Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 1
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
   huisnummer hoger Herenwaltje 1 2-073 2-102 B-089 B-086
1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0050r van 29 jan 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Zoutsloot in de noorder nieuwe stadhuis
 
koper provisioneelN. N. 0-00-00 GG
naastligger ten oostenMarij
naastligger ten zuidenJan van Colen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperJelcke Lolckes voor haar zelf, weduwe van
verkoperwijlen Goytyen Jacobs
verkoper q.q.Wypke Tiaardts, curator over
verkoperde nagelaten weeskinderen van wijlen Goytyen Jacobs
verkoper q.q.Jan Pieters Meut, geauthoriseerde curator over
verkoperde drie voorkinderen van wijlen Goytyen Jacobs


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0058v van 19 feb 1625 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Zoutsloot in de noorder nieuwe stadhuis
 
koper finaalN. N. 126-00-00 GG
naastligger ten oostenMarij
naastligger ten zuidenJan van Colen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: diept]
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: diept]
verkoperN. N.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tieerds
gebruikerJacob Annes
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tiaerds
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde01-04-00 CG
opmerkinginsolvent


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarJanke Tjeerds
gebruikerJanke Tjeerds
huurwaarde06-00-00 CG
aanslag huurwaarde00-00-00 CG
opmerkingAo. 1721 insolvent verklaert


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-073 Herenwaltje 1huis
eigenaarTjeerd Jans
gebruikerwed. Willem Rutgers
huurwaarde17-10-00 CG
aanslag huurwaarde02-18-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-073 Herenwaltje 1Taeke Pieters, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal04-00-00 CG


1782 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0202r van 24 feb 1782 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Zoutsloot ZZ op de hoek bij het brugje bij de oliemolenhuis
 
koperHein Wybrens mr. metselaar140-00-00 CG
huurderIJsbrand Gonggrijp oud bakker
naastligger ten oostenburgemeester B. van der Meulen
naastligger ten zuidenRinse Wopkes stadsbierdrager
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot en straat]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Broerstimmerman
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHeere Wybrens, mr. metzelaar, koopt huis aan de Zoutsloot op de hoek bij het brugje bij de olymoolen, bewoond door IJsbrand Gonggrijp, oud bakker, c.u. Geen grondpacht. Ten O. burgemeester B. van der Meulen c.s., ten Z. Rinse Wopkes, stads bierdrager, ten W. en N. de straat en Zoutsloot. Gekocht van Wybren Broers, timmerman, 140 cg.


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0240r van 18 jan 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Herenwaltje 1Herenwaltje OZ [staat: Zoutsloot] hoek bij brugje bij de oliemolenhuis
 
koperCarst Pieters scheepstimmerman130-00-00 CG
huurderJacob Gosses c.u.leerlooiersknecht24-00-00 CG
naastligger ten oostenoude oliemolen
naastligger ten zuidenPieter van Campen
naastligger ten westenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperWybren Heeresmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaCarst Pieters, scheepstimmerman koopt een huis aan de Zoutsloot, op de hoek bij het brugje bij de oliemolen. Ten O. de oliemolen, ten W. en N. de Zoutsloot, ten Z. Pieter van Campen. Gekocht van Wybren Heeres, mr. metselaar.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-102 Herenwaltje 1P de Boer0-10-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Paulus Gerrits de Boer... (GAH204); id. van wijk B-088; gebruiker Jan Jansen Wagenaar, stalknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-089; gebruiker Tjebbe Riemers de Boer, arbeider, 1814. (GAH204); id. van wijk B-101; gebruiker is Reinder ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Tjebbe Riemers de Boergeb 1755 Bozum, ovl 10 dec 1827 HRL, huwt met ... ; BS ovl 1827; gebruiker van wijk B-089, arbeider; eigenaar is Paulus G. de Boer, 1814. (GAH204)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-089Herenwaltje 1Paulus G de Boer Tjebbe Riemers de Boer arbeider


1822 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-089Herenwaltje 1Dorothea L. Fredriks Repko, overleden op 28 november 1822L.=Louisa, dochter van Fredrik J. Repko, arbeider (Zoutsloot B 89) en Trijntje Beuker, zuster van minderjarige Helena-Maria en Johannes Fredriks Repko. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 180Herenwaltje 1Gerrit Paules de Boer en mede E.Harlingenfabrikeurhuis (30 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-089Herenwaltje 1Wytske IJsbrandsoud 42 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-089; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-089ZoutslootWytske IJsbrands42 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-089ZoutslootSybrandus Sidcrius12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-089ZoutslootDieuwke Siderius18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-089ZoutslootGeertje Siderius6 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180B-089 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180B-086 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 180Herenwaltje 1 (B-086)erv. Foppe W. Plantinga


1909 - briefhoofdadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Briefhoofd Herenwaltje 1, HarlingenHerenwaltje 1B. Weeninktimmerman


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Heerenwaltje 1wed F. Plantinga geb. Buismanzonder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 1B.Weeninktimmerman


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 1G.B. (Gerrit) Weenink


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Herenwaltje 1beeldbepalend pand8 van 10
  terug