Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Anjelierstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Anjelierstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) A-196 A-212
Naastliggers vanAnjelierstraat 1
ten oostenAnjelierstraat 3
ten zuidende Anjelierstraat
ten westende Anjelierstraat
ten noordende Liemendijk


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 1Bildtpoort, bij dehuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
 
koperAndrys Hendricx, gehuwd met900-00-00 GG
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1-00-00 CG
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0140v van 20 okt 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 1Bildtpoort, het derde huis vanaf dehuis met een klein plaatsje en een lijnbaan
 
koperAndrys Hendricx, gehuwd met900-00-00 GG
koperLijsbet Folckerts
verpachter grond huisLenert Croddebosch 1-00-00 CG
verpachter grond lijnbaande stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [niet vermeld]
naastligger ten westende lijnbaan van Evert Arians
naastligger ten noordenJan leertouwer
verkoperSyts Andrys, weduwe van
verkoperwijlen Enne Allerts
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndrys Hendrix x Lijsbet Folckerts koopt een huis met een plaetske omtrent de Bildtpoort, het 3de huis vandaaraf, en ligt bij de Lijnbaan van Evert Ariens, lopende langs het Bolwerk naar de Bildtpoort. Ten N. leertouwer. Het is belast met grondpacht aan Lenert Croddenbos. Gekocht van Syts Andrysdr. wv Evert? Ewout? Alberts, voor 900 gg.


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0236v van 19 mrt 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Anjelierstraat 1bij de Bildtpoortlijnbaan geschikt om een touw van ca. honderd vadem lang te slaan
 
koper finaalArryen Everts 590-00-00 GG
koper provisioneelFolckert Gerloffs 401-07-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen9-00-00 CG
naastligger ten oostenlijnbaan en erf van Evert Ariens
naastligger ten zuidenAnjelierstraat [staat: straat]
naastligger ten westenbolwerk
naastligger ten noordenLiemendijk [staat: bolwerk]
verkoperde weduwe en erfgenamen van wijlen Andries Hendricxlijnslager


1746 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0122v van 1 mei 1746 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenstadsvesten en lijnbaan


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0005r van 20 sep 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Anjelierstraat 3, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1H Mulderovl voor 1815; wed. H.M. gebruiker van wijk A-196, poortiersche; eigenaar is de Stad, Corps de Garde, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-196Anjelierstraat 1 de Stad corps de garde
A-196Anjelierstraat 1H Mulder wedpoortiersche


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 18Anjelierstraat 1Jean Louis le BoeuffHarlingenkoopmanhuis en erf (90 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-196Anjelierstraat 1Trijntie Lootsmaoud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-196; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-196KarremanstraatTrijntie Lootsma43 jHarlingenv, protestant, weduwe
A-196KarremanstraatElske Uilkema20 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-196Anjelierstraat 1Dirk Watzes de Groot, overleden op 18 december 1844(Certificaat van onvermogen), 44 jr, werkman, overleden bij Bildtpoort A 196, geh. uwd, 3 kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2860Anjelierstraat 1 (A-212)V.V.V.V.B.E.G. Woningenwoonhuis


1937 - variaadresbronbericht
Anjelierstraat 1Raadsvergadering 21 juniOnbewoonbaar verklaard
  terug