Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Karremanstraat 27
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager   Karremanstraat 27 2-041 2-064 B-112 B-131
Naastliggers vanKarremanstraat 27
ten oostenDroogstraat 59
ten westende Karremanstraat
ten noordenKarremanstraat 25


1620 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0241v van 13 aug 1620 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: nieuwe sint jacobstraat OZ]huis
 
koperPieter Sydses, gehuwd mettimmerman335-14-00 GG
koperReincx Douues
verpachter grondArian Dircks 0-04-00 CG
naastligger ten oostenRitske Jeppes
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenSimon Altelaet
verkoperHadu Dircks, weduwe van
verkoperJacob Jacobs


1623 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0365v van 11 okt 1623 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0378r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenN. N.


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0379r van 17 jan 1624 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]huis
 
koper provisioneelN. N.
verpachter grondArian Dircks 0-04-00 CG
naastligger ten oostende erfgenamen van wijlen Simon Isbrants
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westen
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker
verkoperReinck Douues voor haar kinderen, weduwe van
verkoperwijlen Pieter Sydses


1624 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 230 folio 0386v van 7 mrt 1624 (het 2e verkochte perceel van deze akte/bladzijde) (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: kleine sint jacobstraat]huis
 
koper provisioneelN. N. 300-07-00 GG
naastligger ten oostende weduwe van wijlen Simon Isbrants
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenClaes Jacobs bakker
verkoperN. N.


1625 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0094r van 17 dec 1625 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks


1626 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 231 folio 0106r van 28 jan 1626 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Hendricks


1631 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0008v van 14 mei 1631 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Droogstraat NZhoekhuis
 
koperJan Lousz, gehuwd met380-00-00 GG
koperAntie Douues
verpachter grondArien Dirckx 0-04-00 CG
naastligger ten oostenSytse Yges
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenClaes Jacobs* Embder bakker
verkoperHarmen Harmens, gehuwd met
verkoperLamck Oenes


1633 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0124v van 7 dec 1633 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Droogstraat NZ [niet vermeld]hoekhuis, schuur en ledige plaats
 
koperWybe Lammerts, gehuwd metgortmaker432-00-00 GG
koperGriet Jacobs
verpachter grondAriaen Dirckx 0-04-00 CG
naastligger ten oostenSioert Reyners
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobistraat]
naastligger ten noordenN. N.
verkoperJan Louws
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWybe Lammerts, gortmaker x Griet Jacobs kopen een hoekhuis, schuur en ledige plaats. Ten O. Sioert Reyners, ten Z. de Droogstraat, ten W. de Sint Jacobistraat. Grondpacht 4 st. aan Ariaen Dirckx. Gekocht van Jan Louws, voor 432 GG 14 st.


1634 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 233 folio 0141r van 8 mrt 1634 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenHarmen Hendrix


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Lammerts
naastligger ten noordenWybe Lammerts


1650 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0133v van 3 dec 1650 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Lammerts
naastligger ten noordenWybe Lammerts


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Lammerts gortmaker
naastligger ten noordenSioerd houtzager


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0183r van 11 jan 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Lammerts gortmaker
naastligger ten noordenSioerd houtzager


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 mei 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Lammerts* gortmaker
naastligger ten noordenN. N.


1652 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 236 folio 0206v van 10 mei 1652 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenWybe Lammerts* gortmaker
naastligger ten noordenN. N.


1655 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0048r van 1 dec 1655 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sinte Jacobistraat]huis en schuur met gort- en meelmolen
 
koperFreerck Ages, gehuwd met750-00-00 GG
koperAdriaentie Pytters
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reyners c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sinte Jacobistraat]
naastligger ten noordenDirck Matthaeus Engelsman
verkoperEdger Douuesgrootschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaFreerck Ages x Ariaentie Pytters kopen een huis en schuur oz. Sint Jacobistraat, met inbegrip van de gort- en meelmolen en gereedschappen in de schuur op taxatie. Ten O. Sioerd Reyners c.s., ten Z. de Droogstraat, ten W. de St. Jacobistraat, ten N. Dirck Matthaeus Engelsman. Grondpacht 4 st aan de Stad. Gekocht van grootschipper Edger Douues c.u. voor 750 GG.


1657 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0108v van 14 jan 1657 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobstraat]huis en gorthuis
 
koperburgervaandrig Wyllem Hendrix 451-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reiners
naastligger ten oostenCoene Hepkes
naastligger ten oostensteeg
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: Sint Jacobstraat]
naastligger ten noordenDirck Engelsman
verkoperFreerck Ages


1659 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 237 folio 0212r van 1 mei 1659 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Sint Jacobistraat]huis met schuur
 
koperAert Claesen c.u.gortmaker550-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenSioerd Reiners c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperWillem Hendricx Vosma


1662 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0135r van 31 mrt 1662 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAart Clasen


1663 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 238 folio 0019ra van 18 jan 1663 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Nieuwe Sint Jacobstraat]huis, schuur of gorthuis met loods en plaats
 
biederN. N. 600-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenRuird Wierdes c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperAert Clasen voor zijn kind, weduwnaar van
verkoperwijlen N. N.


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jul 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Herckes* gortmaker
naastligger ten noordenClaas Herckes* gortmaker


1666 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 239 folio 0053v van 3 jul 1666 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenClaas Herckes* gortmaker
naastligger ten noordenClaas Herckes* gortmaker


1672 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0011va van 14 jan 1672 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenClaes Herckes gortmaker


1673 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0121v van 23 mrt 1673 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: nieuwe Sint Jacobistraat]huis, schuur of gorthuis, mosterdmolen
 
koperAart Willems, gehuwd met900-00-00 CG
koperTrijntie Willems onder Sint Jacobiparochie
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenRuirdt Widdes c.soc.
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenKarremanstraat [niet vermeld]
naastligger ten noordenDirck Matheus
verkoperClaes Herkes c.u.


1676 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 240 folio 0219r van 6 mrt 1676 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAert Willems* gortmaker
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker


1679 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0037v van 24 mrt 1679 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenAert Willems* gortmaker
naastligger ten noordenAert Willems* gortmaker


1682 - inventarisatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 215 folio 301r van 29 mei 1682 (de overledene woonde ten tijde van overlijden waarschijnlijk op dit adres)
Deze boedelinventarisatie is samengevat en getranscribeerd door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adres
Karremanstraat 27
 
overledeneAert Willems, gehuwd metgortmaker
aangeverIebeltie Dirx
Dirck Willems, curator
Claes Willems, curatoren over
Aeffke Aerts voordochter van de overledene, oud omtrent 11 jaren
inleiding bij de boedelinventarisatie[0301r] Ontzegelinge van slotten ende vervolgens inventarisatie ende beschrivinge gedaen ten overstaen van de heren praesiderende burgemeesteren Beert Ulbes Wartenaer ende Taecke Wijbrandis Jellema als commissarien, geadsocieert met Theodorus Stansius secretaris, ten sterffhuyse van wijlen Aert Willems in leven burger ende gortmaker alhier, van alle sodanige goederen, actien ende credytten aldaer ten sterffhuyse bevonden, ten versoecke van Dirck ende Claes Willems, als curatores over Aeffke Aerts, nagelaten voordochter van wijlen Aert Willems voornoemt, old ontrent elff jaren, zijnde de aengevinge der goederen gedaen bij Iebeltie Dirx, weduw van wijlen Aert Willems, als hebbende den sterffhuyse gefraequenteert, welcke ook den boeleede om alles getrouwelyck aen te geven heeft gepraesteert in handen van de mede commissaris Wassenaer, waerop dan tot de beschrijvinge is geprocedeert in manieren als volght. Actum den 29e may 1682.
de boedelinventarisatieklik hier voor de inventaris


1683 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 241 folio 0063va van 14 jan 1683 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremanstraat OZ [staat: Nieuwe Jacobi of Droogstraat]huis en gortmakerij
 
koper provisioneelUubble Hoites 290-00-00 GG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenPieter Oedses
naastligger ten zuidenDroogstraat
naastligger ten westenThijs Douwes
naastligger ten noordenYmcke Rimckes
verkoper q.q.Dirck Willems, curatormr. bakkerhet westeinde van Vlieland
verkoper q.q.Claes Willems, curatorSint Annaparochie
verkoper q.q.Pybbe Willems, curatoren overSint Jacobiparochie
verkoperAeske Aerts, nagelaten dochter van
erflaterwijlen Aert Willems, gehuwd metmr. gortmaker
erflaterwijlen Trijntie Willems


1692 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 242 folio 0399r van 6 mrt 1692 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Karremmanstraat OZ [staat: Droogstraat of Nieuwe Jacobistraat]huis en gorterij
 
koperJan Douwes 1200-00-00 CG
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenPyter Oedses
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordenYmke Rinkes
verkoperHans Aarnts c.u.oud commandeur Admiraliteit in Friesland
eerdere samenvatting door Yde ElsingaJan Douwes, op `t Westeind van Vlieland, koopt een huis en gorterij met alle toebehoren etc., in de Nieuwe Sint Jacob- of Droogstraat. Met beschrijving. Ten O. Pieter Oedses, ten W. en Z. de straten, ten N. IJmke Rinckes?. Gekocht van Hans Aarnts, gewezen commandeur bij de Admiraliteit van Friesland, voor 1200 cg.


1696 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0259r van 6 dec 1696 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Karremanstraat 27Droogstraat NZhuis en gortmakerij
 
koperTjalling Alberts, gehuwd met950-00-00 CG
koperNeeltie Gerrits
verpachter grondde stad Harlingen0-04-00 CG
naastligger ten oostenPieter Oedzes c.s.
naastligger ten zuidenDroogstraat [staat: straat]
naastligger ten westenKarremanstraat [staat: straat]
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Ymke Rinkes
verkoperJan Douwes, gehuwd metmr. gortmaker
verkoperGeertie Tomas


1698 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 243 folio 0376v van 2 okt 1698 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTialling Alberts gortmaker


1713 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 245 folio 0191r van 29 jan 1713 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenTjalling Alberts mr. gortmaker


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis en gorterie
eigenaarTjalling Alberts
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-041Karremanstraat 27huis
eigenaarTjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde05-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-041 Karremanstraat 27huis
eigenaarTjalling Alberts
gebruikerTjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-00 CG


1732 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 248 folio 0113r van 21 okt 1732 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Tjallingh Alberts


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-041 Karremanstraat 27huis
eigenaarerven Tjalling Alberts
gebruikererven Tjalling Alberts
huurwaarde25-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-03-06 CG


1742 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 250 folio 0268r van 28 okt 1742 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerrit Tjallings mr. gortmaker


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-041 Karremanstraat 27Jelmer Gerbens, bestaande uit 2 personen
aangebooden capitaal10-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-041 Karremanstraat 27huis
eigenaarGerrit Tjallings
gebruikerJelmer Gerbens
huurwaarde40-00-00 CG
aanslag huurwaarde07-05-06 CG


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenN. N.


1756 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0040v van 14 dec 1756 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenGerryt Tjallings
naastligger ten noordenN. N.


1760 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 254 folio 0256r van 13 jan 1760 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidenGerryt Tjallings


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum


1768 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 257 folio 0072r van 18 okt 1768 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum
naastligger ten noordenKeympe Douwes Vlasbloem nom. liberorum


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings


1776 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 258 folio 0247v van 25 mrt 1776 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Gerryt Tjallings


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1783 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0045v van 25 mei 1783 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem n.u.
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1785 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 261 folio 0277r van 23 jan 1785 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbloem


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem


1786 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0075r van 19 mrt 1786 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenTjerk van Benthem
naastligger ten noordenTjerk van Benthem


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0208v van 20 mei 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1788 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 263 folio 0013r van 29 jul 1788 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Karremanstraat 25, een perceel ten noorden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten zuidende erfgenamen van wijlen Keimpe Vlasbom


1795 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 264 folio 0251r van 7 jul 1795 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem


1808 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 268 folio 0021r van 17 jan 1808 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 59, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten westenT. van Benthem
naastligger ten noordenT. van Benthem


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-064 Karremanstraat 27T van Benthem3-00-00 CG


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0062v van 7 okt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Bij de verkoop van Droogstraat 61, een perceel ten zuiden van dit perceel, wordt genoemd als
 
naastligger ten noordenTjerk van Benthem n.u.


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Rients Dirks van der Meulengebruiker van wijk B-112, schipper; eigenaar is T. van Benthem wed., 1814. (GAH204)


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Tjerk van Benthem... v. B. eigenaar van wijk B-090; gebruiker is Rienk Wybes de Boer, varensgesel, 114. (GAH204); id. van wijk B-112; gebruiker Rients Dirk vd Meulen, schipper, 1814. (GAH204); id. van wijk C-037; gebruiker Marten J. vd Mei ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-112Karremanstraat 27T van Benthem wedRients Dirk van der Meulen schipper


1821 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-112Karremanstraat 27Tabe Jans Klaver, overleden op 6 april 1821zoon van Jan Tabes Klaver, arbeider (Karremanstraat B 112), broer van minderjarige Neeltje en Antje Jans Klaver. Er behoorde geen onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 230Karremanstraat 27Jan Tabes KlaverHarlingenplateelbakkerhuis en erf (76 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Aukje van Benthem... huw Grote Kerk HRL 1798, BS huw 1820, ovl 1848, ovl 1857; oud 67 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; ... (alles)


1839 - kiezersregisteradresnaamhoedanigheid
Wijk B-112Karremanstraat 27Jan T Klaver stemgerechtigde


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-112KarremanstraatJan Tabes Klaver53 jHarlingenm, protestant, gehuwd
B-112KarremanstraatAukje Bentem67 jHarlingenv, protestant, gehuwd


1848 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-112Karremanstraat 27Aukje van Benthem, overleden op 30 augustus 184875 jr (geboren 24/9/1779), overleden Karremanstraat B 112, vrouw van Jan Tabes Klaver, arbeider (enige testamentair erfgenaam), geen kinderen, ab intestato erfgenamen zijn onbekend. Saldo fl. 62,-. Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Hinke Gerrits de Vries... HRL; N.H., dv Gerrit Lemmes en Geertje Feddes; BS huw 1827, ovl 1864, bev.reg. HRL 1851 wijk A-247, wijk B-112, wijk C-219, wijk E-066, 204, 264, wijk F-147, ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Jan Tabes Klaver... wewer, eigenaar is Roelof van Dijk, 1814. (GAH204); oud 53 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk B-112; VT1839; J.T.K. eigenaar van perceel nr. 230 te HRL, plateelbakker, woonplaats HRL, legger nr. 370, huis ... (alles)


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-112Karremanstraat 27Sybrand Zwaal... en Jantje Willems Molenaar; BS huw 1822, huw 1825, huw 1836, huw 1837, ovl 1856, bev.reg. HRL 1851 wijk B-112, wijk C-215, wijk A-104, 107; oud 39 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, timmerman, wijk A-113; VT1839; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 230B-112 (Karremansstraat)Martinus Hovenierwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 230B-131 (Karremanstraat)Susanna Margaretha Schrage, wed. M. Hovenierwoonhuis


1891 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Johannes Huisman een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 131 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1892 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Nieuwsblad van FrieslandVerkoop van Sterken Drank. Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend, dat door Willem Kalksma een verzoekschrift is ingediend om in het pand wijk B no. 131 sterken drank in het klein te mogen verkoopen.


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 230Karremanstraat 27 (A-131)Pieter de Moedwoonhuis


1906 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Oud Harlingen Magazine 1997Vergunning tot het houden van een tapperij


1918 - hoofdelijke omslagadresnaamberoep
Karremanstraat 27 Antoon de Moedtapper
vorige grondslagf. 1000
huidige grondslagf. 1000


1928 - adresboekadresnaamberoep
Karremanstraat 27F.Frölichtimmerman


1954 - variaadresbronbericht
Karremanstraat 27Oud Harlingen Magazine 1995mrt: De oudste inwoonster van Harlingen, mevr. Akke Frölich uit de Karremanstraat, werd 95 jaar


1965 - adresboekadresnaam
Karremanstraat 27G. (Geert) Attema


1990 - monumentenlijstadressoort monumentscorebouwjaar
Karremanstraat 27beeldbepalend pand7 van 10
  terug