Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 12
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 12 2-115 2-159 B-027 B-032
Naastliggers vanHoogstraat 12
ten oostenHoogstraat 14
ten zuidenRommelhaven 7
ten westenHoogstraat 10
ten noordende Hoogstraat


1602 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 folio 0327v van 5 sep 1602 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZ [staat: straat naar de Franekerpoort in de nieuwe stadt bij dezelfde plaats naar de Verlaten]huis
 
koperMeiles Pybes, gehuwd met575-00-00 GG
koperAeltien Martens
naastligger ten oostenFeycke Dircx
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenPiecke Wybrandts
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoper q.q.Jelmer Pieters, ter assistentie van
verkoperElbrich Claesen, weduwe van
verkoperwijlen Gerloff Jansen


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0129r van 11 jun 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenMelis Piebis


1630 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 232 folio 0115r van 3 jan 1630 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenMelis Pybes


1637 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0042v van 5 nov 1637 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Melis Pibes


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0157v van 31 okt 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenhuis en houtstek van wijlen Melis Pibes


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0049r van 29 jan 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZhuis, loods, plaats en houtstek
 
koperCornelis Ariens Isselmonde c.u.1441-00-00 GG
naastligger ten oostenInne Tieerdsen houtkoper
naastligger ten zuidenRommelhaven [niet vermeld]
naastligger ten westenJacob Hendricx Hollander
naastligger ten noordenHoogstraat [niet vermeld]
verkoperJacob Claessen c.u.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0214r van 22 mrt 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZhuis, loods en plaats
 
koperJan Riuerts c.u.mr. metselaar1150-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen1-08-00 CG
naastligger ten oostenInne Tiaerdts houtkapper
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenJacob Hendrickx Hollander
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperCornelis Ariens c.u.


1646 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0216r van 12 apr 1646 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenhet oude huis en plaats in de Hoogstraat van de verkoper Cornelis Ariens Isselmonde


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0275r van 17 jan 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Jansen q.q.koopman


1697 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0300r van 14 feb 1697 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Jansen koopman


1704 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0242v van 13 jan 1704 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenAnne Jans q.q.koopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-115Hoogstraat 12huis
eigenaarLaes Pieters kinderen
gebruikerTiaerd Cornelis cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-115Hoogstraat 12huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHessel Jarigs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan8-6-1720


1720 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 246 folio 0067r van 29 jan 1720 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaes Willems koopman


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-115 Hoogstraat 12huis
eigenaarClaes Willems
gebruikerHessel Jarigs cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1729 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0268r van 16 okt 1729 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenClaes Willems koopman


1735 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 249 folio 0040v van 27 feb 1735 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZhuis
 
koperDirk Pieters, gehuwd methuistimmerman750-00-00 CG
koperYske Dirks
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker
naastligger ten zuidenYede Pieters
naastligger ten westenAntoni Wijngaerden
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperClaes Willems Hoogstraetenkoopman


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-115 Hoogstraat 12huis
eigenaarDirk Pieters
gebruikerDirk Pieters
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-115 Hoogstraat 12wed. Dirk Pieters, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-115 Hoogstraat 12huis
eigenaarwed. Dirk Pytters
gebruikerwed. Dirk Pytters cum soc.
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1753 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0041r van 14 jan 1753 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen de weduwe van Dirk timmerman


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0263r van 7 jul 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZhuis
 
koper provisioneelHendrik Pesma notaris391-07-00 CG
naastligger ten oostenPieter Tjeerds mr. sleefmaker
naastligger ten zuidenSybout Sierks Hoornstra
naastligger ten westende weduwe van Romke Lanting procureur
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperGerryt Gerryts, vader van zijn minderjarige kinderenturfdrager
verkoperDirk Gerryts
verkoperGerryt Gerryts
verkoperMarten Gerryts, zonen van
erflaterwijlen Goyken Dirks


1764 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 256 folio 0077r van 11 nov 1764 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZhuis
 
koperJan Gerbens, gehuwd metvoerman712-10-00 CG
koperAntie Douwes
huurderGerryt Gerryts c.s.turfdrager
naastligger ten oostenPieter Tjeerds
naastligger ten zuidenSybout Sierks Hornstra
naastligger ten westende weduwe van Romke Lanting
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperHendrik Pesmanotaris


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0253v van 10 apr 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenJan Gerbens c.s.


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0077v van 9 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 12Hoogstraat ZZhuis
 
koperSteffen Onland c.u.bontwever261-00-00 GG
naastligger ten oostenPieter Tjeerds
naastligger ten zuidenvroedsman Sybout Sierks Hornstra
naastligger ten westenWarner Harmens schipper
naastligger ten noordenHoogstraat
verkoperAntje Douwes, weduwe van
verkoperwijlen Jan Gerbens


1772 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0006v van 2 feb 1772 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenHoogstraat


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0003v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Leemkool*


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0183r van 4 mrt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Willems


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0001r van 11 dec 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Rommelhaven 7, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenF. Leemkool


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-151 Hoogstraat 12Gerrit Beerends, 34 jaar, gehuwd


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0316v van 5 apr 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Leemkool


1807 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0333v van 31 mei 1807 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 14, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenFrans Leemkool


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0098r van 22 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Hoogstraat 10, een perceel ten westen van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten oostenFrans Leemkool


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-159 Hoogstraat 12Frans Leemkool3-00-00 CG


1811 - notariaatTresoar toegang 16 inv.nr. 540 (notaris Taeke Steffens Stephany) repertoire nr. 105 van 5 okt 1811
adressoortbedraggebruik
B-027Hoogstraat 12koopaktefl. 500perseel B-027
 
verkoperFrans Leemkool
koperGerryt Berend Harkes (c.u.)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Gerrit Berends Hankes... koopman, wonende te HRL 1812; BS huw 1812, ovl 1817, ovl 1823, huw 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-027, turfdrager, 1814. (GAH204); Frans IJking ende Neeltje Hankes, beide van HRL, zijnde wegens de bruid ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Hendrik Benning... wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; VT1839; H.B. eigenaar van perceel nr. 470 te HRL, winkelier, woonplaats HRL, legger nr. 48, huis en erf, ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-027Hoogstraat 12Gerrit B Hankes Gerrit B Hankes turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 470Hoogstraat 12Hendrik BenningHarlingenwinkelierhuis en erf (147 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Henricus Joannes Jacobus Rooswinkel, overleden op 19 augustus 1835geboren 16/7/1830, zoon van Jacobus Cornelius Rooswinkel (Hoogstraat B 27) en Ida Benning, broer van minderjarige Elisabeth-Maria-Henrica en Fredericus-Dominicus Jacobus Rooswinkel. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Johannes van den Burg... wijk B-044; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Maria Nolles Bisschop... Roelofs Terdeus; BS huw 1833, ovl 1889; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-027; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-027Hoogstraat 12Pieter Hendriks Benning... 1879, ovl 1889, bev.reg. HRL 1851 wijk D-084; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, schoenmaker, wijk B-027; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-027Hoogstraat 12P Benning stemgerechtigde


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Grietje Nieuwenhuizen, overleden op 9 maart 183952 jr, geboren Tzummarum, overleden Hoogstraat B 27, vrouw van Lolle Ruurds Lollema, winkelier Zuiderhaven F 2/3, moeder van Hiltje, Antje (vrouw van Harmen H. Kok, kofschipper) en Trijntje Lolles Lollema. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Arnoldus Pieters Benning, overleden op 30 november 18391 mnd, overleden Hoogstraat B 27, zoon van Pieter Benning, schoenmakersknecht en Maria Bisschop, broer van minderjarige Elisabeth, Geertruida en Ida Pieters Benning. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-027HoogstraatPieter Benning30 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, gehuwd, schoenmaker
B-027HoogstraatMaria Bisschop29 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, gehuwd, winkeliersche
B-027HoogstraatArnoldus Benning1 jHarlingengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-027HoogstraatElisabeth Benning5 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-027HoogstraatGeertruida Benning4 jBolswardgezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-027HoogstraatYda Benning2 jHarlingengezin 1, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-027HoogstraatHendrik Benning64 jRheine in Westphalengezin 1, m, rooms katholiek, ongehuwd
B-027HoogstraatEelke Eelkema26 jArumgezin 2, m, protestant, weduwnaar, heerenknegt
B-027HoogstraatFrouwkje Part24 jHarlingengezin 2, v, protestant, gehuwd


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-027Hoogstraat 12Sipke Boumans, overleden op 20 april 1847(Certificaat van onvermogen), 8 wk (geboren 18/2/1847), overleden Hoogstraat B 27. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 470B-027 (Hoogstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 470B-032 (Hoogstraat)Wed. Jelle Horjus en dochterwoonhuis


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12W.P. Dartéechocolaad- en suikerwerken, banket enz.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5020Hoogstraat 12 (B-032)Wilhelmus P. Darteewoonhuis


1905 - arbeidsinspectieadresnaamwerkn. ♂/♀ 12-16j, ♀ 16+bedrijfaanmerking
Hoogstraat 12Tj. Terpstrajongens: 3, meisjes: 0
vrouwen: 0
boekdrukkerij


1915 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12T. Terpstrasnelpersdrukkerij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 12 Tjalling Terpstraboekdrukker
vorige grondslagf. 900
huidige grondslagf. 1200


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12T. Terpstradrukkerij, papierhandel


1927 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12T. Terpstradrukkerij-papierhandel


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 12Tj.Terpstraboekdrukker


1938 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Hoogstraat 12, HarlingenHoogstraat 12T. Terpstradrukkerij en papierhandel, inbinden van boeken


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 12H. (Hendrik) Westerhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Hoogstraat 12beeldbepalend pand7 van 10
  terug