Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 58
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 58,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 58 2-046 2-056 B-104 B-123
1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-046 Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-046 Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
huurwaarde18-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-12-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-046 Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJacob Popta erven
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-046 Zoutsloot 58hoff en kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerEelke Rienks
huurwaarde38-00-00 CG
aanslag huurwaarde06-06-10 CG


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-056 Zoutsloot 58H Gonggrijp0-10-00 CG


1812 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Freerk Lykles de Boer... 1827 overlijdens, ovl 1831, ovl ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Abraham Willems Brouwer... bier en kaas aan militairen 1803-1805; BS huw 1812, huw 1815, ovl 1828, sch lett-w; gebruiker van wijk B-104, brouwersknegt; eigenaar is T. Paludanus, 1814. ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Thomas Paludanus... met attestatie vertrokken; eigenaar en gebruiker van wijk B-103, tuin, 1814. (GAH204); eigenaar van wijk B-104; gebruiker Abraham W. Brouwer, brouwersknegt, 1814. (GAH204); id. van wijk B-105, tuinhuis, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-104Zoutsloot 58T Paludanus Abraham W Brouwer brouwersknegt


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 218Zoutsloot 58Lieuwe Sybrens AnemaHarlingentimmermanhuis (57 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Biena Feenstraoud 38 jaar, geb Veenwouden en wonende te HRL. 1839, wijk B-104; VT1839


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-104ZoutslootJohannes Akkerman38 jHarlingenm, protestant, gehuwd, koperslagersknegt
B-104ZoutslootBiena Feenstra38 jVeenwoudenv, protestant, gehuwd
B-104ZoutslootHeerd Akkerman10 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootPietje Akkerman15 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootAnke Akkerman7 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootBaukje Akkerman4 jHarlingenv, protestant, ongehuwd
B-104ZoutslootJanke Akkerman1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Geertje Jans Baantjer... HRL, N.H., dv Jan Berends B., en Jeltje Thijses Zwolstra; BS huw 1834, ovl 1885, bev.reg. HRL 1851 wijk B-104, wijk D-145, wijk E-101; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk A-105; ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Ietje van Duynengeb 29 jan 1792 Leeuwarden, tussen 1860-1880 ''weer terug naar Leeuwarden''; bev.reg. HRL 1851 wijk B-104


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-104Zoutsloot 58Johannes Akkerman... 1858, bev.reg. HRL 1851 wijk D-102; oud 38 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, koperslagersknecht, wijk B-104; volkstelingsregister ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 218B-104 (Zoutsloot)erv. Lieuwe S. Anemawoonhuis


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
B-104Zoutsloot 58Eene timmerschuur aan de Zoutsloot, gedeeltelijk in huur bij, Torenbeek. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 jan 1871
B-104Zoutsloot 58Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Boterweg. Provisioneel verkocht op 24 jan 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
B-104Zoutsloot 58Eene timmerschuur aan de Zoutsloot, gedeeltelijk in huur bij, Torenbeek. Finaal verkocht op 7 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 884..


1872 - verkoopbericht LCadresbericht in de Leeuwarder Courant van vrijdag 02 feb 1871
B-104Zoutsloot 58Eene woning c.a. aan de Zoutsloot, in gebruik bij, Boterweg. Finaal verkocht op 7 feb 1872 door notaris W. Sijpkens Kijlstra. Waarop geboden is f. 884..


1875 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50052 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 48 van 22 mrt 1875
adressoortbedraggebruik
B-104Zoutsloot 58koopaktefl. 1000huis met de timmerschuur B-104
 
verkoperJacobus Gonggrijp
koperAnne Reinders Blijstra


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 3503B-123 (Zoutsloot)Anne Reinders Blijstrawoonhuis en werkplaats


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 5101Zoutsloot 58 (B-123)Sietse Baarda


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 58H.Tigchelaarbrandstoffenhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 58J. (Jan) de Bruin


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 58beeldbepalend pand6 van 10
  terug