Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 6
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 6 (niet bekend) (niet bekend) B-065 B-094
Naastliggers vanWortelstraat 6
ten oostenWortelstraat 8
ten zuidenHoogstraat 27
ten westenWortelstraat 4
ten noordende Wortelstraat


1702 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 244 folio 0158v van 22 jan 1702 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende kamer van Reiner Gijsberts Fontein c.u.Toutenburg onder Rijperkerk


1755 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0243r van 30 nov 1755 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat]woning
 
koperJacob Wouters mr. timmerman60-00-00 CG
naastligger ten oostenHendrik Heermans et matre
naastligger ten zuidenKlaas Jacobus Nauta meerderjarig vrijgezelmr. brouwer
naastligger ten westenKlaas Jacobus Nauta meerderjarig vrijgezelmr. brouwer
naastligger ten noordenDroogstraat
verkopermeerderjarig vrijgezel Klaas Jacobus Nautamr. brouwer


1758 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0147v van 3 sep 1758 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZ [staat: Droogstraat] achter de brouwerij van Claas Jacobus Nautahuis
 
kopermeerderjarige ongehuwde dochter Dieuwke Pyters
naastligger ten oostenJacob Hettes
naastligger ten zuidenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten westenClaas Jacobus Nauta
naastligger ten noordenDroogstraat [staat: straat]
verkoperJacob Woutersmr. huistimmerman


1774 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0141v van 20 feb 1774 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZhuis
 
koperAaltje Willems, gehuwd met230-00-00 CG
koperHaye Gerrits bontwever
huurderMinse
naastligger ten oostenTewis Jacobs
naastligger ten noordenWortelstraat
naastligger ten zuidenJan brouwer
naastligger ten westenJan brouwer
verkoperSijke Doekes ongehuwd persoon
verkoperTietje Doekes ongehuwd persoon
verkoperPieter Doekes ongehuwd persoon
verkoperAntje Doekes, gehuwd met
verkoperSipke Jansscheepstimmerman
verkoperDurk Jans, allen erfgenamen vanwolkammersknecht
erflaterwijlen Dieuwke Pyters Galema bejaarde vrijster


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0004v van 1 sep 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTeevis Jacobs bakker


1779 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0175r van 2 mei 1779 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 6Wortelstraat ZZhuis
 
koper door niaarClaas IJsenbeek mr. brouwer100-00-00 CG
geniaarde koperHeere Wybrensmr. metselaar
naastligger ten oostenTaevis Jacobs
naastligger ten zuidenCl. B. IJsenbeek
naastligger ten westenCl. B. IJsenbeek
naastligger ten noordenWortelstraat [staat: straat]
verkoperAaltje Willems, weduwe van
verkoperwijlen Haye Gerryts


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0040v van 24 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Wortelstraat 8, een perceel ten oosten van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenN. N.


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-065Wortelstraat 6Hemmes van der Meulen Hemmes van der Meulen wagenhuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 402Wortelstraat 6Hems Johannes van der MeulenHarlingenzadelmakerpakhuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Abrahams Willems Brons... wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Akke de Jageroud 35 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Dirk Hillebrands van Loon... wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 39 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Geeske Paulus Houtsma... 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Grietje Jans Post... wijk D-143, 147, wijk G-276, supp wijk H-252; oud 35 jaar, geb Nes, Ameland en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Pieter Feyes Schaafsma... wonende te HRL, zv Feye S, en Marijke Koster; BS huw 1836, huw 1838, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, supp wijk B-219; oud 53 jaar, geb Witmarsum en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk D-089; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Tjeerd de Grootoud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-065Dirk H van Loon39 jFranekergezin 1, m, protestant, gehuwd
B-065Grietje J Post35 jNes op Amelandgezin 1, v, protestant, gehuwd
B-065Jan D van Loon2 jHarlingengezin 1, m, protestant, ongehuwd
B-065Sytske van Loon6 mHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-065Tjeerd de Groot38 jMidlumgezin 2, m, protestant, gehuwd
B-065Akke de Jager35 jFranekergezin 2, v, protestant, gehuwd
B-065Reinder de Groot7 jBarradeelgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-065Andries de Groot3 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-065Eeltie de Groot2 jAlmenumgezin 2, m, protestant, ongehuwd
B-065Trijntie de Groot10 jHarlingengezin 2, v, protestant, ongehuwd
B-065Abraham Brons30 jHarlingengezin 3, m, protestant, gehuwd, metzelaarsknegt
B-065Geeske P Houtsma32 jHarlingengezin 3, v, protestant, gehuwd
B-065Attie Brons1 jHarlingengezin 3, v, protestant, ongehuwd
B-065Minno de Jong23 jLeeuwardengezin 3, m, protestant, ongehuwd
B-065Martha Vaas20 jHarlingengezin 3, v, rooms katholiek, ongehuwd
B-065Sicco de Jong25 jHarlingengezin 4, m, protestant, gehuwd
B-065Eke P Dijkstra25 jWelsrijpgezin 4, v, protestant, gehuwd
B-065Petrus S de Jong7 wHarlingengezin 4, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-065Wortelstraat 6Francisca Alida Stevens, overleden op 26 april 1846(Certificaat van onvermogen), 2 jr (geboren 14/1/1844), overleden Droogstraat B 65. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Foekje Panbakker/Pannebakker... dienstmaagd, N.H., dv Marten P, en Baukje Sietses; BS huw 1812, ovl 1868, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, 100, 119, wijk H-226, supp wijk G-385, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Lijsbert Westra... wijk A-152, wonende te HRL. 1842, dv Jan W., en Hitje Jans BS huw 1842, ovl 1867, bev.reg. HRL 1851 wijk B-065, wijk C-152, wijk G-064, supp wijk B-219; oud 48 jaar, geb Kimswerd en wonende te HRL. 1839, wijk D-089; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 402B-065 (Wortelstraat)Jacob de Vrieswoonhuis


1864 - bewonersadresnaamgegevens
B-065Wortelstraat 6Hemme Johannes van der Meulen... van wijk B-044; gebruiker Minne Radsma, wolkammer, 1814. (GAH204); eigenaar en gebruiker van wijk B-065, wagenhuis, 1814. (GAH204); H. Johannes vdM. en Trijntje Jelles Radsma, beide van HRL, zijnde de aangave ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 402B-094 (Droogstraat)Jacob de Vrieswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4349Wortelstraat 6 (B-065)Sytze Baardawerkplaats
  terug