Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Visbuurt 10
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Visbuurt 10 (niet bekend) (niet bekend) A-242* A-283
   huisnummer hoger Vissersstraat 1 (niet bekend) (niet bekend) A-242* A-283
1670 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0217v van 16 jan 1670 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 1Bildtpoort, bij deschuur geschikt als paarden- en koeienstal
 
koper door niaarFoockeltie Hiddes, weduwe van124-00-00 GG
koper door niaarwijlen Liuwe Dirx slachter
geniaarde koperHuibert Alefsslachter
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten westende weduwe van Liuwe Dirx slachter
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperde erfgenamen van Joucke Lamberts


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0100v van 3 mei 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 1Bildtpoort, bij deschuur om koebeesten, schapen sampt paerden te stallen ende logeren
 
koperFrans Everts, gehuwd metslachter124-00-00 GG
koperMaycke Harmens
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten zuidenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten westende andere schuur van Fookel Hiddes, weduwe van
naastligger ten westenwijlen Lieuwe Dirx slachter
naastligger ten noordenstadsvesten
verkoperFookel Hiddes, weduwe van
verkoperwijlen Lieuwe Dirxslachter


1684 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0037r van 16 mrt 1684 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 1Bildtpoortsdwingerstal
 
koperJochum Hendrix pottenbakker99-00-00 CG
naastligger ten noordenstadsvesten
naastligger ten oostenstadsvesten
naastligger ten westende stal van Jacob Meyles
naastligger ten zuidenBildtpoorts dwinger
verkoperFrans Evertsmr. slachter


1740 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0114r van 4 sep 1740 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 1Bargeburen aan het bolwerkpaardenstal en wagenhuis
 
koperSeerp Dirks Wildschut koopman180-07-00 GG
koperGijsbert Wildschut koopman
naastligger ten oostenZeilmakersstraat [staat: Bargeburen]
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
Claas Sytses Hingst, voogd van zijn minderjarige dochter vanfabrikant
verkoper van 1/2Pietje Clases Hingst, erfgenaam van haar oom
wijlen Freerk Schiere, en zijn weduwekoopman
verkoper van 1/2Akke Sytses


1748 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 251 folio 0247r van 8 dec 1748 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 1Bargeburen aan het bolwerkpaardenstal en wagenhuis
 
koperLieuwe Hiddes mr. slager375-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperSeerp Dirks Wildschutkoopman
verkoperGijsbertus Wildschutkoopman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaLieuwe Hiddes, mr. slager, koopt een paardenstal en wagenhuis op de Bargeburen, aan het Bolwerk. Geen grondpacht. Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg. Gekocht van Seerp Dirks- en Gijsbert Wildschut, voor 375 cg.


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0004r van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Vissersstraat 1op de Bargeburen aan het bolwerkpaardestalling en wagenhuis
 
koperChristiaan Burman kastelein in de Gouden Leeuw130-00-00 CG
naastligger ten oostenstraat
naastligger ten zuidendoorgaande steeg
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaike Yges, weduwe van
wijlen vroedsman Lieuwe Hiddes Tijsma
eerdere samenvatting door Yde ElsingaChristiaan Burman, kastelein in 'de Gouden Leeuw', koopt een paardenstal en wagenhuis in de Bargeburen...? Ten O. de straat, ten Z. een doorgaande steeg....? Gekocht van Maike IJges, wed...?, voor 130 cg.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Wyger Harmens... getrouwd ten zelfden dage; eigenaar en gebruiker van wijk A-143, pakhuis, 1814. (GAH204); id. van wijk A-242, pottebakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-132, pakhuis, eigenaar is Doopsgez. Gemeente, 1814 ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
A-242Visbuurt 10Wieger Harmens Wieger Harmens pottebakkerij
A-242Vissersstraat 1Wieger Harmens pottebakkerij


1817 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51008 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 15 van 23 jan 1817
adressoortbedraggebruik
A-242Visbuurt 10koopaktefl. 1100pottenbakkerij aan de stadsvesten, A-242 en een droogschuur aan de Zoutsloot bij de Bargebuurtspijp
 
verkoperFa. Harmens & Zonen
koperFolkert Sipkes Draaisma (te Joure)


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 14Visbuurt 10Albert LeijenaarHarlingenbalkvlotterhuis en erf (28 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 14Vissersstraat 1Albert LeijenaarHarlingenbalkvlotterhuis en erf (28 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Luitje Pieters Faber... broeder bruidegom; BS huw 1818, huw 1819; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk A-242; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Rinske Teunis Koster... K, en Trijntje Jans; BS huw 1818; oud 48 jaar, (vnm: Reinskje), geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-242; VT 1839; Rinskje T.K., geb 17 dec 1792, ged 8 jan 1793 Grote Kerk HRL, dv Teunis Lourens Koster en ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
A-242Aan de StadswalLuitje P Faber44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
A-242Aan de StadswalLuitje P Faber44 jHarlingenm, protestant, gehuwd, schoenmaker
A-242Aan de StadswalReinskje F Koster48 jHarlingenv, protestant, gehuwd
A-242Aan de StadswalReinskje F Koster48 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
A-242Visbuurt 10Bouke Aukes Zeen... Bouwes Z, en Dieuwke Jans; BS huw 1823, ovl 1842, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk A-213, 242, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 14A-242 (Bargebuurt)Lubertus Jans Kroesewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 14*A-283 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis
Sectie A nr. 14*A-284 (Bargebuurt)Jan Lubbertus Kroesewoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 14Visbuurt 10 (A-283)Jan Lichtendahl (Hzn.)woonhuis
Sectie A nr. 4744Vissersstraat 1 (A-283)Jan Lichtendahl (Hzn.)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Vischbuurt 10A.Smittransportarbeider
Visscherstraat 1D.Attemabootwerker


1938 - variaadresbronbericht
Vissersstraat 1Raadsvergadering 19 decemberOnbewoonbaar verklaard
  terug