Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 23,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 23 (niet bekend) (niet bekend) A-213 A-254
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 23Bargebuurtspoortje ten westen


 


 


 


 


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargebuursterpijp]huis
 
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar61-21-00 GG
Antie Jans
huurderde weduwe van Jyllis Hendriks
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenAeltie Fransen
verkoperGereformeerde Gemeente diaconie


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp]huis
 
koperTjerk Jans, gehuwd met190-00-00 CG
Aukjen PietersWijnaldum
huurderJoukjen Jans
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAeltje Fransen
verkoperFolkert Clases, gehuwd metmr. metselaar
Antje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Jans x Aukjen Pieters te Wijnaldum kopen een woning bij de Bargebuirenspijp, nu gehuurd door Joukjen Jans. Ten O. de Kalverstraat, ten Z. de pijp en Zoutsloot, ten W. het poortje, ten N. Aeltje Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Folkert Clases x Antje Jans voor 190 cg.


 


 


 


 


 


 


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargeburen op de hoek bij de Pijp]huis
 
koperJacob Lieuwes Baantjer, gehuwd met160-00-00 CG
Hiltje Symens
huurderAuke Jansen
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenJacob Andries
verkoperTjerk Jans, gehuwd met
Aukjen Pytters


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Bargebuurt, wijk A-139 straat van de Noorderhaven naar dehuis
 
koperCornelis Teewes, gehuwd met500-00-00 CG
Antje Jans van der Mey
naastligger ten oostende erven van Jan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperItske Hilles, weduwe van
wijlen Andries van Ziegen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Klaas Kromhoutgebruiker van wijk A-213, varensgesel, eigenaar is Simon J. van Loon, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-213Zoutsloot 23Simon J van Loon Klaas Kromhout varensgesel


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-213Zoutsloot 23provisionele en finale toewijzingfl. 27woning A-231
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperJan Galama


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 106Zoutsloot 23wed. Liuwe Jacobs van Loon en mede E.Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Antje Ademageb 10 okt 1797 Lemmer, ovl 3 aug 1873 HRL, huwt met Gerardus de Oude, dv Philippus A., en Aukje Tammes; BS ovl 1873; bev.reg. HRL 1851 wijk A-135; oud 42 jaar, geb Lemmer en wonende te HRL. 1839, wijk A-213; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-213BargebuurtGerhardus A de* Oude [Ouda]45 jLemmerm, protestant, gehuwd
A-213BargebuurtAntie Filippus Adema42 jLemmerv, protestant, gehuwd
A-213BargebuurtFilippus G de* Oude10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Bouke Aukes Zeen... wijk A-246, zv Auke Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-213Zoutsloot 23Broer Wopkes Kleinvogel... HRL 1851 wijk A-134, 213; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk F-123; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 106A-213 (Bargebuurt)wed. L.J. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 106A-254 (Bargebuurt)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105Zoutsloot 23 (A-253)Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer)


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 23D. de Grootbootwerker


1934 - kentekenadresnaam
B-20026
Zoutsloot 23Ate Nielsen


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 23H. (Harke) de Vries
  terug