Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 76
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 76 2-047 2-058 B-097 B-113a
1597 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 134r van 4 dec 1597 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 76Zoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Jan Jetses als curator over pannenbakker Douwe Douwes, verkoopt een panwerk en alle gereedschappen bij het pannebakkers handwerk behorende, staande op de nieuwe stad achter 'de Rode Ploeg'. Ten W. Epe pottebacker, ten O. Jan Claesen.


1598 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 228 pagina 149r van 22 jan 1598 (exacte ligging niet zeker)
(in dit boek wordt gebruik gemaakt van doorlopende paginanummering, geen folio recto en verso)
adressamenvatting
Zoutsloot 76(finale veiling) "Zoutsloot 64-76, Heerenwaltje 2-10, Droogstraat 77-83, het Klooster) Wordt geveild het panwerk van pannebakker Douwe Douwes. Onlangs provisioneel verkocht aan Foockle Jetses voor 390 GG.


1612 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 229 folio 0112r van 13 jun 1612 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 76Herenwaltje WZ [staat: bij de drie pijpen]huis of twee kamers
 
koperGerryt Alberts 425-00-00 GG
koperFopcke Idtses
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: straat en diept]
naastligger ten zuidenAnne Sybes
naastligger ten westenFopcke Idtses
naastligger ten noordenZoutsloot [staat: straat en diept]
verkoper van 1/2Ariaenthie van Loon, gehuwd metLeeuwarden
verkoper van 1/2Harmen Claes
verkoper van 1/4Symen Erasmi
verkoper van 1/4Arian Erasmiglasmaker


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 76mouterie en stal
eigenaarEwert Hingst
eigenaarnu Simen Fockes
gebruikerSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-047Zoutsloot 76mouterie en stal
eigenaarSimen Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan6-7-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 76mouteri en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerSymon Fockes
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 76mouterij en stal
eigenaarSymon Fockes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-047 Zoutsloot 76mouterij en stal
eigenaarSymon Fokkes
gebruikerHaantie Baltus
huurwaarde30-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-09-00 CG


 


 


 


 


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0004v van 25 feb 1810 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 76Zoutsloot wijk B-0977 huizen
 
koperGerrit van Danswijk 700-00-00 CG
naastligger ten oostenHerenwaltje [staat: Zoutsloot]
naastligger ten zuidenklooster
naastligger ten westenGonggrijp
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperS. GratemaGroningen
eerdere samenvatting door Yde ElsingaGerrit van Danswijk koopt de zes eerste nummers in het klooster op de Zoutsloot, wijk B-096 t/m wijk B-101, en het huis wijk B-102 naast het Klooster. Ten O. en N. de Zoutsloot, ten W. de heer Gonggrijp, ten Z. het Klooster. Gekocht van S. Gratama, professor te Groningen, voor 700 cg. Zie de voorwaarden.


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-058 Zoutsloot 76G van Danswijk c s4-10-00 CG(8) woningen


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Jan Jentjes Glinstra... 1786 HRL, in leven timmerman; BS huw 1812, huw 1826, ovl 1844; wed. J.J.G. eigenaar en gebruiker van wijk B-097, kleine negotie, 1814. (GAH204); Wij Ondergetekenden Jette Koetstra Koornmeter, wonende te HRL, Pieter ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-097Zoutsloot 76Jan J Glinstra wedJan J Glinstra wedkleine negotie


1828 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 49021 (notaris Sjoerd Simons Wijma) repertoire nr. 293 en 302 van 17 dec 1828
adressoortbedraggebruik
B-097Zoutsloot 76provisionele en finale toewijzingfl. 141woning 5 in het klooster op de Zoutsloot B-097
 
verkoperCornelis Arjens Jonker
ten oostenN. N.
ten zuidenN. N.
ten westenN. N.
ten noordenN. N.
koperSytse Saakes Wijma


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 202Zoutsloot 76Sytze Sakes WijmaHarlingenscheepstimmerknegthuis (54 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Johan Houbein... BS huw 1862, ovl 1864, ovl 1887; oud 39 jaar, geb Leeuwarden en wonende te HRL. 1839, guardenier, wijk B-097; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Riemke J. van der Helmgeb 1796 Bolsward, ovl 12 jun 1864 HRL, huwt met Johan Houbein, ovl wijk G-046, dv Jacob vdH, en Akke Wigchers; BS ovl 1864; oud 44 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, wijk B-097; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-097ZoutslootJohan R Houbein39 jLeeuwardenm, protestant, gehuwd, guardenier
B-097ZoutslootRiemke J van der Helm44 jBolswardv, protestant, gehuwd
B-097ZoutslootJacobus Houbein10 jDriesumm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootRudolf Houbein6 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAkke Houbein8 jLekkumv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootHiltie Houbein4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-097ZoutslootAlbertus Wagenaar22 jHarlingenm, protestant, ongehuwd


1844 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-097Zoutsloot 76Alle Sjoerds de Beer, overleden op 19 april 1844(Certificaat van onvermogen), 2 1/2 jr, geboren Almenum, overleden Zoutsloot B 97. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-097Zoutsloot 76Engeltje Homangeb 2 aug 1804 Sneek, ovl 4 jan 1874 HRL, huwt met Taede Pieters de Moed, arbeidster in 1851, N.H., dv Hendriks H, en Sietske ... ; BS ovl 1847; 1874 overlijdens, bev.reg. HRL 1851 wijk B-077, 97, 175, wijk G-173


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202B-097 (Zoutsloot)Petronella Baronwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202B-113 (Heerenwaltje)Abe Zeilmakerwoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 202Zoutsloot 76 (B-113)Amkje de Boer (wed. J.J. de Boer)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 76W. van Driestenbetonwerker


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 76B. (Bouke) Nielsen


1975 - variaadresbronbericht
Zoutsloot 76Hein Buisman StichtingAangekocht door de Hein Buisman Stichting en gerestaureerd in 1975


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 76beeldbepalend pand7 van 10
  terug