Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Vissersstraat 2
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Vissersstraat 2 (niet bekend) (niet bekend) A-241 A-282
1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0189r van 15 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Dwinger bij de Bildtpoortpothuis
 
koper van 4/5Andries Jochums, gehuwd met240-00-00 CG
koper van 4/5Trijntie Scheltes
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenAntoni Rinia
naastligger ten westenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperJetske Jochums c.s.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAndries Jochums x Trijntje Scheltes koopt 4/5 van een pothuis c.a. waarvan hij al 1/5 bezit, in de Bildtpoortsdwinger. Ten W. de Bargeburen, ten Z. Anthoni Rinje, ten N. de Stadsvesten. Gekocht van Jetske Jochums c.s., voor 240 cg.


1730 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0355v van 3 dec 1730 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort, stadsvesten bij depottenbakkerij en erf
 
koperWytse Cornelis, gehuwd metmr. pottenbakker200-00-00 GG
koperTrijntje Hessels
toehaak10-00-00 CG
naastligger ten oostenopen veld
naastligger ten zuidenHarmen steenvaarder
naastligger ten westenwoningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperTrijntje Scheltes pro se en n.f., weduwe van
verkoperwijlen Andries Jochumspottenbakker


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0181r van 16 jan 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Vissersstraat ZZ [staat: Bargeburen]woonhuis en een gedeelte van een panwerk
 
koperHendrik Jogchums, gehuwd metleerlooier400-00-00 CG
Aagniet Jogchaminne
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenVissersstraat [staat: wal]
verkoperAucke Jansenkoopman
verkoperDouwe Hanekuikkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Jogchems, leerloyer x Magriet Jogcheminne kopen woonhuis met een gedeelte van het panwerk daer bij staende en so verre het selve ten noorden is lopende, op de Bargebuiren. Te aanvaarden sodrae Gijsbert Sybes Salverda occasie heeft van dit panwerk op te ruimen. Gekocht van Aucke Jansen Backer en Douwe Hanekuyck, coopluiden, voor 400 cg.


 


 


1763 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0232v van 9 okt 1763 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort aan stadsvesten, bij depottenbakkerij
 
koperHincke Jans, weduwe van75-14-00 GG
koperwijlen Jan Scheltes pottenbakker
naastligger ten oostenleeg terrein
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks
naastligger ten westenenige woningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde crediteuren van de geabandonneerde boedel van Feykjen Jouws, weduwe van
verkoperwijlen Wytse Cornelispottenbakker


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0046v van 6 mrt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort, stadsvesten bij depottenbakkerij
 
koperJan Jansen pottenbakker750-00-00 CG
naastligger ten oosteneen open terrein
naastligger ten zuidenJohannes Hendriks
naastligger ten westenenige woningen
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperHinke Jans, weduwe van
verkoperwijlen Jan Scheltes


 


 


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0337v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 2Bildtpoort, wijk A-251 stadsvesten dicht bij depottenbakkerij
 
koperWyger Harmens koopman950-00-00 CG
eigenaarde weduwe van Jan Jansen van der Molen
naastligger ten oostenopen veld of plek grond
naastligger ten zuidenEelke Leyenaar
naastligger ten westenSymon Haantjes
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoper q.q.Jan Fontein, geauthoriseerde curator
verkoper q.q.Wyger Harmens, geauthoriseerde curatoren over
verkoperde gerepudieerde boedel van wijlen Jan Jansen van der Molen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Eelke Jans Leyenaar... Grote Kerk HRL 1801, 1806, BS ovl 1814, ovl 1837, ovl 1849, ovl 1877; eigenaar en gebruiker van wijk A-241, sjouwer, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk F-131, gebruiker is Andries J. Benjamins, Joodsche Meester, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Tjepkje Leyenaargeb 1803 ... , ovl 17 sep 1814 HRL; wijk A-241, dv Eelke Jans L, en ... ; BS ovl 1814


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-241Vissersstraat 2Eelke Leyenaar Eelke Leyenaar sjouwer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 13Vissersstraat 2Albert LeijenaarHarlingenbalkvlotterhuis en erf (96 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Albert Eelkes Leyenaar... HRL 1806, BS huw 1827, ovl 1849, ovl 1851; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, pottebakker, wijk A-241; VT1839; A.L. eigenaar van percelen nrs. 13 en 14 te HRL, balkvlotter, legger nr. 411, resp. huis en erf, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Janke van Oudoud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-241; VT1839


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-241Vissersstraat 2Anna Maria de Boer, overleden op 15 december 183921 mnd, geboren Haarlem, overleden Bargeburen A 241. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 85) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-241Aan de StadswalAlbertus Leyenaar33 jHarlingenm, protestant, gehuwd, pottebakker
A-241Aan de StadswalJanke van Oud35 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-241Aan de StadswalEelke Leyenaar9 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalJan Leyenaar6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalHans Leyenaar4 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalTjepke Leyenaar6 mHarlingenm, protestant, ongehuwd
A-241Aan de StadswalDieuwke Leyenaar8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
A-241Vissersstraat 2Willem Unia, overleden op 3 juni 184210 mnd, overleden Bargeburen A 241. (Certificaat van onvermogen nr. 2) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-241Vissersstraat 2Coenraad Boterweg... HRL 1851 wijk A-114, 241; oud 33 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koopman/winkelier, wijk D-027; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 13A-241 (Bargebuurt)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 13A-282 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 87Vissersstraat 2 (A-ong)Lijsbertus Koopshuis, ijshok en rookerij


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Visscherstraat 2G. Koopsjongens: 0, meisjes: 0
vrouwen: 0
vischrookerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Visscherstraat 2 Gijsbert Koopsvischkooper
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 900


1940 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 2Raadsvergadering 30 januariOnbewoonbaar verklaard
  terug