Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.



De omgeving van Wortelstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 6 2-067 2-087 B-060 B-065




1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarRoeloff Jansen cum soc.
gebruikerAntie Wigles
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarRoeloff Jansen cum soc.
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan12-6-1720
opmerking1720 den 12 juny van roelof jansen hier op betaelt 1-0-0
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarRoelof Jansen cum soc.
gebruikerMarten Bastiaens
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-067 Wortelstraat 6huis
eigenaarRoeloff Jansen c.s.
gebruikerWillem Aukes
huurwaarde10-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-067 Wortelstraat 6Johannes Steffens, bestaande uit 8 personen
aangebooden capitaal03-00-00 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-087 Wortelstraat 6Douwe Claasen0-00-00 CGwooning, 86 & 87 beklemd sub no 108


1813 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Antje Pieters Bruininggeb 1806 HRL, ovl 24 feb 1813 HRL; wijk B-060, dv Pieter B, en Elbregt Jans; BS ovl 1813


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Douwe Claasen Dijkman... bsha181ge, ovl 1824; eigenaar en gebruiker van wijk B-047, koemelker, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-060; gebruiker IJep Bernardus wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-061; gebruiker Pieter Blankerts wed., 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Yeb Bernardus... 1802, 1804, 1806, BS huw 1819, huw 1821, ovl 1829, ovl 1852, ovl 1865; wed. IJ.B. gebruiker van wijk B-060; eigenaar is Douwe C. Dijkman, 1814. (GAH204); woont in 3e quartier, links: niets, rechts: niets; jaar ? ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-060Wortelstraat 6Douwe C Dijkman Yep Bernardus wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 411Wortelstraat 6Hiltje Dirks de VriesHarlingenhuis (35 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Antje Brouwer... Jacob Sijbrens eb IJtje Scheltes; BS huw 1816, ovl 1841; oud 60 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-060; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Engeltje Willems Unia... te HRL, N.H., dv Willem U, en Jantje Nannes; BS huw 1823, ovl 1855, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 56 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk E-249; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Gerryt Bruininggeb 11 mrt 1811, zv Jacob B, en Maria ... ; BS geb 1811; oud 28 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-060; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Meindert Sybrens Wijkel... in 1858, zv Sijbren Jans W, en Aafke Gerkes IJlstra; BS huw 1823, ovl 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk B-060, wijk E-007, wijk G-103; oud 39 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, kleermaker, wijk E-249; VT1839; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Riemke Brouwer, overleden op 26 augustus 18392 jr, overleden Wortelstraat B 60. (CzOG nr. 73) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-060WortelstraatRommert Brouwer27 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-060WortelstraatGerrit Bruining28 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-060WortelstraatYtje Tadema22 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-060WortelstraatAntje Brouwer60 jHarlingenv, protestant, weduwe


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Riemke Brouwer, overleden op 3 september 18407 mnd, overleden Wortelstraat B 60. (CzOG nr. 110) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1841 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Antje Brouwer, overleden op 6 augustus 184165 jr, overleden Hoogstraat B 60, wed. Feike Dirks Tadema. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 138) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Anna Brouwer, overleden op 17 augustus 18432 1/2 jr (geboren 26/1/1841), overleden Achterstraat B 60. (Certificaat van onvermogen nr. 241) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-060Wortelstraat 6Marijke Bruining, overleden op 25 augustus 1846(Certificaat van onvermogen), 7 mnd (geboren 4/2/1846), overleden Liemendijk B 60. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-060Wortelstraat 6Wietske IJsbrands Wielsma... 1839, dv IJsbrand Wytses W. en Getje Jans Overmeyer; BS ovl 1839; 1874 overlijdens, bev.reg. Ha18 51 wijk B-060, wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 411B-060 (Wortelstraat)Meindert van der Zeewoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 411B-065 (Wortelstraat)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4349Wortelstraat 6 (B-065)Sytze Baarda




  terug