Harlingen, zoek je huis


- Gegevens uit bronnen worden zorgvuldig overgenomen, maar lees- en typfouten zijn onvermijdelijk.
- Gegevens die niet in de bron staan maar door mij zijn aangevuld op basis van andere bronnen of andere gegevens uit dezelfde bron, zijn voorzien van een *.
- Gegevens die door mij aangepast of geïnterpreteerd zijn, zijn zoveel mogelijk voorzien van een verduidelijkende toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van eigennamen is de originele spelling gehandhaafd. Soms is echter te voorzien dat een kennelijke schrijf- of spelfout in de bron een probleem zal geven bij het zoeken naar een eigennaam of bij het maken van een alfabetische index. In zo'n geval is de juiste of meest voorkomende spelling van een eigennaam aangehouden, met toevoeging van een toelichting tussen [ ].
- Bij het overnemen van plaatsnamen, straatnamen en beroepen die in alfabetische indexen terecht komen is voor zover mogelijk de moderne spelling aangehouden, om het zoeken te vereenvoudigen. Mogelijk staat in een bron bijvoorbeeld Doccum, terwijl op deze website Dokkum staat. Zo wordt een glaesemaecker een glasmaker of glazenmaker. Die spelling is voor het doel van deze website (het ontsluiten van bronnen, niet het transcriberen van bronnen) niet belangrijk.De omgeving van Zoutsloot 71
op een plattegrond van ca. 1613 op een kadastrale kaart van 1832 op een kadastrale kaart van 1887
Harlingen, Jacobus Laurentius en Robbertus de Baudouz ca. 1613 Harlingen, kadastrale kaart 1832 Harlingen, kadastrale kaart 1887
op een kaart met huisnummers van 1905 en op een monumentenkaart van 2000
Harlingen, huisnummering 1905 Harlingen, monumentenkaart 2000


Huisnummering:
Ter hoogte van Nummering 1716-1775 Nummering 1776-1806 Nummering 1807-1880 Nummering 1881-1905
 huisnummer lager  huisnummer hoger Zoutsloot 71 2-012 2-014 B-114 B-134
 


1716 - reëelkohieradresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarClaes Rinties Botsma
gebruikerJan Roeloffs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG


 


1719 - reëelkohieradresgebruik
2-012Zoutsloot 71huis
eigenaarPieter Feitema
gebruikerJan Roeloffs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde04-00-00 CG
aansl. huurw. voldaan15-5-1720


1726 - reëelkohieradresgebruik
2-012 Zoutsloot 71huis
eigenaarwed. Pyter Feitema
gebruikerwed. Jan Roeloffs
huurwaarde20-00-00 CG
aanslag huurwaarde03-06-08 CG


1736 - reëelkohieradresgebruik
2-012 Zoutsloot 71huis
eigenaarwed. Pieter Feytema
gebruikerAnke Pieters
huurwaarde25-05-00 CG
aanslag huurwaarde04-04-02 CG


1744 - volkstellingadresbewoner: het gezin vanopmerking
2-012 Zoutsloot 71Auke Aukes, bestaande uit 4 personen
aangebooden capitaal06-00-00 CG


1746 - reëelkohieradresgebruik
2-012 Zoutsloot 71huis
eigenaarSybrand Feytema
gebruikerAuke Aukes
huurwaarde25-05-00 CG
aanslag huurwaarde04-11-12 CG


 


 


 


 


 


 


1777 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 259 folio 0063r van 22 jun 1777 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 71Zoutsloot NZhuis
 
koperKlaas Pyters, gehuwd metmr. metselaar400-00-00 CG
koperJapke Pyters
huurderFoppe Jans
naastligger ten oostenJochem Janz
naastligger ten zuidenZoutsloot [niet vermeld]
naastligger ten westenBaltus Moltz
naastligger ten noordenTjerk Durks
verkoperM. Nauta, weduwe van
verkoperwijlen Feytama


 


1781 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 260 folio 0107r van 2 sep 1781 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 71Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperDirk Nannes de Boer oud beurtschipper600-00-00 CG
naastligger ten oostenJochem Jans
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenBaltus Moltz
naastligger ten noordenN. N.
verkoperClaas Pietersmr. metselaar
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDirk Nannes de Boer, oud-beurtschipper, koopt huis en tuin c.a. Nz. Zoutsloot. vrij van grondpacht. Ten O. Jochem Jans, ten Z. de Zoutsloot, ten W. Baltus Moltz, ten N. N.N. Gekocht van Claas Pieters, mr. metselaar, voor 600 cg.


 


 


1787 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 262 folio 0238v van 2 dec 1787 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 71Zoutsloot NZhuis en tuintje
 
koperWillem Davids, gehuwd metscheepstimmerman700-00-00 CG
koperPietje Douwes
naastligger ten oostenRinia Gonggrijp
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westende erfgenamen van Baltus Moltz
naastligger ten noordende erfgenamen van Baltus Moltz
verkoperMaartje Clases Smith, weduwe van
wijlen Dirk Nannings de Beeroud grootveerschipper
eerdere samenvatting door Yde ElsingaWillem Davids, scheepstimmerman x Pietje Douwes koopt een huis en tuin nz. Zoutsloot. Ten O. Rinia Gonggrijp, ten W. en N. erven Baltus Moltz, ten Z. de Zoutsloot. Gekocht van Maartje Clases Smith wv Dirk Nannes de Boer, oud-grootveerschipper, voor 700 cg.


 


 


 


1810 - proclamatieboekTresoar toegang 13-16 inv.nr. 269 folio 0016r van 18 mrt 1810 (exacte ligging vrij zeker)
Deze samenvatting is gemaakt door leden van de Werkgroep Archiefonderzoek van de Vereniging Oud Harlingen.
adresgebruik
Zoutsloot 71Zoutsloot NZ wijk B-114 bij de Karremanstraathuis
 
koperJelle van der Laan, gehuwd met450-00-00 CG
koperAntje Claasen
huurderJelle van der Laan c.u.30-00-00 CG
naastligger ten oostenSikke Wijnalda
naastligger ten zuidenZoutsloot
naastligger ten westenTjalling Dirks van der Muur
naastligger ten noordenTjalling Dirks van der Muur
verkoperDavid WillemshuistimmermanBolsward
eerdere samenvatting door Yde ElsingaDe coop van zeekere huizinge cum annexis, staande aan de noordkant van de Zoutsloot omtrent de Karmanstraat, gequoteerd B-114, bij de egtelieden kopers in gebruik voor 30 Karoliguldens in t jaar


1810 - sint jacobischattingadreseigenaarverschuldigdgebruik
2-014 Zoutsloot 71Jelle Haayes1-00-00 CG


1814 - bewonersadresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Jelle Hayes van der Laan... vdL, geb 13 dec 1796 Molkwerum; BS huw 1815, huw 1819, ovl 1854, ovl 1869; eigenaar en gebruiker van wijk B-114, schipper, 1814. ... (alles)


1814 - woningregisteradreseigenaargebruikerberoep of gebruik
B-114Zoutsloot 71Jelle H van der Laan Jelle H van der Laan schipper


1824 - memorie van successieadresbetreftsamenvatting
B-114Zoutsloot 71Antje Klazes, overleden op 21 mei 1824wed. Jelle Haayes van der Laan (Zoutsloot B 114), moeder van Wopkje (vrouw van Alle Hendriks de Groot, stuurman) en Himkje Jelles van der Laan (vrouw van Jan Jacobs Dijk, scheepskapitein). Er behoorde onroerend goed tot de nalatenschap.


1832 - kadasteradreseigenaarwoonplaatsberoepgebruik en grootte
 kadasternummer lagerkadasternummer hogerSectie A nr. 164Zoutsloot 71Able Hendriks de GrootHarlingenstuurmanhuis en erf (100 m²)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Bartle Willems van der Meer... HRL 1808, BS ovl 1878; oud 31 jaar, (vnm: Bartholomeus), geb en wonende te HRL. 1839, beurtschipper, wijk B-114; ... (alles)


1839 - bewonersadresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Jan Johannes de Boer... zeeman, zv Johannes Sjoerds de B., en Grietje Ottes Vallinga; BS huw 1828, bev.reg. HRL 1851 wijk B-114, wijk E-067; oud 36 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, zeeman, wijk H-188; ... (alles)


1839 - volkstellingstraatbewonerleeftijdgeboorteplaatsgeslacht, religie, huwelijkse status, beroep
B-114ZoutslootBartholomeus van der Meer31 jHarlingenm, protestant, gehuwd, beurtschipper
B-114ZoutslootCatharina Esveld24 jMiddelburgv, protestant, gehuwd
B-114ZoutslootCatharina van der Meer1 jHarlingenv, protestant, ongehuwd


1851 - bewonersadresnaamgegevens
B-114Zoutsloot 71Trijntje Jans Deurnat... en Liskje Fransen Rikkers; dopen Grote Kerk HRL 1805, bev.reg. HRL 1851 wijk F-300, wijk G-060, 162, wijk B-114 wijk E-067, wijk A-117, 149, wijk F-057; oud 35 jaar, geb en wonende te HRL. 1839, wijk H-188; ... (alles)


1862 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 164B-114 (Zoutsloot)Albert J. Kuiperwoonhuis


1880 - kadasteradreseigenaargebruik
Sectie A nr. 164B-134 (Zoutsloot)Albert Jans Kuiperwoonhuis


1905 - eigenarenadreseigenaargebruik
Sectie A nr. 164Zoutsloot 71 (B-134)Hillegien P. Oldenburger (wed. A.J. Kuiper)woonhuis


1928 - adresboekadresnaamberoep
Zoutsloot 71G.Lichtendahlvischhandelaar
Zoutsloot 71J.Lichtendahlvischhandelaar


1965 - adresboekadresnaam
Zoutsloot 71G. (Gysbert) Lichtendahl
  terug