Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 100
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 100 2-085 1/2 2-118 B-057 B-057
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 100 2-085 2-118 B-057 B-057
 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendrix
gebruikerEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-085Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendrix
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan26-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Zoutsloot 100huis
eigenaarwed. Evert Hendriks
gebruikerwed. Evert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG
opmerking[in het boek foutief genummerd als 2-084]


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-10-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-085 Zoutsloot 100wed. Evert Hendriks, bestaande uit 1 persoon, insolvent
aangebooden capitaal00-00-00 CG
2-085 /2Zoutsloot 100Frans Beernts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-085 Zoutsloot 100huis
eigenaarEvert Hendriks
gebruikerEvert Hendriks
huurwaarde21-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-16-06 CG
2-085 /2Zoutsloot 100huis
eigenaarFrans Beerns
gebruikerFrans Beerns
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG


 


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0003v van 3 dec 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 100Zoutsloot WZ [staat: Hoogstraat NZ dicht bij de Lombardspijp]huis en bakkerij
 
koperPieter Jeltes, gehuwd met1925-00-00 CG
koperJoukje Willems
huurder gedeelteJan Jansen c.u.70-00-00 CG
naastliggerWieger Fredriks n.u. e.a.
naastligger ten oostenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenN. N.
naastligger ten noordenN. N.
verkoperMaayke Fokkes, weduwe van
verkoperwijlen Taewis Jacobs Bakkermr. gortmakerLeeuwarden
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPieter Jeltes x Joukje Willems kopen een huis en bakkerij nz. Hoogstraat digt bij de Lombarts Pijp, door de kopers bewoond. Bovendien de woning strekkende van de Zoutsloot tot aan de tuin van de bakkerij. Geen grondpacht. Mandelig onderhoud van de stekkagien ten westen en oosten. Gekocht van Maaike Fokkes wv wijlen Taewis Jacobs Bakker, in leven mr. gortmaker, voor 1925 cg.


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0031v van 17 jan 1808 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 100Franekerpoort wijk B-057, streek naar Lombarts Pijphuis
 
koperJoost Gonggrijp, gehuwd met775-00-00 CG
koperBerber Smitt
eerdere bewonerR. Blombergkoopman
naastligger ten oostende weduwe van Ane Sierx
naastligger ten zuidenstraat
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Ane Sierx
verkoperNicolaas BlombergpredikantMidlum


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-118 Zoutsloot 100Hinne Zytzes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-057Zoutsloot 100Willem Pieters Nauta... ovl 1834, ovl 1836, ovl 1856; eigenaar en gebruiker van wijk B-053, bakker, 1814. (GAH204); id. van wijk B-057, bakkerij, 1814. (GAH204); gebruiker van wijk C-084, graanzolders; eigenaar en medegebruiker is P. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-057Zoutsloot 100Willem P Nauta Willem P Nauta bakkerij
B-057Zoutsloot 100Poppe Valderpoort


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 425Zoutsloot 100Willem Pieters NautaHarlingenbakkerhuis en erf (70 m²)


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Hendrik Botes de Vries, overleden op 20 maart 184721 jr, arbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zoon van Bote Hendriks de Vries, arbeider en Wytske Aukes Feenstra. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Bauke Donker, overleden op 15 juni 1847(Certificaat van onvermogen), 16 jr (geboren 1831), spinner, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi). Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Edzer Pekel, overleden op 16 augustus 1847(Certificaat van onvermogen), 51 jr, geboren Cornjum, boerenarbeider, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), gehuwd. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Maria van der Zee, overleden op 12 september 184756 jr, geboren Heeg, huisbewaarster, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), ongehuwd, zuster van Rommert, scheepstimmerman, Meindert, idem, Haring, idem, Froukje, dienstmeid en Douwe van der Zee, scheepstimmerman Franeker. Saldo fl. 270,-. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-057Zoutsloot 100Johannes Pieters Stuur, overleden op 28 december 1847(Certificaat van onvermogen), 44 jr, geboren Sexbierum, overleden Leeuwarden (Turfmarkt B 57: renvooi), arbeider, gehuwd, met kinderen. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408*B-053 (Hoogstraat)Pieter Gaeles Boumawoonhuis
Sectie A nr. 2408*B-057 (Zoutsloot)Pieter Gaeles Boumabakkerij
Sectie A nr. 2408*B-182 (Wortelstraat)Pieter Gaeles Boumapakhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408B-057 (Hoogstraat)Pieter G. Boumawoonhuis en pakhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2408Zoutsloot 100 (B-061)M.S. Visser (Azn.)woonhuis


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 100beeldbepalend pand4 van 10
  terug