Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Droogstraat 79
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Droogstraat 79 2-047 2-058 B-074 B-106
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Droogstraat 79mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Droogstraat 79mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 79mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 79mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Droogstraat 79mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


1809 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49002 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 30 van 20 nov 1809
adressoortbedraggebruik
B-074Droogstraat 79koopaktefl. 129woning
 
verkoperTjepke Gratama
koperHendrik Benning


 


 


1809 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0319r van 3 dec 1809 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Droogstraat 79Droogstraat NZ wijk B-074, nr. 11 v h Kloosterwoning nr. 11 (wijk B-074) in het zgn. Klooster
 
koperHendrik Benning 129-00-00 CG
naastligger ten oostennr 10 van het Klooster
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westennr 12 van het Klooster
naastligger ten noordenbinnenplaats van het Klooster
verkoper q.q.T. Gratama, gelastigde vankoopman
verkoperzijn broeder professor S. Gratama
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHendrik Benning koopt een huis in 'het Klooster', nr. 11, wijk B-074. Gekocht van Tjepke Gratama, voor zijn broer Seerp, voor 129 gulden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Droogstraat 79G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Hendrik Benning... Catharina Ross, (gk); BS ovl 1840; 1851 overlijdens, ovl 1866, ovl 1879; eigenaar en gebruiker van wijk B-074, wewer, 1814. (GAH204); oud 64 jaar, geb Rheine, Westfalen (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-027; ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-074Droogstraat 79H Benning H Benning wewer


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 209Droogstraat 79Aldert van ReenenHarlingenwinkelierhuis (70 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Bote Wybrens Pieksma... met Trijntje IJnzes Dijkstra, schipper in 1851, N.H., A 17 mei 1888 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900; oud 31 jaar, geb IJlst en wonende te HRL. 1839, schipper, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Jetske Jans Steinfort... BS huw 1835, ovl 1846, ovl 1860, ovl 1862; oud 28 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-074; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Rients Dirks de Wit... 1816, huw 1818, huw 1835, ovl 1846; oud 46 jaar, geb Almenum en wonende te HRL. 1839, wijnwerker, wijk B-074; VT1839; Wij Schout Officier van den Burgerlijke Staat der gemeente van Almenum, Certificeeren bij dezen ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-074Rients D de Wit46 jAlmenumm, protestant, gehuwd, wijnwerker
B-074Jetske Steinfort28 jArumv, protestant, gehuwd
B-074Baukje de Wit17 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jetske de Wit2 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-074Jantie de Wit3 mHarlingenv, protestant, ongehuwd


1842 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-074Droogstraat 79Jan Klazes Bakker, overleden op 27 maart 184252 jr, winkelier/herenknecht, geboren Makkum, overleden Droogstraat B 74, man van Lena Klazes Draaisma, vader van Klaas, scheepstimmermansknecht, Jacobus, soldaat Breda en minderjarige Mebius en Sybren Jans Bakker. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-074Droogstraat 79Sybren Jans Bakker, overleden op 3 februari 1848(Certificaat van onvermogen), 17 jr (geboren 8/2/1830), overleden Achterstraat B 74. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Trijntje Ynzes Dijkstrageb 13 okt 1810 Bolsward, huwt met Bote Pieksma, N.H., A 16 mei 1890 Amsterdam; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 99, wijk G-249, bev.reg. HRL 1880-1900


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 209B-074 (Achterstraat)Jan Romkes Bakkerwoonhuis


1863 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Dirkje Boumageb 29 jul 1803 Oudebildtzijl, ovl 11 feb 1863 HRL, huwt met Wopke Smith, ovl wijk A-105, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, dv Gaele B., en Baukje Homma; BS ovl 1863; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1865 - bewonersadresnaamgegevens
B-074Droogstraat 79Wopke Smithgeb 26 mei 1803 Marrum, ovl 20 feb 1865 HRL, huwt met Dirkje Bouma, timmerman, Vst 15 apr 1851 uit Ferwerd, ovl wijk A-105, zv Cornelis S, en Hendrikje ... ; BS ovl 1865; bev.reg. HRL 1851 wijk B-074, 184, wijk A-093


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 11 okt 1872
B-074Droogstraat 79Eene huizinge en erf, massale bleek en verder aanbehoren in de Droogstraat, bewoond door de erven J., Bakker. Finaal verkocht op 16 okt 1872 door notaris Van der Hoek. Waarop geboden is f. 575..


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 209B-106 (Droogstraat)Sijtze Andries Lamb. Korstenswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 209Droogstraat 79 (B-106) (Niet Geboekt)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Droogstraat 79A.Schefferbootwerker
Droogstraat 79IJ.Scheffervarensgezel
Droogstraat 79J.Scheffervarensgezel
Droogstraat 79L.Scheffervarensgezel
Droogstraat 79P.Scheffervarensgezel


1940 - variaadresbronbericht
Droogstraat 79Oud Harlingen Magazine 1991feb: Timmerman-annemer D. Nielsen verhuist van Riedstraat 44 naar Droogstraat 79


1965 - adresboekadresnaam
Droogstraat 79S. (Sjoerd) Nijkamp
  terug