Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Wortelstraat 5
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 5 2-072 2-098 B-077 B-069
 huisnummer lager  huisnummer hoger Wortelstraat 7 2-072 2-098 B-077 B-070
 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-072Wortelstraat 5hoff
eigenaarhopman Croese
gebruikerhopman Croese
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-072Wortelstraat 5hoff
eigenaarhopman Croese
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan3-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-072 Wortelstraat 5hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-072 Wortelstraat 5hoff
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-10 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-072 Wortelstraat 5hof
eigenaarJunius Alema
gebruikerJunius Alema
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-12 CG


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0197v van 17 feb 1771 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Wortelstraat 5Zoutsloot ZZ bij de Franekerpoorttuin met zomerhuis
 
koper door niaarSyds Schaef, gehuwd metkoopman1021-00-00 CG
geniaarde koperJacob Willems
Marijke Jans Lex
naastligger ten oostenWessel Gerryts
naastligger ten zuidenWortelstraatje
naastligger ten westenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten noordenZoutsloot
verkopervrouw Eduarde Nauta, weduwe van
wijlen Junius van Alema


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-098 Wortelstraat 5H Smith0-00-00 CGtuin


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Hendrik Jans Smith... ovl 1816, ovl 1819, huw 1821, huw 1828, ovl 1829, ovl 1847, ovl 1859; eigenaar en gebruiker van wijk B-077, tuin, 1814. (GAH204); id. van wijk D-021, griffier, 1814. (GAH204); Willem Hessels van Witmaarsum ende ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-077Wortelstraat 5H J Smith H J Smith tuin
B-077Wortelstraat 7H J Smith tuin


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 187Wortelstraat 5Hendrik Jans SmithHarlingengriffier bij 't vredegeregtplaisiertuin (582 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 187Wortelstraat 7Hendrik Jans SmithHarlingengriffier bij 't vredegeregtplaisiertuin (582 m²)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Jan Siegers Tigchelaar... mei 1832 HRL, thans dienende bij de Mob. Schutterij, gekantonneerd tot Boxtel, werkman in 1866, ovl wijk B-077, zv Sieger T, en Meindertje Sleeper; BS huw 1832, ovl 1866; bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-077Wortelstraat 5Douwe Hendriks Tigchelaar... ovl 2 jul 1866 HRL, N.H., huwt met Aaltje Pereboom, (gk), op 6 mei 1841 HRL, werkman in 1851, ovl wijk B-077, ged 7jun18 07 HRL, zv Hendrik Sipkes T, en Antje Douwes Bleeker; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS huw 1841, ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2826B-069 (Wortelstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis
Sectie A nr. 2827B-070 (Wortelstraat)Jan Geerts Munnekewoonhuis
Sectie A nr. 2826I-019 (Aan de Leeuward. trekv.)Jacobus en Jetze Posthumastoommolen


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
B-077Wortelstraat 5Het huis met hok en bleek aan de Wortelstraat no. 5, in huur bij de wed., bakker. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 door notaris Okkinga..


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 28 okt 1904
B-077Wortelstraat 7Het huis met hok c.a. aan de Wortelstraat no. 7, in huur bij m., tichelaar. Provisioneel verkocht op 2 nov 1904 door notaris Okkinga..


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
B-077Wortelstraat 5Het huis met hok en bleek aan de Wortelstraat no. 5, in huur bij de wed., bakker. Finaal verkocht op 16 nov 1904 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 602..


1904 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 04 nov 1904
B-077Wortelstraat 7Het huis met hok c.a. aan de Wortelstraat no. 7, in huur bij m., tichelaar. Finaal verkocht op 16 nov 1904 door notaris Okkinga. Waarop geboden is f. 587..


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 2826Wortelstraat 5 (B-069)Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.)woonhuis
Sectie A nr. 2827Wortelstraat 7 (B-070)Klaartje L. van der Wal (wed. J. Munneke, en Cons.)woonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Wortelstraat 5 Simon Schaafsmabesteller
vorige grondslagf. 500
huidige grondslagf. 600


1928 - adresboekadresnaamberoep
Wortelstraat 5S.Schaafsmabesteller


1965 - adresboekadresnaam
Wortelstraat 5P. (Pieter) Wijkstra
Wortelstraat 7A. (Aaltina) Roodhardt
  terug