Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 52
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 52 2-036 2-054 B-107 B-126
aangrenzende stegensteeg
Zoutsloot 52naamloze doorlopende steeg ten oosten


 


1641 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 234 folio 0132v van 7 feb 1641 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZhuis, loods en plaats
 
koperHarmen Jansen, gehuwd metmr. dopjeswever300-00-00 GG
koperMayke Hendricx
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGosselyk Martens
naastligger ten zuidenDirck Engelsman
naastligger ten westenCornelis Jansen houtzager
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperQuirijn Jansen, gehuwd met
verkoperSiou Lolkes


 


 


 


 


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0017va van 11 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ waar het Vergulden Tafellaken uithangt1/2 huis
 
biederTede Gosses 765-00-00 GG
naastligger ten oostenGoslyck Martens
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirk Engelsman
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJoannes Nettes, weduwnaar van
verkoperwijlen Geertie Harmens, en voogd van hun kind
verkoperHarmen Joannes


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0171v van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ1/2 huis alwaer het Vergulden Tafellaken uithangt, met een vrije gebruik van de
 
koperTede Gosses c.u.382-14-00 GG
naastligger ten oostenGoslyck Martens
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirck Engelsman
naastligger ten westenweduwe Reynsk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Philips c.u.
eerdere samenvatting door Yde ElsingaTede Gosses c.u. kopen een huis zz. Zoutsloot, alwaer het vergulden tafellaken uithangt.


1665 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0003v van 1 jan 1665 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZhuis, keuken en plaatsje
 
koperHendrik Hendriks c.u.960-00-00 CG
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten oostenGoslyk Martens
naastligger ten zuidende loods van de weduwe van Dirk Engelsman
naastligger ten westeneen weduwe Reinsk
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperTade Gosses c.u.


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-036Zoutsloot 52
eigenaarJan Netterts
gebruikerJan Netterts
opmerkingonvermogende


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-036Zoutsloot 52huis
eigenaarwed. Jan Netterts
opmerkingpauper
aansl. huurw. voldaan--


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-036 Zoutsloot 52huis
eigenaarwed. Jan Nitters
gebruikerwed. Jan Nitters
opmerkingpauper


 


 


 


 


 


1733 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0281r van 13 dec 1733 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ bij de drie pijpen tegenover het estrikwerk van Feytema en Rowelhuis
 
koperYke Goverts Potkast koopman en mr. gortmaker350-00-00 GG
naastligger ten westenYke Goverts Potkast koopman en mr. gortmaker
naastligger ten zuidenJan Aukes koopman
naastligger ten oostenYfke Fransen
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoper van 1/3Tuentie Jans, weduwe van
verkoper van 1/3wijlen Jacob Lolkes
verkoper van 1/3Trijntje Jans in eigen zaken agerende, gehuwd met
verkoper van 1/3Jouke Jelles
verkoper van 1/3Jacob Seerps Popta, weduwnaar van
verkoper van 1/3wijlen Neeltie Jans


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-036 Zoutsloot 52huis
eigenaarwed. Jan Netters
gebruikerwed. Jacob Lolkes
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-036 Zoutsloot 52Pieter Symons, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal08-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-036 Zoutsloot 52huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerPieter Simons (voor 18-00-00 CG)
gebruikerTaetske Jans (voor 6-00-00 CG)
huurwaarde24-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-07-04 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0216v van 9 apr 1752 (exacte ligging niet zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZhuis
 
koperHessel Sybrens Hengst 381-07-00 GG
huurderPieter Waterman c.u.32-00-00 CG
naastligger ten oostende weduwe van Jan Yedes de Groot c.s.
naastligger ten zuidenEvert Poulus rietmaker
naastligger ten westende weduwe van Gerryt Jacobs
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperde erfgenamen van Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaHessel Sybrens Hingst koopt heerlijk huis aan de zz. Soutsloot, bewoond door Pieter Waterman c.u. voor 32 cg. per jaar. Geen grondpacht. Ten O. Jan Yedes de Groot wd. c.s., ten Z. Evert Poulus, reydemaker, ten W. Gerryt Jacobs wed., ten N. straet en Zoutsloot. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 381 gg. en 7 st.


 


 


1762 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 255 folio 0134v van 16 mei 1762 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ dicht bij de Karremanspijphuis
 
koperEvert Beva reidmaker351-14-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg waarlangs vrij in- en uitgang
naastligger ten zuidenSjoerd Tjepkes
naastligger ten westenEvert Beva
naastligger ten westenJan Symons
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperAaltje Symons, gehuwd met
verkoperHarmen Lieuwesmr. bontwever
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Beva, meester reydmaker


 


 


1796 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0340v van 4 sep 1796 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ nabij de Karremanspijphuis
 
koperJan Harmens 170-00-00 GG
huurderHarmen Claasen c.u.36-00-00 CG
naastligger ten oostendoorgaande steeg
naastligger ten zuidenHarmen Heeres
naastligger ten westen [staat: noorden]M. Vink
naastligger ten westen [staat: noorden]M. Fokkes
naastligger ten noordenZoutsloot [niet vermeld]
verkoperChristina Imans de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Beva


 


1803 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 266 folio 0214r van 13 feb 1803 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 52Zoutsloot ZZ dicht bij de Karremanstraathuis
 
koperRoelof Roelofs, gehuwd met180-00-00 CG
koperVrouwkje Tjeerds
naastligger ten oostensteeg waarlangs in- en uitgang, doorgaande
naastligger ten zuidenN. N.
naastligger ten westen [staat: zuiden]de erfgenamen van Marten Fokkes
naastligger ten westenMinno Vink
naastligger ten noordenZoutsloot
verkoperJan Harmensarbeider


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-054 Zoutsloot 52Roelof Roelofs1-10-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Roelof Roelofs van der Velde... 1816, zv Roelof Roelofs vdV, en Frouwkje Tjeerds Spanjaard; BS huw 1816; eigenaar en gebruiker van wijk B-107, turfdrager, 1814. (GAH204); R.R. v. d. V. eigenaar van perceel nr. 223 te HRL, turfdrager, woonplaats ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-107Zoutsloot 52Roelof R van der Velde Roelof R van der Velde turfdrager


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 223Zoutsloot 52Roelof Roelofs van der VeldeHarlingenturfdragerhuis en erf (130 m²)


1834 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-107Zoutsloot 52Foekje Johannes, overleden op 2 maart 1834moeder van Klaasje (vrouw van Karel F. Rigter, matroos Zoutsloot B 107), Jantje (vrouw van Jan Alberts de Boer, schipper zonder vaste woonplaats), Pieter, arbeider Stavoren en Johannes Hanses de Vries, idem aldaar. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1837 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-107Zoutsloot 52Froukje Tjeerds, overleden op 7 juni 1837Zoutsloot B 107, moeder van Tjeerd, mr. smid Achlum en Grietje Roelofs van der Velde (vrouw van Eelke Pieters Faber, baardscheerder). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Abrahams Willems Brons... Freerks Smeden/Smeetzel; dopen Grote Kerk HRL 1809, BS huw 1833, huw 1842, ovl 1869, bev.reg. Ha wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 30 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, metselaarsknecht, wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Adriaantje de Jongoud 63 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Aukje Riddersteen... 1812, ovl 1846, ovl 1853, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120; oud 56 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Geeske Paulus Houtsma... H, en Japke Rientses; dopen Grote Kerk HRL 1807, BS geb 1811, huw 1833, ovl 1873, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, wijk A-074, wijk G-335, supp wijk G-452; oud 32 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-065; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Maaike Klazes de Jonggeb 1774 HRL, ovl 4 jan 1844 HRL, dv Klaas dJ, en ... ; BS ovl 1844; oud 66 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Pietje Wassenaar... 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-120, 132, 185, wijk H-210; oud 29 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-107; VT1839; geb 29 jan 1810, ged 11 feb 1810 Grote Kerk HRL, dv Aage Beernts Wassenaar en Adriaantje ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-107ZoutslootMaaike de Jong66 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-107ZoutslootAdriaantie de Jong63 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-107ZoutslootAukje Riddelsteen56 jHarlingenv, protestant, weduwe
B-107ZoutslootAnthony Wassenaar20 jHarlingenm, protestant, ongehuwd
B-107ZoutslootPietje Wassenaar29 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-107Zoutsloot 52Elisabeth Brouwer... 14 aug 1814, dv Jacobus Johannes B, en Liesbeth Johannes; BS huw 1814, ovl 1869, bev.reg. HRL 1851 wijk B-107, 111, 169, supp wijk ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 223B-107 (Zoutsloot)Jacob L. van Loonwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 223B-126 (Zoutsloot)Klaas van Loonwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 223Zoutsloot 52 (B-126)Hervormde Diaconiewoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Zoutsloot 52 hendrikus Leenstrastoffeerder
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1500


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 52H.Walingastoffeerder


1932 - kentekenadresnaam
B-17827
Zoutsloot 52Gerrit Betlem


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 52F. (Fimmigje) Dijkstra


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Zoutsloot 52beeldbepalend pand9 van 10


2007 - advertentieadresnaambedrijfsnaamomschrijving
Advertentie Zoutsloot 52, HarlingenZoutsloot 52H. Walingastoffeeren uwer woning
  terug