Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zeilmakersstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zeilmakersstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) A-221 A-262
1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0354r van 30 aug 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zeilmakersstraat 6Droogstraat NZ wijk A-140huis en bleek
 
koperHendrik Luxemburg, gehuwd met700-00-00 CG
koperTietje Stephany
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Koningstraat]
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenJelke Tjietzes
naastligger ten noordenJelke Tjietzes
verkoperPieter J. Hanekuikkoopman


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Ate H. van der Veldegebruiker van wijk A-221, sjouwer, gealimenteerd; eigenaar is Broer Broersma, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Broer S Broersma... 1814. (GAH204); id. van wijk F-223, tevens gebruiker, timmerman, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-221Zeilmakersstraat 6Broer Broersma Ate H van der Velde sjouwer gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 114Zeilmakersstraat 6Jacob Ages ZijlstraHarlingenhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Gerrit Taekes Tol... HRL 1851 wijk F-204, wijk G-258; oud 36 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk A-221 ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Jantje Rauwerda... namen vlgs verklaring van J. Rauerda; BS huw 1837, ovl 1859, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk D-048, wijk A-221; oud 47 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, wijk A-224; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-221BargebuurtGerryt Tol36 jAchlumm, protestant, gehuwd, koorndrager
A-221BargebuurtAntie Ferwerda23 jFranekerv, protestant, gehuwd
A-221BargebuurtGeertje Tol1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-221Zeilmakersstraat 6Aukje Hilverson... 221, wijk H-154; oud 40 jaar, (geslnm: Hilversum), geb Workum en wonende te HRL. 1839, wijk E-085; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 114A-221 (Bargebuurt)Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 114A-262 (Bargebuurt)Jelle Martens van der Walwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 290Zeilmakersstraat 6 (A-146)Geert Terpstrawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zeilmakerstraat 6 Haring Teernstrabroodventer
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 900
  terug