Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 2 (niet bekend) (niet bekend) A-229 A-265
1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 21e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 2noordBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]hoekkamer nr. 12 van de westerse kamers
 
koper finaalJetze Geerts 62-00-00 GG
koper provisioneelJetze Geerts 62-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (het 20e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 2zuidBargebuurtspoortje WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 11 van de westerse kamers
 
koper finaalJan Jansen 60-05-00 GG
koper provisioneelJan Jansen 60-05-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Jan Jolles, curatorgrootschipper
verkoper q.q.Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperde kindskinderen en erfgenamen van de wijlen bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0162v van 10 mei 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 2zuidBargebuurtspoortje WZ no. 11 [staat: Bargeburen]kamer
 
koperTiepke Alberts c.u.130-00-00 CG
naastligger ten oostenBargenuurtspoortje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
eerdere eigenaarde erfgenamen van wijlen Freerck Dircks
verkoperTrijn Thomas, weduwe van
verkoperwijlen Jan Jansenwever


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0100r van 7 apr 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 2zuidBargebuurtspoortje WZ no. 11 [staat: Bargeburen]kamer
 
koperFoeke Hayes, gehuwd met135-00-00 CG
koperLijsbeth Claeses
naastligger ten oostenBargebuurtspoortje [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperTiepke Alberts c.u.


1751 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0125v van 28 mrt 1751 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 2Bargebuurt WZ op de hoek van het Poortjewoning
 
koperFaas Pieters, gehuwd metbaantjer62-00-00 GG
koperAntje Hendriks jurisdictie van Harlingen
huurderJelger Elyas 0-06-00 CG
naastligger ten oostenBargebuurt en het Poortje
naastligger ten zuidenBauke
naastligger ten westende weduwe van Jan Annes Huidekoper
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperIJsbrand Corneelisvarenspersoon
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFaas Pieters, baantjer x Antje Hendriks kopen woning op de Bargebuiren op de hoek van het Poortje, bewoond als huurder door Jelger Elijas voor 6 st. per week. Geen grondpacht. Ten O. de straat en poort, ten Z. Bauke ...?, ten W. Jan Annes Huidekoper wed., ten N. Stadsvesten. Gekocht van IJsbrand Cornelis, varend persoon, voor 62 gg.


1802 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0051v van 17 jan 1802 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 2noordstadsvesten bij de Bildtpoorthuis
 
koperMatthijs Ouwendag mr. hoedenmaker51-00-00 CG
naastligger ten oostenHarke van der Stok
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenoud burgemeester Symon Frieseman
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperMayke Fokkes, gehuwd met
verkoperJohannes Olinjus


1813 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Aaltje Lammerts... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Jan Berendsovl voor 1815; wed. J.B. gebruiker van wijk A-229, gealimenteert; medegebruiker Lense Johannes wed., gealimenteert; eigenaar is Armekamer, 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Lense Johannes... ... , Baukje Linses, geb 1793 Driesum; BS ovl 1812; 1823 huwelijken, ovl 1835; wed. gebruiker van wijk A-229, gealimenteerd, medegebruiker is Jan Berends wed., gealimenteerd, eigenaar is Armekamer, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-229Bargebuurtspoortje 2 Armekamer Lense Johannes wedgealimenteerd
A-229Bargebuurtspoortje 2Jan Berends wedgealimenteerd


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 104Bargebuurtspoortje 2Gereformeerde ArmvoogdijHarlingenhuis (18 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Berend Fikke... werkman in 1851, N.H., zv Jan F, en Catharina Homburg; BS huw 1835, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, wijk D-127, wijk H-041; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk C-069; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Gerrit Tjerks Tigchelaargeb 1793 Harl/Midlum, ovl 23 apr 1858 HRL, huwt met Johanna Lodewijks Hoekveld, zv Tjerk Robijns en Tietske Klases; BS ovl 1858; bev.reg. HRL 1851 wijk A-229; oud 47 jaar, geb en wonende te HRL., wijk A-229; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Johanna Hoekveld... Tichelaar, ovl wijk H-224, N.H., dv Lodewijk H, en Engeltje Douwes; BS ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk A-229, supp wijk H-265; oud 49 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-229; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-229BargebuurtGerryt Tichelaar47 jHarlingenm, protestant, gehuwd
A-229BargebuurtJohanna Lodewijks49 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-229BargebuurtDouwe Tichelaar10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtKlaas Tichelaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtLodewijk Tichelaar7 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-229BargebuurtGrietje Tichelaar16 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-229Bargebuurtspoortje 2Sjoerdtje Sjaarda... A-224, 229, wijk D-127, wijk H-091; oud 39 jaar, geb Wirdum en wonende te HRL. 1839, wijk B-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 104A-229 (Bargebuurt)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 104A-267 (Bargebuurtspoort)Algemeene Armvoogdijwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5236Bargebuurtspoortje 2 (A-265)Theodorus Keijzerwoonhuis
  terug