Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 21
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Karremanstraat 21 2-038 2-067 B-109 B-128
 


 


 


 


 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarGover Hendriks erven
gebruikerJochem Meyes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-038Karremanstraat 21huis
eigenaarGovert Hendriks erven
gebruikerJochem Meyes
huurwaarde15-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan25-6-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-038 Karremanstraat 21huis
eigenaarYke Gowerts
gebruikerHenning Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-08 CG


 


 


 


 


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-038 Karremanstraat 21huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerHenning Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-06-10 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-038 Karremanstraat 21Henning Cornelis, bestaande uit 3 personen
aangebooden capitaal01-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-038 Karremanstraat 21huis
eigenaarYke Goverts
gebruikerHenning Cornelis
huurwaarde14-00-00 CG
aanslag huurwaarde02-10-14 CG


1752 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 252 folio 0217v van 9 apr 1752 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 21Karremanspijp, bij dehuis
 
koperEvert Poulus, gehuwd metrietmaker210-07-00 GG
koperTrijntie Abrahams
huurderYttje Jacobs 20-00-00 CG
naastligger ten oostenHessel Sybrens Hengst
naastligger ten zuidenNanning Hendriks
naastligger ten westenstraat
naastligger ten noordende weduwe van Gerryt Jacobs
verkoperde erfgenamen van Ycke Goverts Potkast
verkoperde crediteuren van de gerepudieerde boedel van zijn overleden weduwe Maertje Scheltes
eerdere samenvatting door Yde ElsingaEvert Poulus, reydmaker x Trijntie Abrahams kopen braeve huisinge c.a. bij de Karmanspijp, bewoond door Yttje Jacobs voor 20 cg. per jaar. Ten O. Hessel Sybrens Hengst, ten Z. Nanning Hendriks, ten W. de straet, ten N. Gerryt Jacobs wd. Gekocht van erven Ycke Goverts Potkast x Maertje Scheltes, voor 210 gg. en 7 st.


 


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0223v van 21 okt 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 21Karremanstraat OZ ten zuiden van de Karremanspijphuis
 
kopervroedsman Minne Vink 76-07-00 GG
huurderBertrand Monvielle c.u.
naastligger ten oostende weduwe Christina de Veer
naastligger ten zuidenMarten Fokkes
naastligger ten westenKarremanstraat
naastligger ten noordenYpe Hessels
verkoperChristina de Veer, weduwe van
verkoperwijlen Evert Bevakoopman


 


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-067 Karremanstraat 21M Vink1-00-00 CGhuis


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Jan Jans van der Molen... afkondiging gehad 23 mrt 1794 HRL, en zijn getrouwd ten zelven dage; wed. J. vdM. gebruiker van wijk B-109; eigenaar is M. Vink, 1814. (GAH204); weesvoogden bet f. 40:0:0 aan de rentmeester van het Weeshuis ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Minne Vink... 1827; eigenaar van wijk A-188; gebruiker Gerardus Smeding, zijlemakersknegt 1814. (GAH204); id. van wijk B-109; gebruiker Jan vd Molen wed., 1814. (GAH204); id. van wijk B-139; gebruiker Oene Klaasen Advokaat, ... (alles)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Sietse Sakes Wyma... en zijn getrouwd ten zelfden dage; oud 80 jaar, geb Grouw en wonende te HRL. 1839, scheepstimmerman, wijk B-109; VT1839; kind: Hidtje Sijtses Wyma, geb 13 okt 1795, ged 3 nov 1795 Grote Kerk HRL; Extract uit het Reg. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-109Karremanstraat 21M Vink Jan van der Molen wed


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 225Karremanstraat 21Sytze Sakes WijmaHarlingenscheepstimmerknegthuis en erf (60 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Geertje Wyma... 2e huwt met Bernardus Hofhuis op 7 mrt 1824 HRL, huw.afk. 22 en 29 feb 1824, groenvrouw in 1865, ovl wijk B-109, dv Sijtse Sakes W, en Grietje Entes Nauta; BS huw 1815 1824 huwelijken, ovl 1865, bev.reg. HRL 1851 wijk ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Grietje Entes Nauta... Sakes Wyma, dv Inte N, en Getje ... ; BS ovl 1847; oud 78 jaar, geb Achlum en wonende te HRL. 1839, wijk B-109; VT1839; G. Entes N., huwt met Sijtse Sakes Wyma, kind: Hidtje Sijtses Wyma, geb 13 okt 1795, ged 3 nov ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Wybe Bruins Monsma... in 1869, N.H., mostaardmaker 1851, zv Bruin M, en Antje vd Velde; BS ovl 1869; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109, supp wijk G-437; oud 50 jaar, geb Arum en wonende te HRL. 1839, wijk B-166; ... (alles)


1839 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-109Karremanstraat 21Bernardus Hoffius, overleden op 4 februari 183951 jr, smidsknecht, overleden Karremanstraat B 109, man van Geertje Wijma, groentenverkoopster, vader van minderjarige Jetske en Antje Bernardus Hoffius. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-109KarremanstraatGeertje S Wijma49 jHarlingengezin 1, v, protestant, weduwe, groenteverkoopster
B-109KarremanstraatGrietje Walgrin21 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-109KarremanstraatJetske Hoffius13 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-109KarremanstraatAntie Hoffius7 jHarlingengezin 1, v, protestant, ongehuwd
B-109KarremanstraatSytze Z Wijma80 jGrouwgezin 2, m, protestant, gehuwd, scheepstimmerman
B-109KarremanstraatGrietje Nauta78 jAchlumgezin 2, v, protestant, gehuwd


1840 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-109Karremanstraat 21Sytse Sakes Wijma, overleden op 20 december 184083 jr, scheepstimmerman, geboren Grouw, overleden Karremanstraat B 109, man van Grietje Entes Nauta (enige testamentair erfgenaam), vader van Maayke (wed. Pieter Pieters), te Leeuwarden, Geertje (wed. Bernardus Hoffius), winkeliersche en wijlen Sake Sytzes Wijma. Saldo fl. 147,50. (in memorie 178 doen de 2 dochters en in 248 de echtgenote aangifte). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1847 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-109Karremanstraat 21Grietje Nauta, overleden op 13 augustus 184787 jr, geboren Achlum 26/2/1760, overleden Karremanstraat B 109, wed. Sytze Sakes Wijma, moeder van Geertje Sytzes Wijma (wed. Bernardus Hoffius). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Pietje Jans van der Weidegeb 1792 St. Jacob, ovl 23 dec 1857 HRL, huwt met Wybe Bruins Monsma, dv Jan Dirks vdW, en Richtje Nannes; BS ovl 1857; bev.reg. HRL 1851 wijk B-109


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 225B-109 (Karremansstraat)Geertje Wijma wed. Hofhuiswoonhuis


1867 - bewonersadresnaamgegevens
B-109Karremanstraat 21Jetsche Prosee... wijk A-190, wijk B-069, 109; oud 33 jaar, geb Leeuwarden (!) en wonende te HRL. 1839, wijk B-061; VT ... (alles)


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 225B-128 (Karremanstraat)Pieter Stuur en vrouwwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 225Karremanstraat 21 (A-128)Jelle Huitemawoonhuis


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 21 Zacheus van der Zeesluisknecht
vorige grondslagf. 600
huidige grondslagf. 700


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 21J. v/d Meijsigarenmaker


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 21A. (Arie) Souverein


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 21rijksmonument 20439
  terug