Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bildtstraat 1 1-089 1-131 A-195 A-211
Naastliggers vanBildtstraat 1
ten oostenAchterstraat 1
ten zuidende Achterstraat
ten westende Bildtstraat
ten noordende Anjelierstraat


1640 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0105v van 26 apr 1640 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoort, bij dehuis
 
koperJurien Juriens 370-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
naastligger ten oostenGreolt schoenmaker
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: Bildtpoort]
verkoperoud burgemeester Willem Simens
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJurien Juriens koopt een huis naast aan de Bildtpoort. Ten O.?, ten W. Greolt (Sioerds), schoenmaker, ten Z. de straat, ten N. de Bildtpoort. Gekocht van Willem Simens?, oud-burgemeester, voor 370 gg.


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]


1654 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0001r van 2 dec 1654 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurien Falck
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: lijnbaan]


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0020r van 15 jan 1660 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurrien Falck bakker
naastligger ten noordende lijnbaan


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0073v van 13 jan 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: dicht bij de Bildtpoort]huis
 
koper door niaarTierck Jurriens zoon van de verkoper960-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperSaaff Clasen
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperJurrien Valck vader van de koper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTierck Juriens koopt, na niaar ratione sanguinis, een huis dicht bij de Bildtpoort. Ten O. 'Salomons Tempel', ten Z. de Karremanstraat, ten W. en N. de straten. Verkoper is.? Clasen, die het kocht van Jurien Falck, de vader van Tierck Juriens, voor 960 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0123v van 26 jan 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperDouue Hilles c.u.425-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
toehaakeen zilveren ducaat
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
verkoperTierck Juriens Valck
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDouwe Hilles koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. 'Salomons Tempel', ten W., Z. en N. de straten. Gekocht van Tierck Juriens Valck, voor 425 gg.


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0157v van 30 nov 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende zoon van Jurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0166v van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenJurrien Valck
naastligger ten noordenstadsvesten [niet vermeld]


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Teyes
naastligger ten noordenPytter Teyes


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0059v van 25 nov 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenPytter Teyes
naastligger ten noordenPytter Teyes


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0205v van 9 mei 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koperSierk Sybrandts 367-00-00 GG
verpachter grondHeyltie Pytters 0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis waar Salomons Tempel uithangt van Jan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnema brouwer
verkoperAntie Huyberts, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSierk Sybrandts koopt een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis van Jan Bartels Coq, waar 'Salomons Tempel' uithangt, ten W., Z. en N. de straten. Met de voorwaarden over de loden goot en de putstoel opnieuw. Gekocht van Antie Huyberts wv Douwe Hilles, wagenmaker, voor 367 gg.


1669 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0040ra van 6 jun 1669 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]huis
 
koper provisioneelSyrk Sybrandts lijnslager367-00-00 GG
verpachter grondHeiltje Pieters 0-10-00 CG
naastligger ten oostenhet huis genaamd Salomons Tempel
naastligger ten oosten*Jan Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: Bildtpoort en straat]
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: straat]
naastliggerJackle Pybes Sinnama brouwer
verkoperAntje Huiberts mede voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Douwe Hilleswagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAntie Huyberts wv Douwe Hilles, laat verkopen een huis bij de Bildtpoort. Ten O. het huis 'Salomons Tempel', ten W. de straat, ten Z. de Karremanstraat, ten N. de Bildtpoort. De koper moet de loden goot tussen dit huis en dat van Jan Bartels Coq samen met hem onderhouden en op voorwaarde dat Jakle Pybes Sinnema, brouwer, zijn putstoel op de wal van dit huis mag (blijven?) zetten. Er is geboden door Sierk Sybrandts, lijnslager, 361 gg.


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0091r van 25 feb 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]1/2 huis, voorheen bewoond door wijlen lijnslager Andries Hendrix
 
koper door niaarHendrick Andries 190-00-00 GG
eigenaar van 1/2Hendrick Andries
verpachter grondde stad Harlingen0-10-00 CG
geniaarde koperJacob Hayes
eerdere bewonerwijlen Andries Hendrix40-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenhet andere huis van Jan Sybrandts c.soc.
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenJan Kock
verkoperJan Sybrandtsmoutmaker


1680 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0076v van 25 jan 1680 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: aan de Bildtpoort]huis
 
koperLouw Ripperts Forssenburgh mr. bakker300-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-02-00 CG
naastligger ten oostenJan Bartels Cocq
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenBildtpoort
naastligger ten noordende stad Harlingen: wachthuis
verkoper q.q.oud burgemeester Simon Sloterdijck cum soc., gecommitteerde crediteuren van
verkoperwijlen Sierck Sybrandtslijnslager
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLouw Ripperts [Forsenburg], mr. bakker, koopt een huis aan de Bilpoort. Ten O. Jan Bartels Cocq, ten W. en N. de straat, die Poort en het wachthuis, ten Z. de Karremanstraat. Gekocht van de crediteuren van Sierk Sybrandts, lijnslager en diens wed., voor 300 gg.


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten


1681 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0151r van 13 feb 1681 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Ripperts bakker
naastligger ten noordenstadsvesten


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0010r van 30 dec 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Ripperts mr. bakker
naastligger ten noordenstadswal


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]


1693 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0030v van 15 jan 1693 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenLouw Ripperts c.u.
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: stadsvesten]


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0387v van 11 dec 1698 (exacte ligging niet zeker)
Bij de verkoop van Achterstraat 1, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende weduwe van Louw Ripperts
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: stadsvesten]


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarGerrit Hessels
gebruikerLens Feddes
huurwaarde27-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-08-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-089Bildtstraat 1huis
eigenaarBuwe Sanstra cum soc.
gebruikerJanke Ienses
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan13-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFocke Abbes
gebruikerJan Playsier
huurwaarde19-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-03-00 CG


1728 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0003va van 30 mei 1728 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtpoortdwarshuis
 
koper provisioneelMinne Abes mr. ijzersmid210-00-00 GG
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: Karremanstraat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenwachthuis
verkoper q.q.Pier Jarigs Bretton, curator over
verkoperJeltje Eiberts, nagelaten kind
verkoperBerber Eiberts, nagelaten kinderen van
erflaterwijlen Berber Louws, weduwe van
erflaterwijlen Eibert Jansen


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abbes
gebruikerFokke Abbes
opmerking1733 insolvent verklaart 19-00-00


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-089 Bildtstraat 1wed. Fokke Abbes, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-089 Bildtstraat 1huis
eigenaarFokke Abes
gebruikerFokke Abes
opmerkingonvermogende


1750 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0069v van 30 aug 1750 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 1Bildtstraat OZ [staat: bij de Bildtpoort]voorste gedeelte van een huis en smederij
 
koperSamuel Hendriks, gehuwd metmr. ijzersmid600-00-00 CG
koperJeltie Ruurds
naastligger ten oostenMinne Abes mr. ijzersmid
naastligger ten zuidenAchterstraat [staat: straat]
naastligger ten westenBildtstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenAnjelierstraat [staat: straat]
verkoperMinne Abesmr. ijzersmid
eerdere samenvatting door Yde ElsingaSamuel Hendriks, mr. ijserkramer x Jeltie Ruurds, kopen (a) voorste gedeelte van een huis en smederij c.a., bij de Bildpoort. Beneden gescheiden door een muur, boven door een houten schut. Ten O. de verkoper, ten Z., W. en N. de straat. Geen grondpacht. Gekocht van Minno Abes, mr. ijsersmid, voor (a+b) 600 cg.


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-119 Bildtstraat 1Jan Kijl
1-119 Bildtstraat 1Jacob Kijlinwoning


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-131 Bildtstraat 1Jan Kyl1-10-00 CGhuis en stalling


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Albert Jans Bruining... zv Baafje B huw Grote Kerk HRL 1811, BS huw 1821, huw 1840, ovl 1858, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-195; gebruiker van wijk F-211; medegebruikers Jan Wijngaarden, kleermaker, Aaltje Sakes, naayvrouw; eigenaar ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jan Jansen Kiel... BS huw 1826, ovl 1842; eigenaar en gebruiker van wijk A-107, wagenhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-195, stalhouder, 1814. (GAH204); kind: Bauke Jans Kiel, geb 17 sep 1778, ged 29 sep 1778 Grote Kerk HRL; kind: ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-195Bildtstraat 1Jan Kiel Jan Kiel stalhouder


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 80Bildtstraat 1Jan KielHarlingenstalhouderhuis en erf (141 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-195Bildtstraat 1Antje Jacobs Kiel, overleden op 27 augustus 1834dochter van Jacob J. Kiel, voerman (Bildpoort A 195) en Jantje Bolhuis, zuster van minderjarige Kaatje Jacobs Kiel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Gerrit Nieuwenhuisoud 28 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk A-195


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jacob Jansen Kiel... BS huw 1815, huw 1826, ovl 1842; oud 58 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, herbergier en stalhouder, wijk A-195; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantie de Boeroud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-195; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-195Bildtstraat 1Jantje Abels Bolhuis... HRL, huwt met Jacob Jansen Kiel op 24 dec 1826 HRL, huw.afk. 10 en 17 dec 1826, herbergierse, ovl wijk A-195, dv Abel Jans B., en Antje de Bee; BS huw 1826, ovl 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk A-198; oud 45 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-195KarremanstraatJacob Kiel58 jHarlingenm, protestant, gehuwd, herbergier en stalh.
A-195KarremanstraatJantie Bolhuis45 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-195KarremanstraatCaatje Kiel9 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatAnna Kiel3 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatJantie de Boer43 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-195KarremanstraatGerryt Nieuwenhuis28 jBolswardm, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 80A-195 (Achterstraat)erv. Jacob J. Kielwoonhuis


1873 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50050 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 15 en 32 van 22 jan 1873
adressoortbedraggebruik
A-195Bildtstraat 1provisionele en finale toewijzing en inhoudingfl. 1866huis met herberg, stalling en wagenhuis A-195
 
verkoperSybe Sjabbes Broersma (q.q.)
koperDirk Agema


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3461*A-187 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461*A-188 (Achterstraat)Dirk Agemawoonhuis
Sectie A nr. 3461A-211 (Bildtstraat)Dirk Agemawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5094Bildtstraat 1 (A-211)Antje Miedema (wed. D.J. Agema)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bildtstraat 1 Herke de Groottimmerman
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1300


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bildtstraat 1H. de Groottimmerman


1929 - kentekenadresnaam
B-13379
Bildtstraat 1Klaas de Groot


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Bildtstr.H. de Groot & Zn.715Waterbouw, timm., duiker


1965 - adresboekadresnaam
Bildtstraat 1D. (Douwe) Leijen
  terug