Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Bargebuurtspoortje 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Bargebuurtspoortje 6 (niet bekend) (niet bekend) A-231 A-267
1660 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0007ra van 27 mei 1660 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Bargebuurtspoortje 6Zeilmakersstraat WZ [staat: op het eiland of Bargeburen]kamer nr. 1, de zuidooster hoekkamer
 
koper finaalSierk Andries 170-00-00 GG
koper provisioneelSierk Andries 170-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Jan Jolles, curatorgrootschipper
Hans Obbes de Bok, curatoren over
verkoperkindskinderen en de erfgenamen van bouwer van de 21 kamers Freerk Dirks van Heemert


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Wouter van Willigersgebruiker wijk A-231, scheepstimmerman; eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-231Bargebuurtspoortje 6Doopsgesinde Gemeente Wouter van Williges scheepstimmerman


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 14 en 26 van 22 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-231Bargebuurtspoortje 6provisionele en finale toewijzingfl. 27woning A-231
 
verkoperJetze Bouwes Boomsma
koperJan Galama


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 102Bargebuurtspoortje 6Hermanus Matthijs OuendagHarlingenhoedemakerhuis (24 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Douwe Vissergeb 1806 prov, pottenbakker, A 21 nov 1853 Workum; bev.reg. HRL 1851 wijk A-231


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Grietje van Deulen... Kerk HRL 1804, BS huw 1830, ovl 1877, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk E-200, wijk F-288, wijk A-211, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Jan Hendriks de Vries... HRL 1851 wijk A-222, 231; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, korendrager, wijk G-135; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Janke Jans van Oudt... te HRL, dienstmeid. dv Jan Jans O, en Dieuwke Pieters; BS huw 1827, ovl 1851, 1852, bev.reg. Ha18 51 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-231Bargebuurtspoortje 6Jantje Hanses de Vries... 127, wijk F-334, 352, wijk H-016; oud 43 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, wijk C-161; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 102A-227 (Bargebuurt)Schelte Krakowoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 102A-269 (Bargebuurtspoort)Eelke Bootsmawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4961Bargebuurtspoortje 6 (A-267)
  terug