Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 78
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 78 2-074 2-101 B-088 B-085
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-070 2-103 B-088 B-080
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-071 2-103 B-088 B-080
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 88 2-071 1/2 2-103 B-088 B-080
 


1643 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0054r van 26 mrt 1643 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 88Zoutsloot ZZ [staat: bij de drie pijpen]huis en plaats erachter
 
koperJan Wybes c.u.olieslager140-00-00 GG
naastligger ten oostenAucke metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet schoenmakersperk voorheen van Feyke Sybrants
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLieff Sioerdts, weduwe van
verkoperwijlen Claes Sickes


1644 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 235 folio 0104r van 28 jan 1644 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 88Zoutsloot ZZ [staat: bij de drie pijpen]kamer met loods en plaats
 
koperGoris Sioerdsen c.u.139-00-00 GG
naastligger ten oostenAucke Jacobs* metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenFeycke Sybrants schoenmaker
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperJan Wybes c.u.olieslager


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0128r van 14 okt 1650 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 88Zoutsloot ZZ [staat: bij de Franekerpoort]huis
 
koperElske Jans, weduwe van225-00-00 GG
koperwijlen Jan Egberts van Deventer
naastligger ten oostenAuke Jacobs metselaar
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenhet perk van Atte Taekes* schoenmaker
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoperTrijntie Annes, weduwe van
verkoperwijlen Goris Sioerds
eerdere samenvatting door Yde ElsingaElske Jans wv Jan Egberts van Deventer, koopt een huis bij de Franekerpoort. Ten O. metselaar Auke Jacobs, ten W. het perk van schoenmaker Atte, ten N. de straat en diept. Geen grondpacht. Gekocht van Trijntie Annes wv Goris Sioerds, voor 225 gg.


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-070Zoutsloot 88perk
eigenaarAnne Jans
gebruikerAnne Jans
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
2-071Zoutsloot 88
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingonvermogende
2-074Zoutsloot 78
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-070Zoutsloot 88hoff
eigenaarWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkingdeese post is bij de executeur ontfangen volgens sijn verclaringe gedaen den 17 xber 1720
aansl. huurw. voldaan--
2-071Zoutsloot 88huis
eigenaarWillem Rutgers
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--
2-074Zoutsloot 78
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


 


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Zoutsloot 88hoff
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 88huis
eigenaarWillem Rutgers
gebruikerWillem Rutgers
opmerkingpauper
2-074 Zoutsloot 78huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1727 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 247 folio 0039r van 12 okt 1727 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen, t/o estrikwerk van koopman Casparus Brinkmankamer
 
koperYpe Dirks turfdrager45-00-00 CG
naastligger ten oostenBeern mr. wever
naastligger ten zuidenoud burgerhopman Junius Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJanneke Jans, gehuwd met
verkoperMarten Jansen absent


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0105v van 31 aug 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feytema en Rowelhuis
 
koperPytie Jansen Schonebeek, gehuwd met170-00-00 CG
koperTieerd Jans
naastligger ten oostenBeernt Beernts mr. bontwever
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperYppe Dirks, gehuwd met
verkoperseHotske Jans Schonebeek


1734 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0333v van 5 okt 1734 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feitema en Rowelhuis
 
koperTeeke Pieters, gehuwd metbontwever222-00-00 CG
koperCatie Clases
naastligger ten oostenBeernt Beernts
naastligger ten zuidenJunius van Alema
naastligger ten westenClaes Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTieerd Jans, gehuwd met
verkoperPietie Jans Schonebeek


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Zoutsloot 88hoff
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 88huis
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 88kamer
eigenaarBeernt Beerns
gebruikerJochem Jans
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-00-00 CG
2-074 Zoutsloot 78huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


 


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-070 Zoutsloot 88Claas Harmens, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG
2-071 Zoutsloot 88Beernt Beernts, bestaande uit 4 personenheeft 2 weeversknegts
aangebooden capitaal04-00-00 CG
2-074 Zoutsloot 78wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-070 Zoutsloot 88hof
eigenaarClaas Harmens
gebruikerClaas Harmens
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-01-12 CG
2-071 Zoutsloot 88huis
eigenaarKlaas Harmens
gebruikerKlaas Harmens
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
2-071 /2Zoutsloot 88kamer
eigenaarBeernt Beernts
gebruikerBeernt Beernts
huurwaarde12-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-10 CG
2-074 Zoutsloot 78huis
eigenaarMeye Harmens
gebruikerwed. Cornelis Geerts
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-02 CG


1754 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 253 folio 0179r van 20 okt 1754 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ tegenover het estrikwerkwoning
 
koperJan Hendrik Pieters bontwever68-14-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van Beernd Beernds
naastligger ten zuidende heer Junius van Alema
naastligger ten westende weduwe van Claas Wopkes
naastligger ten noordenZoutsloot
de Doopsgezinde Gemeente: diaconie, reversaalhouders en geweezen alimentatores van
verkoperwijlen Taeke Pieters, gehuwd met
verkoperwijlen Caatje Claeses


 


 


 


1771 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0200v van 10 mrt 1771 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugjehuis
 
koperAge Sybes, gehuwd metschuitschipper290-00-00 CG
koperDieuwke Jans
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperLammert Teyes, erfgenaam van
verkoperwijlen Gryttje Gerryts


1780 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0255r van 30 jan 1780 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de oliemolen]woning
 
koperWybren Broers timmerman60-21-00 GG
bewonerAge Sybes c.u.
naastligger ten oostenburgemeester Barend van der Meulen c.s.
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde Stad Harlingen: huiszittende armen


 


 


1801 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 265 folio 0283v van 18 jan 1801 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ bij het brugje van de oliemolen van Johannes Albardahuis
 
koperdr. Johannes Albarda 120-00-00 CG
naastligger ten oostende oliemolen van dr. Johannes Albarda
naastligger ten zuidenPieter van Kampen
naastligger ten westenHerenwaltje [niet vermeld]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperCarst Pietersscheepstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDr. Johannes Albarda, mede-lid van het Vertegenwoordigende Lichaam des Bataafsen Volks, koopt een huis aan de Zoutsloot, bij het brugje ten W. van zijn oliemolen. Ten O. die oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Carst Pieters, scheepstimmerman.


 


 


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0092r van 24 mei 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 78Zoutsloot ZZ wijk B-090 bij het brugjehuis
 
koperwethouder Paulus G. de Boer koopman80-00-00 CG
naastligger ten oostende gewezen oliemolen van Johannes Albarda
naastligger ten zuidenF. van Benthem
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot en straat
verkoperJohannes Albardabaljuw 9e districtBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaPaulus de Boer, wethouder, koopt een huis zz. Zoutsloot, bij het brugje ten W. van verkopers` gewezen oliemolen. (Paulus de Boerbrugje?) Ten O. die molen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Tjerk van Benthem. Gekocht van Johannes Albarda, baljuw van het 9e district, te Bolsward, voor 80 cg.


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Zoutsloot 78T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jan Jansen Wagenaar... (gk); huw Grote Kerk HRL 1810, dopen Grote Kerk HRL 1811, BS geb 1811, ovl 1828, huw 1854; gebruiker wijk B-088, stalknegt; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204); kind: Grietje Jans Wagenaar, geb 21 nov 1811, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Paulus Gerrits de Boer... een ledig plak gronds, 1814. (GAH204); id. van wijk B-087, branderij zelf, 1814. (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-088Zoutsloot 78Paulus G de Boer Jan Jansen Wagenaar stalknegt
B-088Zoutsloot 88Jan Jansen Wagenaar stalknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 181Zoutsloot 78Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (24 m²)
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 185Zoutsloot 88Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurpakhuis en erf (155 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Haaye Monsma... 1850; bev.reg. HRL 1851 wijk B-095; oud 41 jaar, geb Stavoren en wonende te HRL. 1839, melktapper, wijk B-088; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Jeltie de Vriesoud 44 jaar, geb Pingjum en wonende te HRL. 1839, wijk B-088; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jStavorenm, protestant, gehuwd, melktapper
B-088ZoutslootHaye Monsma41 jStavorenm, protestant, gehuwd, melktapper
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootJeltie de Vries44 jPingjumv, protestant, gehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootHidde Monsma3 jAlmenumm, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootAntie Monsma13 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-088ZoutslootDjieuwke Monsma8 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 78Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1843 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-088Zoutsloot 88Aafke Wybes Kroon, overleden op 5 december 184343 jr, geboren Kimswerd 23/6/1800, overleden Zoutsloot B 88, vrouw van Wobbe Wygers de Boer, moeder van minderjarige Antje, Wybe en Zwaantje Wobbes de Boer. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Hilbrand Postma... uit Sneek als tichelknecht, zv Johannes P, en Lijdia Kroes; BS huw 1832, ovl 1859, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-088Zoutsloot 78Simon Sybrens de Vries... Murks; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1832, ovl 1833, huw 1834, ovl 1862, bev.reg. HRL 1851 wijk B-088, 160, wijk E-250; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, sleper, wijk B-067; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181B-088 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3367B-080 (Zoutsloot)Julien Johs. Pescharwoonhuis
Sectie A nr. 181B-085 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 181Zoutsloot 78 (B-085)Foppe W. Plantingawoonhuis
Sectie A nr. 3367Zoutsloot 88 (B-080)wed. R. Faberwoonhuis


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 88D. (Douwe) Lettinga


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 78beeldbepalend pand4 van 10
Zoutsloot 88beeldbepalend pand6 van 10
  terug