Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bildtstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bildtstraat 2 1-056 1-083 A-204 A-239
 huisnummer lager   Vissersstraat 12 1-135 1-204 A-204 A-240


Huisnaam in: 1756
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1788
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Huisnaam in: 1811
Gebruik:
Naam: 't stekje
Kwartier/wijk A-150
Verkoper:
Koper/eigenaar:


Afbeeldingen in de Beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Bildtstraat 2, Harlingen
Naastliggers vanBildtstraat 2
ten oostende Bildtstraat
ten zuidenBildtstraat 4
ten westenVissersstraat 12
ten noordende Vissersstraat


1658 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0161r van 13 feb 1658 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet molenaarshuis


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet huis van de Bildtpoortsmolenaar


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1661 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0103r van 30 jun 1661 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenYme Jacobs molenaar


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
1-056Bildtstraat 2gorterie
eigenaarSchelte Wybrens
gebruikerSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
1-135Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pieters
gebruikerJan Pieters
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde03-07-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
1-056Bildtstraat 2gorthuis
eigenaarSchelte Wybrens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-08-00 CG
aansl. huurw. voldaan19-7-1720
1-135Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pieters
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde03-07-00 CG
aansl. huurw. voldaan--
opmerkingvoort jaer betaelt 3-7-0


1726 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Bildtstraat 2gorthuis
eigenaarburgemeester Winsma
gebruikerDouwe Idsers
huurwaarde32-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-06-08 CG
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Pyters
gebruikerJan Pyters
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1689 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0278r van 3 mrt 1689 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1736 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Bildtstraat 2huis
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerWillem Jans
gebruikerN. N. c.s.
huurwaarde66-00-00 CG
aanslag huurwaarde11-00-00 CG
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarWytse Heins
gebruikerWytse Heins
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0205v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJohannis Baltus


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
1-056 Bildtstraat 2Harmen Willems, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 /2Bildtstraat 2Eelke Bernardus, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG
1-056 Bildtstraat 2Heere Wybrens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
1-056 Bildtstraat 2huis
eigenaarHarmen Willems
gebruikerHarmen Willems
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
1-056 /2Bildtstraat 2kamer
eigenaarSjoerd Talma
gebruikerEelke Bernardus
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG
1-135 Vissersstraat 12huis
eigenaarJan Symons
gebruikerJan Symons
huurwaarde16-16-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-00 CG


1737 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0205v van 17 nov 1737 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1747 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0175v van 9 apr 1747 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]huis
 
koperJan Gerlofs Buillart, gehuwd metmr. bakker400-00-00 CG
koperAntje Ruirds
huurderSikke Ypkes c.u.mr. molenaar
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenGerben Douwes
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Buillart c.u.
naastligger ten westenSjoerd Talma
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkoperSara Broers, weduwe van
verkoperwijlen Johannes Balthus, en als voogd van hun dochtermr. molenaar
verkoperDieuwke Johannes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Gerlofs Builart, mr. bakker x Antie Ruurds koopt een huis c.a. aan de Stadsvesten bij de Bildtpoort. Ten O. de Zoutsloot, ten W. Sjoerd Talma, ten Z. de kopers en Gerben Douwes, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Sara Broers wv Johannes Baltus, mr. molenaar, voor 400 cg.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0253v van 18 jan 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0018v van 20 jun 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenJan Gerlofs Builart


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0025r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builart


1767 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0025r van 15 nov 1767 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, stadsvesten bij dewoning
 
koperPoppe Eekes Menalda mr. bakker70-00-00 GG
huurderEyskjen Eyses
naastligger ten oostenJan Gerlofs Builart
naastligger ten zuidenJan Gerlofs Builart
naastligger ten westenJan Gerlofs Builart
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperjuffrouw Elsje Schaaff, weduwe van
verkoperwijlen Sybrand Talma, en voogd van hun minderjarige dochtertjes
verkoperGeertje Sybrands Talma, en haar zusje
verkoperAafke Sybrands Talma


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenGerlof Builard


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, aan de stadsvesten nabij dewoning
 
kopervroedsman Jan Wax mr. bakker150-00-00 CG
huurderGerryt Gerryts
naastligger ten oostenGerlof Builard
naastligger ten zuidenJan Wax
naastligger ten westenGerlof Builard
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPoppe Menaldamr. bakker


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1770 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0159r van 1 apr 1770 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: [aan de stadsvesten nabij de Bildpoort]huis
 
kopervroedsman Jan Wax 208-00-00 GG
huurderEvert Arents 30-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenMayke Folkerts de Haes
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkoperGerlof Janzen Builardtrekveerschipper


1769 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0105v van 26 feb 1769 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0107r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax koekbakker


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0107r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Vissersstraat [staat: stadsvesten bij de Bildtpoort]huis
 
koperPoppe Eekes Menalda mr. bakker en koopman50-07-00 GG
bewonerJohannes Overmeyer0-06-00 CG
naastligger ten oostenvroedsman Jan Wax koekbakker
naastligger ten zuidenFolkert Wax
naastligger ten westenvroedsman Jan Wax koekbakker
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkopervroedsman Jan Waxkoekbakker


1773 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0107r van 5 sep 1773 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168r van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Wax


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168r van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Bildtpoort, stadsvesten bij dehuis
 
koperClaas Folkerts 50-07-00 GG
huurderJohannes Overmeyer c.u.0-06-00 CG
naastligger ten oostenJan Wax
naastligger ten zuidenClaas Folkerts
naastligger ten westenJan Wax
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperPoppe E. Menalda


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168r van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0265r van 1 sep 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: stadsvesten]huis
 
koperMarten Dirks, gehuwd mettweede timmerman op 's Lands fregat van oorlog De Pallas108-21-00 GG
koperAntje Foekes
koper q.q.Jacob Sybrens koemelker
huurderSipke Tjebbes 28-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenWillem C. Bakker
naastligger ten westenKlaas Folkerts
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: stadsvesten]
verkopervroedsman Jan Wax
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens, koemelker, als gelastigde van Marten Dirks, varende als tweede timmerman op `s Lands fregat van Oorloge de Pallas genaamd x Antje Foekes kopen huis aan de stadsvesten, thans bewoond door Sipke Tjebbes voor 28 cg. Geen grondpacht. Ten O. de Zoutsloot, ten Z. Willem C. Bakker n.u., ten W. Claas Folkerts, ten N. stadsvesten. Gekocht van Jan Wax, mede raad in de vroedschap, voor 108 gg. 21 st.


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0168r van 7 feb 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0202v van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Vissersstraat 12, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAntje Blokmaker


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0202v van 15 apr 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 12Molenpad bij de Bildtpoorthuis
 
koperAntje Fockes, gehuwd met33-14-00 GG
koperMarten Dirks
huurderde weduwe van Folkert Wax
naastligger ten oostenAntje Blokmaker
naastligger ten zuidenJohannes Adama
naastligger ten westenHarke Jurjens c.s.
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.vroedsman Jan Wax, wettige voorstander over
verkoperde nagelaten kinderen van wijlen Folkert Wax c.u., erfgenamen ab intestato van hun oom
erflaterwijlen Claas Folkertsmr. metselaar


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0055v van 23 nov 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van Marten Dirks


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1804 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0011v van 22 jan 1804 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [niet vermeld]huis
 
koperSybren Aukes 130-00-00 CG
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: vaart]
naastligger ten zuidenJan de Boer stadsbode
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks
naastligger ten noordenstadsvesten [staat: Vissersstraat]
verkoperAntje Foekes, weduwe van
verkoperwijlen Marten Dirks


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
1-131 Bildtstraat 2Eile Faber


1800 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0254v van 21 sep 1800 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 


1805 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0109r van 13 jan 1805 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bildtstraat 2Bildtstraat WZ [staat: bij de Bildtpoort aan de stadsvesten]huis
 
koperJohannes Homberg, gehuwd met170-00-00 CG
koperSjoukje Feenstra
naastligger ten oostenBildtstraat [staat: vaart]
naastligger ten zuidenJan de Boer bode
naastligger ten westende weduwe van Marten Dirks
naastligger ten noordenstadsvesten [staat: Vissersstraat]
verkoperSybren Aukes


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
1-083 Bildtstraat 2Johannes Homberg wed1-00-00 CG


1811 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0125r van 13 jan 1811 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bildtstraat 4, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende weduwe van J. Homberg


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Johannes Homburg... kind: Micheal Johannes Homberg, geb 24 aug 1774, ged 13 sep 1774 Grote Kerk HRL; wed. eigenaar van wijk A-204, gebruiker is eylard Faber wed, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk E-026, winkeliersche, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2eylerd Faber... huwt met Catharina Homberg op 21 okt 1798 HRL, koopman in 1813, koopt een huis 1797-1799, N.H., ovl wijk A-204, kinderen: Haye, geb 25 jul 1810 HRL, Sjoukje F, geb 16 nov 1805 HRL, Elizabeth F, geb 20 jan 1803 HRL, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-204Bildtstraat 2Johannes Homberg wedEylard Faber wed
A-204Vissersstraat 12Eylard Faber wed


1824 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51013 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 26 en 30 van 10 mrt 1824
adressoortbedraggebruik
A-204Bildtstraat 2provisionele en finale toewijzingfl. 131huis A-204
 
verkoperJohannes Eylerts Faber
verkoperBonne Hayes Brouwer
koperJan Taekes Feenstra


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 81Bildtstraat 2Jan Taekes VeenstraHarlingenvarensgezelhuis (25 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 82Vissersstraat 12Jan Taekes VeenstraHarlingenvarensgezelhuis (48 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Anthony Fransen Posthuma... P, en Frouwkie Cornelis; dopen Grote Kerk HRL 1803, BS huw 1828, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk A-204, wijk E-177, wijk E-231; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. wijk A-244; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Antje Klazes Duinmayer... Hiddes Bakker; BS huw 1829, ovl 1843, ovl 1847; oud 48 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Jan Joannes Beuker... B., en Akke Franciscus Kroese; BS huw 1829; oud 43 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaar, wijk A-204; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Johannes Petrus Schmidt... (gk); BS huw 1837; oud 65 jaar, geb Herborn en wonende te HRL. 1839, gepensioneerd ambtenaar, wijk A-204; VT1839; Johann Peter S., geb 5 jul 1774, staat in boek: akten, verklaringen en naamlijst gepensioneerden ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-204ZoutslootJan Johannes Beuker43 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-204ZoutslootJan Johannes Beuker43 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, metzelaar
A-204ZoutslootAntie Dumeyer48 jVlielandgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-204ZoutslootAntie Dumeyer48 jVlielandgezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd
A-204ZoutslootMietje Beuker8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootMietje Beuker8 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootPiet Beuker5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootPiet Beuker5 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
A-204ZoutslootJohannes P Schmidt65 jHerborngezin 2, m, protestant, weduwnaar, gepensioneerd ambtenaar
A-204ZoutslootJohannes P Schmidt65 jHerborngezin 2, m, protestant, weduwnaar, gepensioneerd ambtenaar
A-204ZoutslootWilhelmina Schmidt24 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe
A-204ZoutslootWilhelmina Schmidt24 jWorkumgezin 2, v, protestant, weduwe


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Bildtstraat 2Pieter Beuker, overleden op 2 mei 18427 jr, overleden Bildtpoort A 204. (Certificaat van onvermogen nr. 165) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Vissersstraat 12Pieter Beuker, overleden op 2 mei 18427 jr, overleden Bildtpoort A 204. (Certificaat van onvermogen nr. 165) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Bildtstraat 2Wiepkje Smit, overleden op 27 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 3/4 jr, geboren Almenum 12/4/1846, overleden Bildtpoort A 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-204Vissersstraat 12Wiepkje Smit, overleden op 27 januari 1847(Certificaat van onvermogen), 3/4 jr, geboren Almenum 12/4/1846, overleden Bildtpoort A 204. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Beitske Rintjes van der Post... 1851 wijk A-192, 204, wijk B-202; oud 36 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk B-099; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-204Bildtstraat 2Klaas Taekes Kuipers... A-192, 204, wijk B-202; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, touwslagersknecht, wijk B-099; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81A-204 (Bargebuurt)erv. Gerben Meijerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81A-239 (Zoutsloot)Anna Meijerwoonhuis
Sectie A nr. 82A-240 (Bargebuurt)Anna Meijerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 81Bildtstraat 2 (A-239)C.A.A. van Rossumwoonhuis
Sectie A nr. 82Vissersstraat 12 (A-240)Anna Meijerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 12Tj. de Boerwinkelierster


1948 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1949 - kentekenadresnaam
B-36960
Barend Visserstraat 12Gijsbertus van Beusekom


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Vissersstr.A. Posthuma863Timm. en aann.


1965 - adresboekadresnaam
Visserstraat 12A. (Ate) Posthuma
  terug