Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 11
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 11 2-070 2-105 B-064 B-092
 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 11perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Herenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 11hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Herenwaltje 11Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Herenwaltje 11hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG


 


 


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-105 Herenwaltje 11Hendrik Jans0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Truyke Yzaks Fabergeb 1768 HRL, ovl 23 jan 1832 HRL, ongehuwd, dv IJzak Jans F. en Truike Scheltes; BS ovl 1832; gebruiker van wijk B-064, kinderschoolhoudster, eigenaar is Willem Lieuwes Bonnema q. q., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema... B., geb 4 aug 1800 HRL; BS ovl 1817; 1836 huwelijken, ovl 1850, ovl 1874, ovl 1880; eigenaar van wijk B-064; gebruiker is Truyke IJ. Faber, kinderschoolhoudster, 1814. (GAH204); id. van wijk G-229, tevens zelf ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-064Herenwaltje 11Willem Lieuwes Bonnema qq Truyke Y Faber kinderschoolhoudster


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 407Herenwaltje 11erven Willem Lieuwes BonnemaHarlingenhuis en erf (50 m²)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-064Seye Boomstra [Boonstra]26 jAlmenumm, protestant, gehuwd
B-064Marijke de Baive [Buf]25 jHarlingenv, protestant, gehuwd
B-064Sybe Boomstra [Boonstra]5 jWynaamm, protestant, ongehuwd
B-064Klaas Boomstra [Boonstra]2 jWynaamm, protestant, ongehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-064Herenwaltje 11Klaas Sijes Boomstra, overleden op 11 april 18402 jr, geboren Wijnaldum, overleden Wortelstraat B 64. (Certificaat geen Onroerend Goed nr. 106) Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - wijzigingadresnaamwoonplaatsomschrijving
Sectie A nr. 407B-064 J van der MeerHarlingeneen oud huisje weggebroken en een nieuw huis daarvoor in plaats gesteld


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 407B-064 (Wortelstraat)Meindert van der Zeewoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-064Herenwaltje 11Tjeske Lieuwes de Jong... 6 apr 1827 HRL, huw.afk. 25 mrt en 1 apr 1827 HRL, wonende te HRL, broodverkoopster in 1866, DG, ovl wijk B-064, dv Lieuwe Klases dJ, en Lijsbert Pekema; BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 407B-092 (Heerenwaltje)Janna D. Vinje, wed. M. van der Zee en kinderenwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4346Herenwaltje 11 (B-092)Pieter Oldenburgerwoonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 11T. v/d Heideletterzetter


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 11K. (Klaas) Eisma


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 11beeldbepalend pand4 van 10
  terug