Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Herenwaltje 3
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Herenwaltje 3,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Herenwaltje 3 2-074 2-101 B-090 B-087
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
gebruikerRienk Cornelis
opmerkingpauper


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3
eigenaarRienk Cornelis
opmerkingpauper


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarwed. Rienk Cornelis
gebruikerwed. Rienk Cornelis
opmerkingpauper


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-074 Herenwaltje 3huis
eigenaarJan Jansen
gebruikerJan Jansen
huurwaarde13-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-03-06 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-074 Herenwaltje 3wed. Cornelis Geerts, bestaande uit 1 persoon
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-101 Herenwaltje 3T van Benthem0-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Rienk Wybes de Boer... dB geb 27 dec 1795Harl; BS ovl 1827; 1831 overlijdens, ovl 1832, ovl 1837, ovl 1861; gebruiker van wijk B-090, varensgesel; eigenaar is wed. T. van Benthem, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Tjerk van Benthem... zaake schrijf- en schoolbehoeften, 3 jun 1794 quit. no. 18; (GAH1126); wed. T. v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-090Herenwaltje 3T van Benthem wedRienk Wybes de Boer varensgesel


1819 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Christiaan Pieters de Bruin, overleden op 28 april 1819scheepstimmerman (Schritsen F 134), gehuwd, geen kinderen, broer van Pier, touwslager, Annegje (vrouw van Rienk Wybes de Boer, varensgezel Zoursloot B 90), wijlen Rein Pieters de Bruin (vader van afwezige Meinse, schoenmaker en Rienk Reins de Bruin, sjouwerman, beide te Stavoren). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1825 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 51014 (notaris Jacob Hanekuyk) repertoire nr. 4 van 12 jan 1825
adressoortbedraggebruik
B-090Herenwaltje 3finale toewijzingfl. 17huis B-090
 
verkoperAkke Huites
verkoperJan Klaver
verkoperWyger Harmens
verkoperBaukje IJzenbeek
verkoperClaas IJzenbeek
verkoperAlbertus Rasschen
koperHendrikus Oorthuis


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 201Herenwaltje 3Henricus Barends OorthuisHarlingentimmerknegthuis (72 m²)


1835 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Minne Hendricus Oorthuis, overleden op 29 november 18354 mnd, zoon van Hendricus B. Oorthuis, timmermansknecht (Zoutsloot B 90) en Jetske Valderpoort, broer van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1838 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-090Herenwaltje 3Jetske Valderpoort, overleden op 25 januari 1838vrouw van Hendricus Oorthuis, timmermansknecht Zoutsloot B 90, moeder van minderjarige Neeltje, Barend, Poppe, Douwe, Jan en Beitske Hendricus Oorthuis. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-090Herenwaltje 3Hendericus Oorthuis... wijk B-098, wijk E-278, supp wijk G-437; oud 52 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, huistimmerman, wijk B-090; VT1839; H.B.O. eigenaar van perceel nr. 201 te HRL, timmerknegt, woonplaats HRL, legger nr. 502, huis, 72 ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-090ZoutslootHenderikus Oorthuis52 jHarlingenm, protestant, weduwnaar, huistimmerman
B-090ZoutslootBarend Oorthuis17 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootPoppe Oorthuis14 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootDouwe Oorthuis12 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootJan Oorthuis10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootNeeltie Oorthuis18 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-090ZoutslootBeytske Oorthuis7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 201B-090 (Zoutsloot)Foppe Plantengawoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 201B-087 (Heerenwaltje)Foppe Plantengawoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 4597Herenwaltje 3 (B-087)erv. Foppe W. Plantinga


1928 - adresboekadresnaamberoep
Heerenwaltje 3K. v/d Hoekstalhoudersknecht
Heerenwaltje 3aR. van Kammenmatroos


1965 - adresboekadresnaam
Herenwaltje 3P. (Pieter) de Groot
  terug