Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 8
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 8 (niet bekend) (niet bekend) A-226 A-269
1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 8Zeilmakersstraat WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 1, de zuidooster hoekkamer
 
koper finaalSierk Andries 170-00-00 GG
koper provisioneelSierk Andries 170-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Jan Jolles, curatorgrootschipper
Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperkindskinderen en de erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


 


 


 


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Simon Haantjes Molenaar... (GAH204); eigenaar van wijk A-147; gebruiker Jacob E. de Boer, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk A-226; gebruiker Sipke Tjerks Draaisma, soldaat, 1814. (GAH204); id. van wijk A-244; gebruiker Johannes Mulder, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Sipke Tjerks Draaisma... Berends Vogelzang, zv Tjerk D, en Pietje ... ; BS geb 1811, ovl 1839, ovl 1846; gebruiker van wijk A-226, soldaat; eigenaar is Simon H. Molenaar, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-226Bargebuurtspoortje 8Simon H Molenaar Sipke Tjerks Draaisma soldaat


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 101Bargebuurtspoortje 8Simon Jacobs van LoonHarlingentouwslagerhuis (24 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Sybren Dirks Sleeper... ... ; BS huw 1821, ovl 1830, ovl 1834, ovl 1835, ovl 1837; oud 45 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-226; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-226BargebuurtSybren D Sleeper45 jHarlingenm, protestant, weduwnaar
A-226BargebuurtWytske Sleeper18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtDirkje Sleeper15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtHenderika Sleeper14 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
A-226BargebuurtGrietje Sleeper7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 101A-226 Doopsgezinde GemeenteHarlingendeze woning geheel afgebroken en nieuw herbouwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Arjen Lieuwes... werkman in 1851, N.H., zv Lieuwe Gellofs en Aafke Arjens; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, G- 151, supp wijk H-265; weesvoogden betalen f. 13:15:0 aan de rentmeester van het Weeshuis verdiende ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Cornelis Wordtmangeb 1794 Ameland, ovl 2 sep 1858 HRL, huwt met Engeltje Douwes, werkman, zv Jan W, en Jeike Hogstra; BS ovl 1858; 1865 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk A-206, 224, 226, 266, wijk B-179, 195, wijk D-137


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-226Bargebuurtspoortje 8Roelofke Pieters van der Meulen... HRL. in 1830, dv Pieter vdM, en Marijke Iversen; BS ovl 1830, huw 1838, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk A-226, wijk E-166, wijk G-118, 141, ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 101A-226 (Bargebuurt)Anke van der Brug wed. J. Klazes Kuiperswoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 101A-270 (Bargebuurtspoort)Jacob Lieuwes van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 102Bargebuurtspoortje 8 (A-269)


1923 - variaadresbronbericht
Bargebuurtspoortje 8Raadsvergadering 8 oktoberOnbewoonbaar verklaard in verband met een ministerieele circulaire
  terug