Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Hoogstraat 39
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 39a 2-084 2-115 B-054 B-058
 huisnummer lager  huisnummer hoger Hoogstraat 39 2-084 2-115 B-054 B-058
 


 


 


 


 


 


 


1668 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0136v van 19 jan 1668 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis met plaats en tuin of hofke met boemen en planten met daarin een eigen steeg met uitgang oostwaarts naar de Zoutsloot
 
koperIede Tekes, gehuwd metkooltjer1000-00-00 GG
koperJent Wygers
naastligger ten oostende weduwe en erfgenamen van wijlen Aucke Douwes
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenburgervaandrig Pytter Joannes
naastligger ten noordenDirck Schiere
verkopermr. Jan Faber


 


 


 


 


 


 


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0388r van 11 dec 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ [staat: bij de Lommertspijp]huis met een stal erachter en waar De Vrachtwagen uithangt
 
koperJohannes Benedictus, gehuwd metmr. wagenmaker700-00-00 GG
koperTrijntie Hanses
huurderWillem Willems Breet c.u.
naastligger ten oostenEvert Hendrix mr. ijzersmid
naastligger ten oostenZoutsloot [staat: straat]
naastligger ten zuidenHoogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenCornelis Taeves mr. bakker
naastligger ten noordenCornelis Taeves mr. bakker
verkopervroedsman Teecke Ides Qolaerdtkoopman


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-084Hoogstraat 39ahuis
eigenaarJohannes Benedictus
gebruikerJohannes Benedictus
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-084Hoogstraat 39ahuis
eigenaarJohannes Benedix
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan11-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-084 Hoogstraat 39ahuis
eigenaarJohannes Benedix
gebruikerJohannes Benedix
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-083]


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-084 Hoogstraat 39ahuis
eigenaarwed. Johannes Bendix
gebruikerwed. Johannes Bendix c.s.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-084 Hoogstraat 39awed. Johannes Benedictus, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-084 Hoogstraat 39ahuis
eigenaarwed. Johannes Bendix
gebruikerwed. Johannes Bendix cum soc.
huurwaarde34-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-03-10 CG


 


 


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0040v van 27 apr 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis en stalling
 
koperJacob Sybrens, gehuwd metbrouwer1201-14-00 GG
koperSjouwkje Johannes Westerwijck
huurderWieger Fredriks
naastligger ten oostenLourens Clases Coster
naastligger ten oostenZoutsloot
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Jeltes
naastligger ten noordenPieter Jeltes
verkoper q.q.de heer Jacob Roorda, administrator over
verkoperde goederen van de erfgenamen van wijlen Hiltje Jans, weduwe van
verkoperwijlen Hans Johannesmr. wagenmaker
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Sybrens Brouwer x Sjouwkje Johannes Westerwijck koopt huis en stalling bij de Lombardspijp, nz. Hoogstraat omtrent de Lombartspijp. Ten O. Lourens Clasen Coster en de straat en Zoutsloot, ten W. en N. Pieter Jeltes, ten Z. de Hoogstraat. Gekocht van erven Hans Johannes, mr. wagenmaker x Hiltje Jans, voor 1200 cg.


 


1794 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0174v van 2 feb 1794 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Hoogstraat 39Hoogstraat NZ bij de Lombardspijphuis en stal
 
koperHenne Sytzes sleper1100-00-00 GG
huurderJacob S. Brouwer c.u.
naastligger ten oostenPoppe Valderpoort mr. verver
naastligger ten zuidenHoogstraat
naastligger ten westenPieter Jeltes
naastligger ten noordenN. N.
verkoper q.q.Albert Bolman, curator
verkoper q.q.Eelke van der Post, curatoren over
verkoperSchelte Jacobs Brouwer, zoon van
verkoperAntje Jacobs Brouwer, dochter van
erflaterwijlen Jacob S. Brouwer
erflaterwijlen Ytje Scheltes eerste huwelijk
erflaterwijlen Sjouwkje Johannes Westerwijk tweede huweijk


1804 - burgerwapeningadresbewoneropmerking
2-109 Hoogstraat 39aJan Bierma
2-109 Hoogstraat 39aHinne Siedses
2-109 Hoogstraat 39aJaninwoning, de knegt, weet geen ouderdom


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-115 Hoogstraat 39aHinne Zytzes3-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39aHinke Klases Wiersmageb 1762 ... , ovl 20 aug 1814 HRL, huwt met Dirk Schiere, ovl wijk B-054; BS ovl 1814


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39aHinne Sietses Hoogstra... te HRL. 1818, huurt vergraven land 1800-1811; BS huw 1818, ovl 1821; eigenaar en gebruiker van wijk B-054, koemelker, medegebruiker is Johannes Ackerman vrouw, 1814. (GAH204); id. van wijk B-056, stalling, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39aJohannes Akkermanvrouw van J.A. gebruiker van wijk B-054; eigenaar is Hinne S. Hoogstra, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-054Hoogstraat 39aHinne S Hoogstra Hinne S Hoogstra koemelker
B-054Hoogstraat 39aJohannes Akkerman vrouw
B-054Hoogstraat 39Hinne S Hoogstra koemelker
B-054Hoogstraat 39Johannes Akkerman vrouw


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-054Hoogstraat 39Ruurd Jans Visser, overleden op 30 september 183110 mnd, zoon van Jan Cornelis Visser, herbergier (Lombardspijp B 54) en Trijntje Ruurds Strookstra (in akte Stookstra), broer van minderjarige Yttje, Akke en Ruurdje Jans Visser. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1831 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-054Hoogstraat 39aRuurd Jans Visser, overleden op 30 september 183110 mnd, zoon van Jan Cornelis Visser, herbergier (Lombardspijp B 54) en Trijntje Ruurds Strookstra (in akte Stookstra), broer van minderjarige Yttje, Akke en Ruurdje Jans Visser. (ook Certificaat geen Onroerend Goed) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 422Hoogstraat 39aJan Cornelus VisserHarlingenkastelijnhuis en erf (116 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 422Hoogstraat 39Jan Cornelus VisserHarlingenkastelijnhuis en erf (116 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39aTrijntje Ypes de Groot... BS huw 1814, ovl 1844; oud 46 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, kasteleinse en voermannerij, wijk B-054; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-054HoogstraatTrijntie Y de Groot46 jHarlingenv, protestant, weduwe, kasteleinsche en voermannerij
B-054HoogstraatTrijntie Y de Groot46 jHarlingenv, protestant, weduwe, kasteleinsche en voermannerij
B-054HoogstraatJohannes Beidschat19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatJohannes Beidschat19 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatMartinus Beidschat5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatMartinus Beidschat5 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatElisabeth de Groot32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatElisabeth de Groot32 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatKornelis Wagenaar23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-054HoogstraatKornelis Wagenaar23 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-054Hoogstraat 39Jan Reinders Beidschat, overleden op 17 mei 184121 jr, voerman, overleden Hoogstraat B 54, ongehuwd, zoon van wijlen Reindert Jans Beidschat en Trijntje de Groot, herbergierse, broer van minderjarige Martinus Reinders Beidschat. Saldo fl. 65,77. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-054Hoogstraat 39aJan Reinders Beidschat, overleden op 17 mei 184121 jr, voerman, overleden Hoogstraat B 54, ongehuwd, zoon van wijlen Reindert Jans Beidschat en Trijntje de Groot, herbergierse, broer van minderjarige Martinus Reinders Beidschat. Saldo fl. 65,77. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39aElisabeth Louwrens Tuininga... mei 1822, winkelierse, dv Louwrens T, en Teertske Ruurds; BS huw 1822, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-054; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, winkelierse, wijk B-045; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-054Hoogstraat 39aJozef Wilhelm Gorter... HRL, huwt met Antje Warman, (gk), op 31 jul 1834 HRL, koemelker in 1851, melktapper in 1866, ovl wijk B-054, zv Johannes G, en Aafke Wilhelmij; BS huw 1834, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 422B-054 (Hoogstraat)Joseph Gorterwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3508*B-058 (Hoogstraat)Jacobus Altawoonhuis en werkplaats


1898 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 39, HarlingenHoogstraat 39A. de Vriesmeubels, koffers, kinderwagens, wandelstokken


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3508Hoogstraat 39a (B-058)Anne de Vrieswoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Hoogstraat 39 Anne de Vrieswinkelier
vorige grondslagf. 1200
huidige grondslagf. 1700
Hoogstraat 39 Sijbe de Vrieswinkelbediende
vorige grondslagf. 800
huidige grondslagf. 800


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Hoogstraat 39, HarlingenHoogstraat 39S. de Vries Azn.huishoudelijke artikelen, meubelen, kinderwagens


1928 - adresboekadresnaamberoep
Hoogstraat 39S. de Vrieswinkel galanteri


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Sijtsma329Violist


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
Hoogstr.J. Sijtsma329Violist


1965 - adresboekadresnaam
Hoogstraat 39G. (Grietje) Pasma
  terug