Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 54
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 op een monumentenkaart van 2000 en op Google Maps
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000 Zoutsloot 54,Harlingen,NL


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 54 2-034 2-055 B-106 B-125
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 54 2-035 2-055 B-106 B-125
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 54naamloze doorlopende steeg ten westen


1716 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 54kamer
eigenaarwed. Jacob Popta
gebruikerwed. Jacob Popta
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
 
2-035 Zoutsloot 54huis
eigenaarLambert Tiaards
gebruikerTiaard Lolkes
gebruikernu Hendrik Pieters
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 54huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerCornelis Jacobs
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-04-00 CG
aansl. huurw. voldaan17-6-1720
 
2-035 Zoutsloot 54huis
eigenaarLambert Tieerds
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-16-00 CG
aansl. huurw. voldaan16-9-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 54huis
eigenaarJacob Popta erven
gebruikerJentie schoolmr.
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-00 CG
 
2-035 Zoutsloot 54huis
eigenaarLammert Tjeerds
gebruikerLammert Tjeerds
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
 
2-034 Zoutsloot 54kamer
eigenaarerven Jacob Popta
gebruikerBeernt Sybes
huurwaarde16-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-13-06 CG
 
2-035 Zoutsloot 54huis
eigenaarYfke Fransen
eigenaarSjouk Fransen
gebruikerYfke Fransen
gebruikerSjouk Fransen
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-034 Zoutsloot 54Geertje Geerts, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal02-00-00 CG


 


 


 


1806 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 267 folio 0238r van 13 apr 1806 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 54Zoutsloot ZZhuis en erf
 
koperLykle Jans loods600-10-00 CG
huurderAris van den Oever kapitein
naastligger ten oostenH. Gonggrijp
naastligger ten zuidenS. Rienstra procureur
naastligger ten westensteeg
naastligger ten noordenZoutsloot
Henricus van Schouwenburg, curator vankoopman
verkoperwijlen Ruurd van Dijk, gehuwd metkastelein
wijlen Marijke Jans Leyenaar


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-055 1/2Zoutsloot 54H Gonggrijp0-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Liekle Jans de Boer... huw 1831, huw 1839, ovl 1851, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk E-084; eigenaar en gebruiker van wijk B-106, lootsman, 1814. (GAH204); oud 72 jaar, geb Eernewoude en wonende te HRL. 1839, lootscommandeur, wijk ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-106Zoutsloot 54Liekle J de Boer Liekle J de Boer lootsman


1826 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-106Zoutsloot 54Anna Willems Pfalts, overleden op 1 mei 1826vrouw van Lykle Jans de Boer, loodsschipper Zoutsloot B 106, moeder van Jan, winkelier Kleine Kerkstraat E 232 en Willem Lykles de Boer, loodsschipper. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 222Zoutsloot 54Lykle Jans de BoerHarlingenlootshuis en erf (154 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Elisabeth Willems Kramer... K, en Antje Reinders; BS huw 1823, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Harmanus Damen... bev.reg. HRL 1851 wijk C-112, wijk B-119, wijk F-178; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-106; VT1839; geb 18 okt 1809, ged 7 nov 1809 Grote Kerk HRL, zv Rein Damen en Margarita Hoeve; staat in boek: ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Pieter Duinmeyer... Bakker; BS huw 1823, huw 1839, ovl 1856; oud 42 jaar, geb Vlieland en wonende te HRL. 1839, loots, wijk B-106; VT ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Volkert Buisman... BS ovl 1847; oud 49 jaar, geb Bolsward en wonende te HRL. 1839, onderwijzer in de godsdienst, wijk B-106; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Sectie A nr. B-106 P Duinmeyer stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-106ZoutslootPieter Duinmeyer42 jVlielandgezin 1, m, protestant, gehuwd, loots
B-106ZoutslootElisabeth Kramer42 jVlielandgezin 1, v, protestant, gehuwd
B-106ZoutslootMietje Duinmeyer15 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootAntie Duinmeyer14 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootNeeltie Duinmeyer8 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-106ZoutslootVolkert Buisman49 jBolswardgezin 2, m, protestant, ongehuwd, onderwijzer in de godsdienst
B-106ZoutslootHermanus Damen30 jHarlingengezin 2, m, protestant, ongehuwd


1846 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-106Zoutsloot 54Doeke Baukes de Jong, overleden op 20 februari 1846(Certificaat van onvermogen), 4 jr (geboren 4/3/1841), overleden Zoutsloot B 106. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-106Zoutsloot 54Volkert Buisman, overleden op 16 juni 184762 jr, geboren Bolsward 20/12/1795, godsdienstonderwijzer, overleden Zoutsloot B 106, ongehuwd, broer van Fimke (vrouw van Gerben Advokaat, pannenbakker), Pieter, aanspreker en Hielke Buisman, spinbaas. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Grietje Jacobs van der Linde... geb 13 mrt 1798, ged 27 mrt 1798 Grote Kerk HRL, dv Jacob Everts van der Linde en Truike Gerbens ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Sybren Schuilgeb 5 jan 1788 Sneek, ovl 13 mei 1860 HRL, huwt met Lubrig vd Hey, scheepstuiger, zv Uilke S, en ... ; BS ovl 1860; bev.reg. HRL 1851 wijk B-106; oud 51 jaar, geb Sneek en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk B-096; VT1839


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 222B-106 (Zoutsloot)Taede Tolsma en mede eig.woonhuis


1866 - bewonersadresnaamgegevens
B-106Zoutsloot 54Tjeske Lieuwes de Jong... BS huw 1827, ovl 1855, ovl 1866, bev.reg. HRL 1851 wijk B-046, 106, 200, wijk C-108, wijk G-285, ... (alles)


1878 - notariaatTresoar toegang 26 inv.nr. 50055 (notaris Willem Sijpkens Kijlstra) repertoire nr. 7 van 3 jan 1878
adressoortbedraggebruik
B-106Zoutsloot 54koopaktefl. 900helft in huis B-106
 
verkoperHendrikje Tolsma (gehuwd met Steven Pohlman)
koperBregtje Tolsma (wv Klaas Kuipers)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 222B-125 (Zoutsloot)Rigtje Tolsma, wed. Klaas Kuiperswoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 222Zoutsloot 54 (B-125)Rinke Elzinga


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 54 Hendrik de Boerstoffenverver
vorige grondslagf. 700
huidige grondslagf. 700


1925 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 54, HarlingenZoutsloot 54B. Kosterwasch- en strijkinrichting, stoom-


1950 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootB. Kalksma & Zn.647Bouwbedr.


1953 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootB. Kalksma & Zn.647Bouwbedr.


1955 - telefoonboekadresnaamtelefoonnummeromschrijving
ZoutslootB. Kalksma & Zn.647Bouwbedr.


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 54D. (Doede) van Hettema
  terug