Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Vissersstraat 8 (niet bekend) (niet bekend) A-206 A-243
 


 


 


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Rients Ruurds Bakker... ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Broer Wytses Blom... kind: Eke Broers B., geb 1811 HRL; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, ovl 1815, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248 254, wijk H-092; gebruiker van wijk F-057, varensgesel; eigenaar Joodse ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Casper Bartholomeus Klok... HRL 1810, BS ovl 1814, huw 1838, ovl 1857, ovl 1860, bev.reg. HRL 1851 wijk F-220; gebruiker van wijk A-206, rogmolenaarsknegt, medegebruiker is wed. Jansen, eigenaar en medegebruiker is Rienk Ruurds Bakker wed., ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Rienk Bakker... ih Weeshuis, kwit. no. 3, 2 jan 1783. (GAH1114); wed. Rienk Ruurds Bakker eigenaar en gebruiker van wijk A-206, gealimenteerd; medegebruikers wed. Jansen, gealimenteerd, Casper Klok, rogmolenaarsknegt, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-206Vissersstraat 8Rienk Ruurds Bakker wedRienk Ruurds Bakker wedgealimenteerd
A-206Vissersstraat 8 Jansen wedgealimenteerd
A-206Vissersstraat 8Casper Klok rogmolenaarsknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 84Vissersstraat 8de Stad HarlingenHarlingenerf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Ake O. van der Stok... van Neeltje vd Weide in 1811; huw Grote Kerk HRL 1810, BS ovl 1811, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, wijk F-050, 315, wijk G-248, 254, wijk H-092; Broer W. Blom en Aafke (!) O. vdS., beide van HRL, zijnde ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Gerke Siebes Zwart... en Hendrikje Johannes Belstra; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1831, ovl 1846, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-206Vissersstraat 8Rinske Lavermangeb 20 sep 1800 Leeuwarden, Vst dec 1850 uit Leeuwarden, A dec 1850 Leeuwarden (naar haar man), gedetineerd; bev.reg. HRL 1851 wijk A-206


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 84A-206 (Bargebuurt)de Stad Harlingenplek grond


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 84A-242 (Bargebuurt)Gemeente Harlingenplek grond


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3458Vissersstraat 8 (A-243)Douwe de Boer


1928 - adresboekadresnaamberoep
Visscherstraat 8B.Visserpetroleumventer
  terug