Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 59
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 59 2-042 2-063 B-069 B-097
 


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 nov 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZkamer
 
koperHendrick Jansen Hengevelt c.u.135-00-00 GG
naastligger ten oostenSioerd Reyners
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWybe Lammerts
naastligger ten noordenWybe Lammerts
verkoperAbram Jacobs, gehuwd metMedemblik
verkoperJancke SickesMedemblik
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrick Jansen Hengevelt koopt een camer in de Droogstraat. Ten O. Sioerd Reyners, ten W. en N. Wybe Lammerts, ten Z. die straat. Geen grondpacht. Gekocht van Abram Jacobs x Jancke Sipkes te Medemblik voor 135 gg.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZkamer
 
koperHeere Doedes c.u.175-00-00 GG
naastligger ten oostenN. N.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWybe Lammerts gortmaker
naastligger ten noordenSioerd houtzager
verkoperHendrick Jansen Hengevelt


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 apr 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZhuis
 
koperHillegund Jans, weduwe van220-00-00 CG
koperwijlen Daniel rietmaker
naastligger ten oostenSioerd Reyners portier
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenWybe Lammerts* gortmaker
naastligger ten noordenN. N.
verkoperHeere Doedes c.u.


 


 


 


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jun 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZwoning
 
koperAllert Tjerks c.u.2500-00-00 GG
naastligger ten oostenRuierd Wirdes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenClaas Herckes* gortmaker
naastligger ten noordenClaas Herckes* gortmaker
verkoperHepke Coenes c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaAllert Tjerks c.u. kopen een woning in de Droogstraat. Ten O. de kamer van Ruierd Wirdes, ten Z. de Droogstraat, ten W. en N. gortmaker Claas. Gekocht van Hepke Coenes c.u. voor 250 GG.


 


 


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 feb 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraathuis
 
koperGeert Jansen Steenhoff, gehuwd met200-00-00 GG
koperPytie Tjommes
naastligger ten oostenPyter Oedses
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenAert Willems* gortmaker
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker
verkoperAllert Tjercks, gehuwd met
verkoperEelckien Ages
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGeert Jansen Steenhoff x Pytie Tjommes koopt een mooi huis met beneden kamer, opkamer, potkast, put en bak, nz. Droogstraat. Ten O. Pieter Oedses, ten Z. de Droogstraat, ten W. en N. gortmaker Aert. Gekocht van Allert Tjerx x Eelckien Ages, voor 200 gg.


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Auckes cum soc.
gebruikerJan Oebles
gebruikerHendrick Caspers
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-042Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Auckes
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerFoecke Ages
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan5-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-042 Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Auckes
eigenaarDirk Jacobs erven
gebruikerJacob Cornelis
huurwaarde08-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-042 Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Aukes
eigenaarerven Dirk Jacobs
gebruikerClaas Jansen c.s.
huurwaarde22-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-13-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-042 Droogstraat 59Douwe Alberts, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-042 Droogstraat 59huis
eigenaarOtte Aukes
eigenaarDirk Jacobs erv.
gebruikerDouwe Alberts
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-14-08 CG


 


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 nov 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZ achter het huis van Gerryt Tjallingshuis
 
koperSteffen Franzen, gehuwd met180-00-00 CG
koperGeertje Tjallings
naastligger ten oosten*N. N.
naastligger ten zuiden*Droogstraat
naastligger ten westen*Gerryt Tjallings
naastligger ten noorden*N. N.
verkoperAuke Ottesmatroos


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 sep 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZhuis
 
koperJan Symons mr. metselaar400-00-00 CG
huurder bovende weduwe van Lieuwe Baniers
naastligger ten oostenReinder Goverts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
verkoperSteffen Fransenarbeider


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 feb 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZhuis
 
koperJacob Claazen metselaarsknecht400-00-00 CG
naastligger ten oostenReinder Goverds
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westende erfgenamen van Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erfgenamen van Gerryt Tjallings
verkoperJan Simonsmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJacob Claazen, metselaarsknecht


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZhuis
 
koper van 1/3Doeke Venema 115-07-00 GG
koper van 1/3Jan Bolman
koper van 1/3Willem Hendriks
naastligger ten oostenReinder Goverts
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.
de Stad Harlingen: weesvoogdij, curator over de nalatenschap van
verkoperGrietje Jacobs, weeskind van
verkoperwijlen Jacob Claasenmetselaar
verkoperwijlen Yttje Dirks


 


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 feb 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat1/3 huis
 
koperDoeke Venema, en63-00-00 CG
koperJan Bolman
naastligger ten oostenCornelis Hendriks
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem
verkoperWillem Hendriksbalkvlotter


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 59Droogstraat NZ wijk B-071 [moet zijn: B-069]huis
 
koperFeike Dirks Tadema huistimmerman117-00-00 CG
huurderJohannes Reins c.u.24-00-00 CG
naastligger ten oostenSybren Bouwes
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem
verkoperAlbert Bolmankoopman


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-063 Droogstraat 59Feike Dirks0-10-00 CG


 


1813 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49006 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 303 van 8 okt 1813
adressoortbedraggebruik
B-069Droogstraat 59koopaktehuis aan de Droogstraat (vermeld als B-071)
 
verkoperFeike Dirks Tadema
koperTrijntje Rommerts


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Trijntje Rommerts Jagerzie ook: Trijntje Rommerts; geb 1788 ... , ovl 29 mrt 1817 HRL, ongehuwd; BS ovl 1817; eigenaar en gebruiker van wijk B-069, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-069Droogstraat 59Trijntje R Jager Trijntje R Jager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 229Droogstraat 59Bauwe Dirks de VriesHarlingensleperhuis en erf (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Ids van der Meer... onder Midlum, schippersknecht, zv Jacobus vdM, en Aaltje ... ; BS ovl 1858; bevrHa 1851 wijk A-190, wijk B-069; oud 36 jaar, geb Wolvega en wonende te HRL. 1839, schippersknecht, wijk B-061; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Jouwerke Vrijoud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-069; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Tietje Bakkeroud 62 jaar, geb Marssum en wonende te HRL. 1839, wijk B-069; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-069Jouwerke Vrij39 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe
B-069Wieberdina Vrij12 jLeergezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-069Tietje Bakker62 jMarsumgezin 2, v, protestant, weduwe


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-069Droogstraat 59Jacob van der Linden, overleden op 19 maart 1848(Certificaat van onvermogen), 4 mnd, geboren Franeker 17/11/1847, overleden Karremanstraat B 69. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Yme Kostergeb 12 aug 1808 Franeker, ovl 25 feb 1869 HRL, huwt met IJmkje Hartenberg koetsier, zv Sjoerd K, en IJtje Alkema; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Ymkje Hartenberg... 1851 wijk B-024, 25, 69, wijk D-048; oud 40 jaar, geb Franeker en wonende te HRL. 1839, wijk B-020; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 229B-069 (Achterstraat)Hemmes van der Meulenwoonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Wytse Epkes... zv Epke Wytses en Sietske ... (alles)


1867 - bewonersadresnaamgegevens
B-069Droogstraat 59Jetsche Prosee... vd Meer, ovl wijk A-274, dv Roelof P, en Antje Ebeles; BS ovl 1867; bev.reg. HRL 1851 wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 229B-097 (Droogstraat)Wijke Horjuswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 229Droogstraat 59 (B-097)Andries Nautawoonhuis


1945 - kentekenadresnaam
B-28667
Droogstraat 59Antoon Scheffer


1946 - kentekenadresnaam
B-29393
Droogstraat 59Antoon Scheffer
  terug