Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 12 (niet bekend) (niet bekend) A-217 A-258
1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Johannes Adema... B. van der Meulen de eed af op ma. 2 okt 1780. (burgerboek); wed. J. A:eigenaar en gebruiker van wijk A-217, heeft kleine negotie; 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Johannes Schoot... P.J. Marinus en S.C. Bouwman, muzikant, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1852; gebruiker van wijk A-217, gegagimenteerd; eigenaar en medegebruiker is Joh. Adema wed., kleine negotie, 1814. (GAH204); vermeld in ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-217Zeilmakersstraat 12Johannes Adema wedJohannes Adema wedkleine negotie
A-217Zeilmakersstraat 12Johannes Schoot gegagimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 110Zeilmakersstraat 12wed. Johannes AdemaHarlingenhuis (21 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Aukje van der Vorm... D-153, wijk F-177, wijk G-228, 234, 260, supp wijk G-378 oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Hendrikus de Boer... B-010, wijk D-153, wijk F-177, 228, 234, supp wijk G-378; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-217; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Jacob Arys Woudenberg... werkman, N.H., zv Arij W, en Adriaantje Bakker; BS huw 1827, huw 1843, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk A-217, wijk E-078; oud 31 jaar, geb HRL. (!) en wonende te HRL. 1839, wijk A-246; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-217BargebuurtHenderikus de Boer36 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-217BargebuurtAukje van der Vorm48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-217BargebuurtCornelis de Boer19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-217BargebuurtJohannes de Boer15 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-217BargebuurtAnthony de Boer8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-217BargebuurtDouwe de Boer6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-217BargebuurtCatharina de Boer2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Akke Rienks de Boer... HRL, ovl 11 feb 1861 HRL, huwt met Arjen Tamsma op 30 jul 1820 HRL, huw.afk. 22 en 29 aug 1819, ovl wijk A-217, dv Rienk Wybes de B., en Annigje Pieters; BS huw 1820, ovl 1861, bev.reg. HRL 1851 wijk A-216; oud 46 ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-217Zeilmakersstraat 12Aukje Hilverson... 221, wijk H-154; oud 40 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 110A-217 (Bargebuurt)Marten Jelles van der Walwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 110A-258 (Bargebuurt)Hendrik Kerkhovenwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zeilmakersstraat 12A. (Arlen) Pascal
  terug