Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Scheerstraat 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Scheerstraat 1 2-110 2-142 B-009 B-012
   huisnummer hoger Scheerstraat 1 (niet bekend) 2-175 B-009* B-027
 


 


 


1611 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0066v van 22 dec 1611 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: straat lopende naar de Franekerpoort]1/2 houtstek
 
koper provisioneelN. N.
eigenaar van 1/2Pyter Sioerdts
naastligger ten oostenmr. Thymen Obbes schoolmeester [staat: schooldienaar]
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoper van 1/2Pyter Sioerdts
verkoperAacht Wytses, weduwe van
verkoperwijlen Pyter Robijns, en
verkoper q.q.Jan Schellinghwouw, curatorFraneker
verkoper q.q.Pyter Syoerdts, curator
verkoper q.q.Meynert Wytses, curatoren over
verkoperde onmondige weeskinderen van wijlen Pyter Robijns
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Aacht Wytses wv Pyter Robijns, (Jan Schellingwouw te Franeker, Pyter Syoerts en Meynert Wytses als curatoren over) de onmondige weeskinderen van Pyter Robijns x Aacht Wytses en xx dochter Schellingwouw, 1/2 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. De andere 1/2 is van Syoert Pyters en wordt tegelijk geveild. Ten O. mede schooldienaar Thymen Obbes [Thymannus Obbonis], ten Z. en W. de straat.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0077v van 26 jan 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1drie pijpen, bij dehoutstek
 
koper provisioneelRitske Freercx 504-00-00 GG
naastligger ten oostenmr. Thymen Obbes* schoolmeester [staat: schooldienaar]
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperN. N.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van ?, (a) een houtstek bij de drie pijpen. Ten O. schooldienaar Thymen [Obbes] [Thymannus Obbonis], ten W. de straat. Provisioneel koper is Ritske Freercx voor 504 gg.


1614 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0191v van 16 jan 1614 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: straat naar de Franekerpoort]1/4 houtstek
 
koperN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenmr. Tymen Obbes
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: Herenstraat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Herenstraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Schellingwouw, bestevader vanFraneker
erflaterde weeskinderen van wijlen Pieter Robijns, gehuwd met
erflaterwijlen Aecht Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWordt geveild ten verzoeke van Jan Schellingwouw te Franeker


 


1615 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0279v van 11 jun 1615 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: in de straat naar de Franekerpoort toe strekkende]3/4 houtstek strekkende van de straat voor noordwaarts tot aan het huis van Kemp
 
koperKempe Cornelis, gehuwd met420-00-00 GG
koperSiuucke Feddes
naastligger ten oostenhet huis van mr. Tymen Obbes*
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noorden*het huis van Kempe Ariaens
verkoperPouwels Janssen, gehuwd met
verkoperAecht Wytses
eerdere samenvatting door Yde ElsingaKempe Cornelis x Siuucke Feddes kopen 3/4 houtstek in de straat naar de Franekerpoort. Ten O. mr. Tymen [Obbes] [Thymannus Oobonis] en een steeg, ten Z. en W. de straten, ten N. Keympe Ariaens. Gekocht van Pouwels Jans x Aecht Wytzes voor 429 gg.


 


 


1642 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0022v van 4 sep 1642 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: bij de drie pijpen]huis
 
koperInne Tiaerds c.u.315-00-00 GG
naastligger ten oostende hof van Ede Sibrants Feytama e.a.
naastligger ten zuidenScheerstraat [niet vermeld]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten noordenHarcke Douues steenvoerder
verkoperEde Sibrants Feytama
verkoperMaike Sibrants Feytama


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0052v van 21 sep 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de westerhoek van de straat naar de Bank van Lening bij het houten brugje]vervallen huis tegenover de Rode Leeuw
 
kopertegenover het huis genaamd de Roode Leeuw Thijs Ypes, gehuwd metmolenmaker3-03-00 CG
koperTrijntie Pieters
naastligger ten oostenHylck Claeses
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten westenhet huis genaamd de Rode Leeuw
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenJents Wygers
commissaris en politiemeesterburgemeester Take Wybrandts Jellema
commissaris en politiemeesterAugustinus Pytersbrouwer
verkoperGerryt Gouckes q.q.koopman
verkoperZiricus Nauta q.q., met consent vanapotheker
verkoperAmelyke Haenties
eerdere samenvatting door Yde ElsingaThijs Ypes, molenmaker x Trijntie Pieters koopt een vervallen huis met mooie huisstede en alle oude steen, op de W. hoek van de straat die naar de Bank van Leening gaat, omtrent het houten brugje, tegenover het huis 'de Rode Leeuw', teneinde daarop een bequaem huis te bouwen, wegens onvermogen van de eigenaars. Ten O. Hylcke Clases, ten Z. en W. de straten, ten N. Jelte Wygers?. Gekocht van de politiemeesters van de stad, volgens resolutie van 21 jul 1679.


 


1694 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0107v van 25 jun 1694 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: aan het noordeinde van het Noordijs]grondpacht van 03-03-00 CG uit hun eigen huis
 
koperThijs Yppes, gehuwd met60-00-00 CG
koperTrijntie Pieters
verpachter grondde Stad Harlingen3-03-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van Hendrick Hendrix
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordende kamer van vroedsman Coolhart
verkoper van 5/8de erfgenamen van Aeltie Hotses
verkoper van 3/8de erfgenamen van Gerrit Goukes


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-110Scheerstraat 1huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-110Scheerstraat 1huis
eigenaarTijs Ypes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan24-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-110 Scheerstraat 1huis
eigenaarTijs Ypes
gebruikerTijs Ypes
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0271r van 29 nov 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: op de hoek van het houten brugje]huis
 
koperCornelis Fokkes, gehuwd metmr. bakker425-14-00 GG
Lolkien Rinkes
bewonerAndrys Ymkestrekveerschipper
naastligger ten oosten[de geniaarde] Harmen Douwes
naastligger ten oosten[de geniaarde] Symon Jacobs
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombardspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenPyter Beernts
verkoper van 1/2Andrys Ymkestrekveerschipper
verkoper van 1/8Roelof HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Claes HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Martien HendriksSurhuisterveen
verkoper van 1/8Janneke HendriksSurhuisterveen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCornelis Fokkes, mr. bakker x Lolkien Rinkes koopt deftig en welbetimmerd huis op de hoek bij het houten brugje. Ten O. Harmen Douwes en Symon Jacobs [zij hadden het in eerste instantie gekocht maar werden alsnog geniaard door IJsbrand Thomas], ten Z. de straat naar de Lombardspijp [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. Pyter Beernts. Royaal voorhuis, voorkamer met daaronder een woonkelder, een royale kelder kamer en een woonkelder met ingang opzij van het huis en 2 secreten met afvoer en regenbak en opzij een luttie, een schotelwasserstrog en bleekveldje aan het diept. Gekocht van Andrys Ymkes, trekveerschipper voor 1/2 en Roelof-, Claes-, Marten- en Janneke Hendriks van Surhuisterveen, voor de andere 1/2.


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-110 Scheerstraat 1huis
eigenaarPieter Beerns
gebruikerPieter Beerns
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-10 CG
opmerkingdit huis door de stads timmerbaas opnieuw volgens versoek van de eigenaars getauxeert en gestelt op


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-110 Scheerstraat 1Pieter Beerns, bestaande uit 5 personen
aangebooden capitaal05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-110 Scheerstraat 1huis
eigenaarPytter Beerents
gebruikerPytter Beerents
huurwaarde17-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-01-12 CG


 


1757 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0092r van 2 okt 1757 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]huis
 
koperArjen Reidses, gehuwd metschilder310-00-00 GG
Pytje Jans
huurderde weduwe van Abbe Rinses c.s.
naastligger ten oostende weduwe van Albert Ruirds
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: straat naar de Lombartspijp]
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordende weduwe van Pyter Beernds
verkoperSara Broers, gehuwd met
verkoperPier Eelkes, tevens erfgename van haar moeder
wijlen Lolkje Rinkes, laatste weduwe van
Cornelis Fockes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaArjen Reitses, schilder x Pytje Jans koopt huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje. Ten O. wd. Albert Ruirds, ten Z. de straat die naar de Lombardspijp gaat [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Pyter Beernds. Gekocht van Sara Broers x Pier Eelkes, mr. bakker, als mede-erfgenaam van haar moeder Lolkje Rinses, laatst wd. v. Cornelis Fockes.


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0186v van 13 jan 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ [staat: naast de Scheer op de hoek bij het houten brugje]huis
 
koperPier Reitzes, gehuwd metschilderaar800-00-00 CG
Nieske Jacobs
naastligger ten oostenhet huis genaamd de Scheer van Minze Ruirds
naastligger ten zuidenScheerstraat [staat: de straat na de Lommertspijp loopende]
naastligger ten westenZoutsloot
naastligger ten noordende weduwe van Beernd Pieters
verkoperArjen Reitzes, gehuwd metschilderaar
Pyttje Jans
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPier Reitzes, schilderaer, en Nieske Jacobs kopen een huis naast 'de Scheer', op de hoek bij `t houten brugje, door de verkopers en anderen bewoond. De beide woonkelders zijn nog voor een jaar verhuurd. Ten O. Minne Ruurds, ten Z. de straat die naar de Lommertspijp loopt [Scheerstraat], ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje], ten N. wd. Beernd Pieters. Verkopers moeten de wal naast het huis op eigen kosten vernieuwen. Gekocht van Arjen Reitzes, schilderaer, en Pyttje Jans, zijn vrouw.


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0014r van 21 jan 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoekhuis
 
koperFedde Bouwes, gehuwd met415-21-00 GG
Trijntje Jansen
huurderJan Beernds c.s.
naastligger ten oostenhet huis de Scheer
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenSjierk Pieters
verkoperNieske Jacobs, weduwe van
wijlen Pier Reidzes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTeade Bouwes x Trijntje Jansen koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. het huis 'de Scheer', ten Z. de Scheerstraat, ten W. de Zoutsloot [Herenwaltje] en de straat, ten N. Sjierk Pieters. Gekocht van Nieske Jacobs wv Pier Reidzes, voor 415 gg.


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0266v van 16 nov 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Scheerstraat 1Scheerstraat NZ op de hoekhuis
 
koperJacob Cornelis, gehuwd met500-00-00 CG
koperAnskje Jans
huurderWillem Johannes
naastligger ten oostenRein Dhaman zadelmaker
naastligger ten zuidenScheerstraat
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordende erfgenamen van Sierk kooltjer
verkoperBouwe FeddesbakkerFraneker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Cornelis x Anskje Jans koopt huis op de hoek van de Scheerstraat. Ten O. zadelmaker Rein Daamen, ten Z. de Scheerstraat, ten W. de straat, ten N. erven kooltjer Sierk [Pieters]. Gekocht van Bouwe Feddes [Bakker?] te Franeker.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-142 Scheerstraat 1Jacob Cornelis Blaauw3-00-00 CG


1812 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51004 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 124 van 20 jun 1812
adressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefr. 526huis in de Scheerstraat B-009
 
verkoperJacob Cornelis Blaauw (gehuwd met Anskie Jans)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Anske Dijkstra... bij N. vd Veer en A.G. de Jong, werkman, wonende te HRL 1816; BS geb 1811, huw 1816; gebruiker van wijk B-009, bakkersknegt; eigenaar is W. Sandt van Nooten, 1814. (GAH204); A. Alles D. ende Baukje Pieters Halma, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jacobus Frans de Zwaan... HRL 1802, 1807, 1810, BS ovl 1814, huw 1815, huw 1816, huw 1820 1831 huwelijken, huw 1834; gebruiker wijk B-009, schoenlapper; medegebruikers Anske Dijkstra, bak-kersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie; ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Johanna Postmageb 1790 Ameland, ovl 9 jun 1814 HRL; wijk B-009, dv Jan P., en ... ; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Oetske Gerrits de Groot... ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Susanna de Zwaangeb 1810 HRL, ovl 25 feb 1814 HRL; wijk B-009, zv Jacobus dZ, en ... BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Willem Sandt van Nooten... betaald aan de f. 10:10:0 aan de gemeenteraad op 22 aug 1793. (burgerboek); eigenaar van wijk B-009; gebruikers Anske Dijkstra, bakkersknegt, Oetske Gerrits de Groot, kleine negotie, Jacobus de Zwaan, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-009Scheerstraat 1W S van Noten Anske Dijkstra bakkersknegt
B-009Scheerstraat 1Oetske Gerrits de Groot kleine negotie
B-009Scheerstraat 1Jacobus de Zwaan schoenlapper


1818 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51009 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 267 en 273 van 23 dec 1818
adressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1provisionele en finale toewijzingfl. 120huis met twee woonkelders B-009
 
verkoperWillem Sandt van Nooten
koperJohannes van Beemen


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 460Scheerstraat 1Eeltje CornelisHarlingenhoutzaagmolenaarsknegthuis (72 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Dirk Wybrens Jansen... A 16 jun 1853 Almenum, zv Wiebren Jans en Pietje Sjoerds; BS huw 1856, ovl 1875, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk G-330, wijk H-059, wijk I-016; oud 34 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, kuipersknecht, ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jan Harents van der Sluis... vdS, en Trientje Gabes Oosterwerff; BS huw 1823, ovl 1871, bev.reg. HRL 1851 wijk F-067, wijk G-120, wijk B-009, wijk E-002; oud 44 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, werkman, wijk H-145; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Klaaske Eeltjes Akkerboom... Cornelis A., en Grietje Reins; dopen Grote Kerk HRL 1802, BS huw 1824, ovl 1879, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, 12; oud 37 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-012; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Ymkje Wobbes Harkema... 1810; ondertrouw HRL; oud 67 jaar, geb Surhuisterveen en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-009; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-009ScheerstraatYemkje Harkema67 jSerusterveenv, protestant, weduwe, winkeliersche
B-009ScheerstraatYemkje Vink13 jAugustinisgav, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-009Scheerstraat 1Maria Altena, overleden op 8 augustus 1844(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 7/11/1827), overleden Rode Leeuwsbrugje B 9. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1849 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51027 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 51 van 11 aug 1849
adressoortbedraggebruik
B-009Scheerstraat 1koopaktefl. 6004/5 deel in huis op de hoek van de Scheerstraat, B-009
 
verkoper en cedentPieter Wiebes
verkoper en cedentFroukje Wiebes Vries (te Leeuwarden, wv klaas pieters huizinga)
verkoper en cedentFintje Wiebes de Vries (gehuwd met casper johannes schokker)
verkoper en cedentWobbe Wiebes de Vries (woonachtig in zijn schip)
koper en schuldenaarPieter Hendriks Schokker (gehuwd met roelofke wiebes de vries)
cessionarisJohannes Baron


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-009Scheerstraat 1Jouwkje Oebles Platje... ''Plaatje'', dv Oebele Thijssens P, en Joukje Roels; BS huw 1823, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-009, wijk E-002, wijk F-067, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460B-009 (Scheerstraat)Douwe J. de Boerwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460*B-012 (Scheerstraat)Douwe de Boer en kinderenwoonhuis
Sectie A nr. 460*B-027 (Heerenwaltje)Douwe Jans de Boerwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 460Scheerstraat 1 (B-012)Douwe de Boerwoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Scheerstraat 1 Willem F.G. Berkohoutwerkman
vorige grondslagf. 0
huidige grondslagf. 800


1928 - adresboekadresnaamberoep
Scheerstraat 1mej. Kl. v/d Veentelefoniste
Scheerstraat 1M.Wijniaonderwijzer


1965 - adresboekadresnaam
Scheerstraat 1D. (Dirk) Zeinstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Scheerstraat 1rijksmonument 20646


2000 - kadasternummeradres
Sectie A nr. 6305Scheerstraat 1
  terug