Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 23
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 23 (niet bekend) (niet bekend) A-214 A-255
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 23Bargebuurtspoortje ten westen


 


 


 


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 1, de zuidooster hoekkamer
 
koper finaalSierk Andries 170-00-00 GG
koper provisioneelSierk Andries 170-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Jan Jolles, curatorgrootschipper
Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperkindskinderen en de erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


 


 


 


 


 


 


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0058v van 4 sep 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: bij de Bargebuursterpijp]huis
 
koperFolkert Clasen, gehuwd metmr. metselaar61-21-00 GG
koperAntie Jans
huurderde weduwe van Jyllis Hendriks
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenAeltie Fransen
verkoperde Gereformeerde Gemeente: diaconie


1736 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0131v van 14 okt 1736 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zoutsloot NZ [staat: bij de Bargebuurtspijp]huis
 
koperTjerk Jans, gehuwd met190-00-00 CG
koperAukjen Pieters Wijnaldum
huurderJoukjen Jans
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Kalverstraat]
naastligger ten zuidenZoutsloot en pijp
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: het Poortje]
naastligger ten noordenAeltje Fransen
verkoperFolkert Clases, gehuwd metmr. metselaar
verkoperAntje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTjerk Jans x Aukjen Pieters te Wijnaldum kopen een woning bij de Bargebuirenspijp, nu gehuurd door Joukjen Jans. Ten O. de Kalverstraat, ten Z. de pijp en Zoutsloot, ten W. het poortje, ten N. Aeltje Fransen. Geen grondpacht. Gekocht van mr. metselaar Folkert Clases x Antje Jans voor 190 cg.


 


 


 


 


 


 


 


 


1765 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0137r van 24 nov 1765 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Zeilmakersstraat WZ [staat: Bargeburen op de hoek bij de Pijp]huis
 
koperJacob Lieuwes Baantjer, gehuwd met160-00-00 CG
koperHiltje Symens
huurderAuke Jansen
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: straat]
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: Poortje]
naastligger ten noordenJacob Andries
verkoperTjerk Jans, gehuwd met
verkoperAukjen Pytters


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0030v van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 23Bargebuurt, wijk A-139 straat van de Noorderhaven naar dehuis
 
koperCornelis Teewes, gehuwd met500-00-00 CG
koperAntje Jans van der Mey
naastligger ten oostende erfgenamen van Jan D. Zeilmaker
naastligger ten zuidenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten westenBargebuurtspoortje [staat: straat]
naastligger ten noordenRuurd Hendriks
verkoperItske Hilles, weduwe van
verkoperwijlen Andries van Ziegen


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51005 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 189 van 24 mei 1813
adressoortbedraggebruik
A-214Zoutsloot 23koopaktefl. 302 woningen A-214 en A-218
 
verkoperJetske Broers
verkoperMenno Vink
verkoperLysbeth Willems
verkoperJetske Willems
koperSchelte Piers van der Hoef


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Hessel Andries Hogenbruggeb 1749 ... , ovl 15 okt 1815 HRL; BS ovl 1815; gebruiker van wijk A-214, stilleveger 1805-1811, eigenaar is Schelte vd Hoeff, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Schelte Piers van der Hoeff... 1800, 1804, dopen Grote Kerk HRL 1801, 1802, BS huw 1824, ovl 1827, ovl 1832, ovl 1860; eigenaar van wijk A-214, gebruiker is Hessel A. Hogenburg, stilleveger 1814. (GAH204); id. van wijk A-218, gebruiker is Dirk Kok, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-214Zoutsloot 23Schelte van der Hoeff Hessel A Hogenburg stilleveger


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 107Zoutsloot 23wed. Schelte Piers van der Hoef en mede E.Harlingenhuis (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Lourens Seirijnoud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-214; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-214BargebuurtLourens Severijn [Seirijn]36 jHarlingenm, rooms katholiek, gehuwd
A-214BargebuurtEmerentia Nieuwenboer32 jDil in Gelderlandv, rooms katholiek, gehuwd
A-214BargebuurtAntie Severijn [Seirijn]6 jHertogenboschv, rooms katholiek, ongehuwd
A-214BargebuurtDina Severijn [Seirijn]3 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd
A-214BargebuurtGerritje Severijn [Seirijn]1 jHarlingenv, rooms katholiek, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-214Zoutsloot 23Baukje Scheltes de Vries, overleden op 9 april 184242 jr, geboren Scherpenzeel, overleden Bargaburen A 214, gehuwd. (Certificaat van onvermogen nr. 91) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-214Zoutsloot 23Jan Bouwes Zein, overleden op 14 juli 18423 mnd, overleden Bargaburen A 214. (Certificaat van onvermogen nr. 45) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-214Zoutsloot 23Lambertus Zeverijngeb 28 apr 1803 Workum, huwt met Emma Meuwenboer, (gk), werkman; bev.reg. Ha18 51 wijk A-214


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 107A-214 (Bargebuurt)Hendrik A. Sluikwoonhuis


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 07 nov 1879
A-214Zoutsloot 23Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij L., Blokmaker. Provisioneel verkocht op 19 nov 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1879 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 21 nov 1879
A-214Zoutsloot 23Eene woning in de Bargebuurt, in huur bij L., Blokmaker. Finaal verkocht op 3 dec 1879 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 375..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 107A-255 (Bargebuurt)erven Hendrik A. Sluikwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 105Zoutsloot 23 (A-253)Elisabeth de Vries (wed. Jan Baantjer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 23D. de Grootbootwerker


1934 - kentekenadresnaam
B-20026
Zoutsloot 23Ate Nielsen


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 23H. (Harke) de Vries
  terug