Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 4
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 4 (niet bekend) (niet bekend) A-228 A-266
1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Bargebuurtspoortje 6, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenN. N.


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 19e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 4noordBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 10 van de westerse kamers
 
koper finaalArrien Everts 51-14-00 GG
koper provisioneelJurrien Valk 51-01-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 18e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 4middenBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 9 van de westerse kamers
 
koper finaalArrien Everts 55-00-00 GG
koper provisioneelArrien Everts 55-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 17e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 4zuidBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 8 van de westerse kamers
 
koper finaalHessel Jacobs* Hingst 55-19-00 GG
koper provisioneelDirk Sander 55-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-228Bargebuurtspoortje 4Emmanuel Steiger... geb 4 mei 1802 HRL, Nederlands Hervormd; dopen Grote Kerk HRL 1802, 1806, BS ovl 1817; gebruiker van wijk A-228, gealimenteerd; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204); Pieter de Kooning, soldaat ten dienste dezzer Lande ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-228Bargebuurtspoortje 4 Armekamer Emanuel Steiger gealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 103Bargebuurtspoortje 4Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-228Bargebuurtspoortje 4Ale Alberts de Wilde... 1853, N.H., zv Albert Egberts en Antje Sijbes; BS huw 1832, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-193, wijk A-228, wijk G-118, 165, 195; oud 48 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korenmeter, wijk G-106; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-228Bargebuurtspoortje 4Trijntie Eildertsoud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-228; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-228Bargebuurtspoortje 4Womkje Stedehouwer... mei 1835 HRL, dienstmeid. dv Harmen S, en Christina Schulz; BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk A-228; oud 35 jaar, (vnm: Wimpkie), geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk E-171; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-228BargebuurtWillem van der Veer27 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-228BargebuurtTrijntie Eilderts33 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-228BargebuurtZytse Eilderts8 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-228BargebuurtEngeltie Eilderts12 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-228Bargebuurtspoortje 4Hans Rost... Hanses R, en Trijntje Wiersma; dopen Grote Kerk HRL 1804, BS huw 1835, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 103A-228 (Bargebuurt)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 103A-268 (Bargebuurtspoort)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5236Bargebuurtspoortje 4 (A-266)


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Bargebuurtspoortje 4 Hans Severeinbootwerker
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Bargebuurtspoortje 4B.Tichelaarvischrooker
  terug