649 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0082v van 14 apr 1649 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0139v van 13 apr 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: Karremanstraat]schuur met een tuin erachter
 
koperHendrick Jansen Hingevelt bakker200-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenGerben Gerbens
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperJan Hessels Schouwenburgh
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Hengevelt, bakker, koopt een schuur met een tuin erachter, in de Karremanstraat. Ten O.?, ten Z. de straat, ten W. Gerben Gerbens, ten N. de straat. Gekocht van Jan Hessels Schouwenburg, voor 200 GG.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenHendrick Hingevelt


1690 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0334v van 23 nov 1690 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 2Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]huis, brouwerij en mouterij genaamd het Zeepaerdt
 
koper door niaarLouw Ripperts mr. bakker345-00-00 CG
geniaarde koperJan SickesbrouwerFraneker
naastligger ten oostenHycke Tjallings
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenStadsvesten
verkoper van 1/3Hylckjen Rinties, gehuwd met
verkoper van 1/3Watse Arjens
verkoper van 1/3Rixtie Rintjes, zuster
verkoper van 1/3Dominicus van der Sloot, broerpredikantGrijpskerk
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts, mr. bakker, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Jan Sickes, brouwer te Franeker, een huis, brouwerij en mouterij omtrent de Bilpoort, het Zeepaard genaamd. Ten O. Hycke Tjallinghs, ten Z. de Karremanstraat, ten W. de koper, ten N. de Stadsvesten. Geen grondpacht. Koper moet voor de inventaris 320 cg. betalen. Gekocht van Hylckjen Rinties x Watse Arjens voor 1/3, ongetrouwde dochter Rixtie Rinties veniam aetatis bekomen hebbende en zoveel nodig geassisteerd met haar broeder predikant te Grijpskerk Dominicus van der Sloot voor 1/3, en samen nog voor 1/3, voor 115 CG.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1703 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0216r van 15 apr 1703 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: Liemendijk]huis
 
koperLolcke Martens, gehuwd met45-00-00 GG
koperTrijntje Symons
bewonerJudith Dirx, weduwe van
bewonerwijlen Pytterdoodgraver
naastligger ten oostende kamer bewoond door Enne Hendrix
naastligger ten zuidenTjeerdt Fockes
naastligger ten westenCornelis Tevis
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperSymon Wesselsbootsgezel


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0085r van 20 apr 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Anjelierstraat [staat: bij de Bildtpoort]woning
 
koperJohannis Gerryts pannenbakker102-10-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende tuin van wijlen Tijs Jansens
naastligger ten westenhet gorthuis van de verkoper Auke Gerbens koopman
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]
verkoperAuke Gerbenskoopman


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0275r van 20 apr 1749 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Liemendijktuin met een woning daarin gelegen
 
koperJan Jansen Kalf, gehuwd metvarenspersoon110-00-00 GG
koperRigtsje
naastligger ten oostenBartle Oedses
naastligger ten zuidenPieter Reins
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJanke Hendriks, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Reins
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Kalf, varend persoon x Rigtsje ... [Jacobs] koopt een tuin met daarin een woning, op de Liemendijk, nagelaten door wl. Pieter Reins. Met vrij in- en uitgang en op- en afslag op de Liemendijk. Ten O. Bartle Oedses, ten Z. de verkochte woningen van Pieter Reins, ten W.?, ten N.?. Geen grondpacht. Gekocht van de crediteuren van de verlaten boedel van Janke Hendriks wv Pieter Reins, voor 110 gg.


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1749 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0010v van 31 aug 1749 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 2Liemendijkwoning en weefwinkel
 
koperJoost Zeeman gerechtsbode201-00-00 GG
kopermajoor en executeur Age de Haas
huurderHendrik Jansen mr. bontwever29-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen Calff
naastligger ten zuidenJacob Wybrens
naastligger ten westenGabe Sybesma c.s.
naastligger ten noordenJacob Tuininga
verkoperBroer Tjeerdsgraandrager
verkoperArjen Boukesportier van de Havenpoort
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJoost Zeeman, gerechtsbode, en Age de Haas, majoor en executeur, kopen een deftige nieuwe woning en weefwinkel met alle goederen, op de Liemendijk, bewoond door mr. bontwever Hendrik Jans. Met een beschrijving van het huis. Ten O. Jan Jansen Calff, ten Z. Jacob Wybrens, ten W. Gabe Sybesma, ten N. Jacob Tuininga. Gekocht van graandrager Broer Tieerds, en portier van de Havenpoort Arjen Boikes, voor 201 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 4Liemendijk NZhuis
 
koper door niaar ratione vicinitatisJan Janzen varenspersoon154-00-00 GG
geniaarde koperPyter Laseswolspinner
huurderDirk Jansen c.u.29-00-00 CG
naastligger ten oostenJan Jansen c.s.varensgezel
naastligger ten zuidenLiemendijk
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenHaentie
verkoperJoost Zeemangerechtsbode
verkopermajoor Age de Haesexecuteur
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Jansen Kalf, varend persoon, koopt, na niaar ratione vicinitatis tegen Pyter Lases, voorspinner, een huis nz. Liemendijk, voor enige jaren NIEUW gebouwd, en verhuurd aan Dirk Jansen. Ten O. de koper, ten N. Haentie Aertsen? Gekocht van Joost Jansen, gerechtsbode en Age de Haas, majoor en executeur, voor 154 gg.


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0134r van 10 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 6Anjelierstraat ZZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperThomas Lammerts van Hees oud fabrikant460-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenJan Fransen
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat en stadsvesten]
verkoper q.q.Bartle Tuininga, curator overprocureur postulant
verkoperde geabandonneerde boedel van Johannes Gerryts, gehuwd met
verkoperYmkjen Adriaans


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0193r van 15 dec 1754 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 4, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Berend Jans Braameyer... 1814. (GAH204); id. van wijk A-180; gebruiker is Anth. Oversee, sjouwer, 1814. (GAH204); id. van wijk A-194; gebruikers zijn Siebren Pel wed. en Oene Johannes wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-098; gebruiker is ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannesovl voor 1815; wed. gebruiker van wijk A-194, medegebruiker is Siebren Pel wed., eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Siebren Pelovl voor 1812, huwt met Beitske Sjoerds, kind: Grietje P, geb 1782 HRL; BS geb 1811, ovl 1819; wed. S.P. gebruiker wijk A-194; medegebruiker Oene Johannes wed. ; eigenaar is Berend Brameyer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-194Anjelierstraat 2Berend Brameyer Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 4Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 6Siebren B Pel wed
A-194Anjelierstraat 2Oene Johannes wed
A-194Anjelierstraat 4Oene Johannes wed
A-194Anjelierstraat 6Oene Johannes wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 75Anjelierstraat 6erven Douwe Cornelis de RoosHarlingenhuis (30 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 4Jan KielHarlingenstalhouderstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79Anjelierstraat 2Jan KielHarlingenstalhouderstal (279 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 2Marten Dirks de GrootHarlingenarbeiderhuis (35 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 79aAnjelierstraat 4Marten Dirks de GrootHarlingenarbeiderhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Feitze Schotanus... met IJbeltje Hijlkema, zeilmakersknecht, zv Sjoerd S, en Paulina Pau; BS ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 36 jaar, (vnm: Feite S. ), geb Heerenveen en wonende te HRL. 1839, zeilmaker, wijk F-123; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Paulus Foppes Torenbeek... zv Foppe Klazes T, en Rinske Paulus de Vries; BS huw 1826, ovl 1845, ovl 1887, bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, wijk H-111; oud 40 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk G-167; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizingageb 1801 HRL, ovl 13 sep 1847 HRL, huwt met Hendrik Heins, dv Tjalling H, en Grietje van Kampen; BS ovl 1847; oud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-194; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Ybeltje Hylkema... gescheiden van Mansveld, ... , dv Marten H, en IJtje Zijlstra; BS ovl 1879; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 203; oud 33 jaar, geb Idsega (!) en wonende te HRL. 1839, wijk F-123; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatTaeke Kuipers26 jHarlingengezin 1, m, protestant, gehuwd, schoenmakersknegt
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatMaaike Fenema [Vinnema]25 jHeerenveengezin 1, v, protestant, gehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatRinske Kuipers8 jBolswardgezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatNeeltie Kuipers2 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatHendrik Wijga24 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd, schoenmakerskneht
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTrijntie Huizinga42 jHarlingengezin 2, v, protestant, weduwe
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatTjalling Heins20 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatHendrik Heins12 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
A-194KarremanstraatGrietje Heins14 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 2Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 4Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-194Anjelierstraat 6Trijntje Huizinga, overleden op 13 september 1847(Certificaat van onvermogen), 46 jr, overleden Liemendijk A 194, weduwe, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-194Anjelierstraat 2Lemke Jans de Witgeb 1791 Bolsward, ovl 19 dec 1852 HRL, huwt met Gerben IJntes de Vries dv Jan dW, en ... ; BS ovl 1852; bev.reg. HRL 1851 wijk A-194, 200


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75A-194 (Achterstraat)Walke Jonkerwoonhuis
Sectie A nr. 79A-178 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielstal


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 75A-208 (Anjelierstraat)Pieter Westerhuiswoning en pakhuis
Sectie A nr. 3364A-209 (Anjelierstraat)Kaatje Kiel vrouw van S.S. Broersmawerkplaats
Sectie A nr. 3363A-210 (Anjelierstraat)Frederik de Wildewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5095Anjelierstraat 2 (A-210)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)woonhuis
Sectie A nr. 5096Anjelierstraat 4 (A-209)J.A. Blokwoonhuis
Sectie A nr. 75Anjelierstraat 6 (A-208)Pieter Westerhuiswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Anjelierstraat 6 Hendrikus Boersmamatroos
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
Anjelierstraat 2 Riemer Agemamelktapper
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Anjelierstraat 2R.Agemamelktapper
Anjelierstraat 2C.Smitstra-
Anjelierstraat 6H.Boersmamatroos (groote vaart)


1965 - gevelsteen/opschriftadresnaamopschriftbeschrijving
Gevelsteen/opschrift Anjelierstraat 2 (oostgevel), HarlingenAnjelierstraat 2 (oostgevel)Koornstra, Harminka;Koornstra, Andries;Koornstra, Grietje
HARMINKA
ANDRIES         )
GRIETJE
OCT.
1965
  terug